İLETİŞİM KURAMLARI DERSİ SUNUM TARİHLERİ (ÖRGÜN) 22

advertisement
İLETİŞİM KURAMLARI DERSİ SUNUM TARİHLERİ (ÖRGÜN)
22 EKİM 2015
AD/SOYAD
İsmail Göktürk-.Günalan
Modern Ve Geleneksel Değerler Arasında Yabancılaşan İnsan
Burak Özdemir
2
Serkan Ümit
Mustafa Kemal Şan
Zygmund Bauman: Modernlik Ve Postmodernlik Arası Bir Sosyolog
3
İlkay
Vatansever
Kamil Kaya Meryem Tuna
Popüler Kültürün İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile İçi İlişkiler Üzerine Etkisi
4
Bahattin
Akkoyun
Sibel KARADUMAN
Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü
5
Sevim Sevencan
Atilla Güney
Postmodern İdeoloji Siyasetten Arındırma Süreci Ve Türkiye’de Siyaset
6
Onur Bulun
Alper Gürkan
Aydınlanmanın Diyalektiği Ve Kültür Endüstrisi
7
Müzeyyen
Ilcıktay
Bünyamin Duran
Sekülerleşmede Adorno Bediüzzaman Diyaloğu
8
Murat Ateş
Mustafa Sever
Kültür Endüstrisi Ve Tüketim
9
Fatih Gündoğdu
11 Onur Uğur
5 KASIM 2015
MAKALE ADI
1
10 Betül Çelikateş
12 Asude Tezel
13 Sema Göçmen
14
İbrahim Sırrı
Kaya
15 Gülcan Öngüç
16
İlhan Mert
Akkuş
17 Ebru Kaya
12 KASIM 2015
YAZAR ADI
18
Demet
Kaplanoğlu
19 Kerim Camuzcu
20
Dilek
Mancarcıoğlu
21 Hümeyra Cetin
Dilek Türkmenoğlu
Toplumsal Ve Kültürel Değişim Sürecinde Pop Sanatı
Ömer Aytaç
Kapitalizm Ve Hegemonya İlişkileri Bağlamında Boş Zaman
Dilek Tüfekçi
Popülarite Popüler Kültürün Olmazsa Olmazları
Murat Yıldırım
Modernizm, Postmodernizm Ve Kamu Yönetimi
Figen Argün
Popüler Kültür Ve Siyaset Etkileşimi
İrfan Erdoğan
Popüler Kültür Ve Türkiye
Sadi Yılmaz Pınar Sarpkaya
Nilüfer İlhan
Nabi Özdemir
Cengiz Anık
Nilüfer Karacasulu
Eğitim Örgütlerinde Yabancılaşma Ve Yönetimi
Yabancılaşma Olgusu Ve Kürk Mantolu Madonna Romanı
Kültür Ekonomisi Ve Endüstrileri İle Kültürel Miras İlişkisi
Kültür, Medeniyet Ve Modernizm Üzerine “Yaprak Dökümü” Bağlamında Bir Değerlendirme
Hegemonik Düzen Tartışmaları Ve Eleştirel Görüşler
Hasan Bülent Kahraman
Postmodernite Ve Modernite Arasında Türkiye
Özge Uğurlu
Reklamların Etik Ve Post Modern Kodlar Ekseninde Okunması
SUNUM
TARİHİ
22
Furkan
Kocayıldız
23 Veysel Kaya
24 Şeyma Yılmaz
25
Mehmet
Olcayer
26 Cihat Kılınç
26 KASIM 2015
27 Elif Demirci
28
Necip Asım
Toprak
29
Abdulhannan
Bozkurt
30 Eren Özcan
31 Furkan Baykut
Nurçay Türkoğlu
Bereketli Kimlikler Ve Televizyonda Kültür Vatandaşlığı
Hasan Hüseyin Özkan
Popüler Kültür Ve Eğitim
Seyfettin ASLAN-A.
YILMAZ
Kaya Yılmaz
Selim Kılıç
M.Kemal Şan-İsmail Hira
Dr.Gürsoy Akça
Hikmet Şahin
Ali Korkmaz - İbrahim
E.Bilici
İrfan Erdoğan
MODERNİZME BİR BAŞKALDIRI PROJESİ OLARAK POSTMODERNİZM
Postmodernist Tarih Yaklaşımı: Postmodernizmin Tarih Eğitimi İçin Doğurguları
Modern Topluma Ekolojik Bir Yaklaşım
Frankfurt Okulu Ve Kültür Endüstrisi Eleştirisi
Modernden Postmoderne Kültür Ve Kimlik
Postmodern Sanat
Şerif Mardin’in Sosyal Değişim Ve Kültürel Tartışmalarında Modernleşme, İletişim Ve Dil
Bağlantısı
1990’larda Bilinç Yönetimi: İdeolojilerin Ve Soğuk Savaşın Sonu Karşılıklı Bağımlılık
Globalizm Özelleştirme…
32 Mert Durmaz
Doç.Dr.Tuğrul İlter
33 Seval Ertekin
Nahide Öztürk
Azınlık Gruplarının Toplumsal Entegr.Sürecinde Azınlık Medyasının Rolü
Sinem Serhatlı
Kültür Endüstrisinde Kaybolan Birey
34
Umut Aktaş
Modernizm, Postmodernizm Postkolonyalizm
3 ARALIK 2015
35 Semih Çalır
36
Rümeysa
Salman
İrfan Erdoğan
Birsen Örs
Müziğin Ve Toplumsalın Üretimi: Müziğin Siyasal Ekonomisi, Kültürü Ve İdeolojisi Üzerine
Araştırma Gereği
Postmodern Dünyada İdeolojinin Dönüşümü
37 Emre Derinyar
Fethi Demir
Postmodern Romanda İnsanın Konumu
38
Mehmet
Karabulut
Aysel Aziz
Bir Seçimin Ardından
39
Can Deniz
Kızıltaş
Ayşegül Yaraman
Modern Ataerkil Toplumsallaşma: Erkeksi, Erkekçi Kadınlar
40 Erol Zemin
41 Merve Özkır
42 Adem Özel
43
Nazlıcan
Erdoğan
44 Betül Çelik
10 ARALIK 2015
45 Onurcan Doğan
Nilay Ulusoy - Selin Tüzün
Yeni Medya Sanatı Ve Kuramsal Açılımlar
Kentli Köylü Çekişmesi Ve Öteki Kim Sorusuna Yanıt Arayışları
Ata Özdemirci
Türkiye’de Modernizm Yönetim Ve Ayrımcılık
Kadir Çüçen
Batı Aydınlanmasının Düşünsel Kökenleri Ve Eleştirisi
Nurçay Türkoğlu
Medyada Bolluklar Ve Boşluklar
Çınar Özen
Neogramşiyan Hegemonya Yaklaşımı Çerçevesinde Güç Ve Global Finans Pax Britanya’daki
Büyük Dönüşüm
46 Çiğdem Aktı
Kemal Çiftçi
Soğuk Savaş Sonrasında Abd: “Rıza”Ya Dayalı
"Hegemonya"Dan "İmparatorluk" Düzenine
47 Nazan Yıldız
Başak Solmaz - Oğuz
Aydın
Popüler Kültür Ve Spor Merkezlerine Yönelik Bir Araştırma
48 Meltem Bahçaci
Erkan Erdemir -Umut
Koç
Bilgiyi Yönetmek Mümkün Mü? Eleştirel Yön. Çalışmaları Çerç. Bilgi Yönetimi
İshak Torun
Köylerin Kentleştiği Kentlerin Köyleştiği Türkiye’de Dindarlığın Sosyolojisi
49 Mesud Ad
50
Mervenur
Akkay
Adorno Çev.Bülent
O.Doğan
Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken
İrfan Erdoğan
Küresel Pazarın Küresel İdeolojisi: Postmodernizm
52 Güray Görenler
Sema Serim
20.Yüzyılda Mimarlık Bilgisi Ve Bağlamın Keşfi
Reyhan
Özkarataş
Özlem Güllüoğlu
K. İ. Aracı Olarak Tv’nin Pop. Kült. Ürünlerini Benimsetme Ve Yayma İşlevi Üzerine Bir
Değerlendirme
Levent Doyuran
Küresel Yeni Dünya Düzeninde
Postmodern Söylem
55 Miray Akın
Güven Selçuk
Postmodern Söylem Ve Popüler Kültür Kavramının Semantik Dönüşümü
56 Kübra Yıldız
Kurtul Gülenç
Küreselleşme Postmodernizm Ve Siyasal İslam
51 Melek Poyraz
53
54 Mert Ari
17 ARALIK 2015
Meltem Söylemez
57 Tuğba Çankaya
58 Orhan Aslan
59
Patma
Dobranova
60
Merab
Surmanıdze
Barış Çoban
Futbol Ve Toplumsal Muhalefet
Sevilen Toprak Alayoğlu
Medyada Gerçeklik Ve Çekişme Tartışması
Kaan Taşbaşı-Bülent KabaşC. Pekman
Vehbi Çelik
Pop Müzikte Kültürel Temsil Sorunu
Örgütsel Hikayeler Ve Okul Kültürünün Analizi
31
ARALIK
2015
24 ARALIK 2015
61 Mualla Şahin
Mine Halis
Pre-Modernden Postmoderne Örgütsel Evrim
62 Dilek Baş
Kenan Bölükbaş
Frankfurt Okulu
63 Dilek Sert
Ayşe Binay
Tüketim Vasıtasıyla Oluşturulan Postmodern Kimlikler
64 Adem Maden
İrfan Erdoğan
Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine
65 Turgay Örük
Serap Yasa
Grafik Tasarımda İletişim Ve Göstergebilim
66 Oğuz Şener
Özgür Narin
Teknooloji Ve Üretim Sürecinde Bölünme Ve Emek
67
Alexandra
Marıana Nıta
Birsen Limon
Kültürel Değişim Sürecinde Popüler Kültür Ve Kitsch Kavramı
68
Ionela Roxana
Popa
Sıtkı Akın
Modernlik Ve Yabancılaşma
69 Ümit Ayar
Özcan Demirel
Kültür Endüstrisi Ve Frankfurt Okulu Eğitimde Program Geliştirme
70 Oğuz Özbenli
M.Zeki Duman
Eleştirel Aklın Sözcüsü: Zygmund Bauman
71 Selda Kalyan
Ruhdan Uzun
Yurttaş Gazeteciliği
72 Tuğba Aygün
Sedat Cereci
Televizyon Yayınlarındaki Anlamsızlık Sorunu: Absürdizm Gerçeği
Bilal Arık
Bir Kültür Endüstrisi Olarak 14 Şubat Sevgililer Günü
Faruk Demir
Aydınlanma Ve Modernitenin Romantik Eleştirmeni: Jean Jacque Rousseau
73 Oğuz Şener
74 Çiğdem Ekinci
Download