EK-2 - Cumhuriyet Üniversitesi

advertisement
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SAĞLIK YÖNETİMİ DERS BİLGİ FORMU
Bölüm
Sağlık Yönetimi
Yıl/yarıyıl
III.Yıl / Bahar Dönemi
Dersin adı
Sosyal Politika
Ders düzeyi (önlisans,
lisans,vb)
Lisans
Dersin türü (Z/S)
Seçmeli
Dersin dili
Türkçe
Kodu
SYÖ3038
T+U saat
2+0
Kredi
2
AKTS
---
Varsa ön koşul dersleri
Yok
E-posta:
Dersin Koordinatörü
Tel No:
Dersi Veren (ler)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Utku ERDAYI
Dersin amacı
Öğrencilere sosyal politika disiplinine ilişkin temel konuları öğretmek ve
söz konusu konuların tartışılması yoluyla sosyo-politik bir bakış açısı
kazandırmak
Ders içeriği
Sosyal politika kavramının tartışılması, sosyal politikanın tarihsel
gelişimi, sosyal politikanın tarafları, Türkiye’de sosyal politika ve güncel
sosyal politika sorunları
Öğretim sistemi
Örgün Öğretim
1
HAFTALIK AYRINTILI DERS İÇERİĞİ
AYRINTILI
HAFTA
İÇERİK
Hafta 1
Sosyal politika kavramının
tartışılması: Dar ve geniş anlamda
sosyal politika ve kuşak sosyal
politikalar
Hafta 2
Sosyal politikanın tarihsel gelişimi I:
Sosyal politikanın doğuşu; sanayi
devrimi ve sosyal politika
Hafta 3
Sosyal politikanın tarihsel gelişimi II:
Sosyal politikanın gelişimini etkileyen
düşünce hareketleri; sosyal
politikanın altın çağı
Hafta 4
Sosyal politikanın tarafları: Devlet,
sendikalar ve sivil toplum örgüleri
Hafta 5
Uluslararası sosyal politika: Sosyal
politikanın uluslararası boyutu; sosyal
politikanın uluslararası tarafları
Hafta 6
Hafta 7
ÖNERİLEN
ÖĞRETİM
ÖN HAZIRLIK
KAYNAKLARI
YÖNTEMLERİ
Türkiye’de sosyal politika: Tarihsel
gelişimi ve günümüzdeki durumu
Güncel sosyal politika sorunları:
Genel olarak
Hafta 8
Nüfus, istihdam ve işsizlik I: İşsizlik ve
istihdam kavramları, işsizliğin sosyal
politika açısından önemi
Hafta 9
Nüfus, istihdam ve işsizlik II: İşsizlik
türleri, dünyada ve Türkiye’de işsizlik,
işsizliğe karşı uygulanan politikalar
Hafta 10
Gelir dağılımı: Gelir dağılımı kavramı,
türleri, nedenleri; gelir dağılımının
ölçümü; gelirin yeniden dağılımı
Hafta 11
Yoksulluk: Yoksulluk kavramı, türleri
ve nedenleri
Hafta 12
Ücretler: Ücret kavramı ve türleri;
ücret teorileri ve politikaları; asgari
ücret; ücretin korunması
Hafta 13
Sosyal dışlanma: Sosyal dışlanma
kavramı, nedenleri ve mücadele
yöntemleri
2
Hafta 14
Ayrımcılık: Ayrımcılık kavramı ve
türleri; dünyada ve Türkiye’de
ayrımcılık
Hafta 15
Çalışma yaşamındaki dezavantajlı
gruplar I: Eski hükümlüler, özürlüler,
kadınlara yönelik sosyal politikalar
Hafta 16
Çalışma yaşamındaki dezavantajlı
gruplar II: Çocuklar, gençler ve
yaşlılara yönelik sosyal politikalar
EĞİTİM MATERYALİ PAYLAŞIMI VE İLERİ KAYNAKLAR
Eğitim
materyalleri
ve ders
notları
İleri
kaynaklar
TOKOL, Aysel ve Yusuf Alper; Sosyal Politika, Dora Yayınları, Bursa,
2011
KORAY, Meryem; Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Ankara, 2008.
BUĞRA, Ayşe; Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.
BUĞRA, Ayşe ve Çağlar Keyder; Sosyal Politika Yazıları, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2006.
Sınav
sorularının
çözümleri
*Ders öğrenme çıktıları 10 taneyi geçmemelidir
3
Download