güzel ve etk*l* konu*ma

advertisement
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
OKUTMAN ESRA ATIŞ
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Antrenör: Sporcularını veya takımını; zihinsel, fiziksel
ve teknik olarak yarışmalara hazırlayan, sporu
meydana getiren unsurlarla uyum içerisinde çalışan
kişidir.
Antrenörde Aranan Nitelikler
1 ) Sağlam bir kişiliği olmalı.
2 ) Kuvvetli ve yeterli motivasyonu olmalı.
3 ) Mesleğini sevmeli, kendine güveni olmalı.
4 ) Yaşayış ve davranışları ile örnek olmalı.
5 ) Doğru sözlü ve güvenilir olmalı.
6 ) Tereddütlerini, kendi hata ve kusurlarını belli etmemeli.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Antrenör: Sporcularını veya takımını; zihinsel, fiziksel
ve teknik olarak yarışmalara hazırlayan, sporu
meydana getiren unsurlarla uyum içerisinde çalışan
kişidir.
Antrenörde Aranan Nitelikler
7 ) Otoriter olmalı.
8 ) Kişilik yapısı dışa dönük olmalı.
9 ) İyi bir psikolog olup insan kişiliğinden anlamalı.
10 ) Liderlik özellikleri olmalı.
11 ) Takımda ben yerine biz dinamiği kurmalı.
12 ) Ceza ve ödüllendirmede dengeli ve ölçülü olmalı.
13 ) Genel kültürü ve mesleki bilgisini artırmak için, arayış içinde olmalı.
14 ) Fiziksel yetenekleri tam olmalı. (Sağlık, atletik yetenekler, görsel ve
işitsel kavrayış v.s.)
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Bu yüzden antrenörlük her spor branşı için çok
önemlidir. Ancak antrenörlerde, bilgi ve becerilerinin
dışında, kişilik özellikleri ve antrenör tiplerine göre
farklılıklar gösterirler.
Antrenör iyi bir planlamacı ve yol göstericidir. Yeni
gelişmeleri takip eden bir araştırmacıdır. Özellikle
spora yeni başlayan çocukların fiziksel, sosyal ve
zihinsel gelişimlerinde çok önemli bir işleve
sahiptirler.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Antrenörler, sporcuların fiziksel, psikolojik ve sosyal
becerilerini
geliştirmelerinde
onlara
yardımcı
olmaktadırlar. İyi antrenör, enerjisini, becerisini ve tüm
bildiklerini sporcularına aktarmaya çalışır.
Otoriter Antrenör: İlkeli hareket eden, sert yapıda,
istediklerinin yapılmasını isteyen, belli kuralları olan ve
sporcuları o kurallara uymasını isteyen, ilkelerinden pek
taviz vermeyen ve sporcunun inisiyatifini kullanmasına
izin vermeyen antrenör tipidir. Sporcular, bu şekilde çok
çabuk sonuca (başarıya) ulaşırlar.
Demokratik Antrenör: Genellikle arkadaşça ve kişisel
tarzda hareket eden, grubu bir bütün olarak ele alan, işin
nasıl yapılacağı konusunda önerileri kabul eden ve
sporcusuyla rahat konuşarak onların inisiyatiflerini
kullanmasına izin veren antrenör tipidir. Bu şekilde
sonuca bilinçli olmakla birlikte geç ulaşır.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
GEVŞEK ANTRENÖR TİPİ:
Boyun eğmeye meyilli, her şeyi rahatlıkla karşılayan,
ciddiyetleri güven verici olmayan antrenör tipidir. Rahat, pasif
ve anlaşmazlıklar karşısında yansız, düşüncelerini belirtmeyen
bir kişiliğe sahiptir. Bu takıma ve sporculara karşı ilginin
olmadığını gösterir. İyi hazırlanmazlar ve bu yüzden sadece
danışman olarak görülürler.
Avantajları; sporcuya ve kişiye bağlı kalmadığı için, bağımsızlık
hissi verir. Bu rahat ortam, grubun performansı üzerinde
baskıcı bir unsur oluşturmaz.
Dezavantajları; antrenör ciddi olaylar karşısında sık sık yetersiz
kalır. Tam bir gelişme planı yoktur. Sporcu, antrenöre bağımlı
olmadığı için tam olarak ne yapılması gerektiğine emin olamaz.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Antrenörlük yapmak iletişim kurmak demektir.
Antrenörlüğün her eylemi iletişim gerektirir. Başarılı
antrenörler iyi birer iletişimcidir.
Bir antrenör olarak sayısız durumlarda etkili iletişim
kurabilmelisiniz:
-Çocuğu takımda yeterince yer almayan bir
ebeveynle konuşurken,
-Sporculara bir konuyu izah ederken
-Takımınızı bir toplantıda temsil ederken,
-Bir hakemle konuşurken..
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Antrenör İletişimi; bilgi üretme, üretilen bilgiyi
yorumlama ve onu sporculara aktarma sürecidir.
Antrenörlerin bilgi, beceri ve zamanlarını etkin
kullanabilmelerinin bir yolu da etkili iletişimdir.
Etkili bir iletişimde antrenörün, sporcusuyla sürekli
diyalog içinde olması önemlidir. Bu durum
antrenörün mesajları doğru bir biçimde algılamasına
yardımcı olacaktır.
"Sporcular Birinci, Kazanmak İkinci" felsefesi kısaca,
antrenörün verdiği her kararda ilk olarak
sporcusunun ilgisine cevap vermesi ve daha sonra
kazanmaya önem vermesidir.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Antrenör sporcularla konuşmaya başladığında 5
noktayı göz önünde bulundurmalıdır:
-Kolay ve anlaşılabilir bir dil kullanın.
-Sporcuların anlayıp anlamadıklarını kontrol edin.
-Söylediğiniz sözler ile yaptıklarınız çelişmesin.
-Hem sözel hem de sözel olmayan mesajlar kullanın.
-Sporcunuzu dinlemesini bilin!
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Antrenörlerin bilgi, beceri ve zamanlarını etkin
kullanabilmelerinin bir yolu da etkili iletişimdir. Etkili
olmayan bir iletişimin kaybettirdiği zaman ve prestij,
yetersiz
planlama
ve
antrenmanın
kaybettirdiklerinden daha fazladır.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Sporcular yüksek performans hedefleyen uzun ve
yorucu yolda başta antrenörler olmak üzere kulüp
idarecileri, izleyiciler, basın, takım arkadaşları ve doğal
olarak ailesinden destek görmek ister. Olumlu ve
etkili bir iletişim pozitif düşünme, güven duyma,
doğru davranışları pekiştirme ve övme hatta
ödüllendirme ile olur.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Etkili bir iletişim ise sözlü olduğu kadar sözsüz mesajların
önemini bilerek doğru ve yerinde kullanmaya dayanır. Ayrıca
etkili bir iletişim için gönderilen mesajlar, doğru bir şekilde
algılanabilmelidir.
Genelde Antrenörler sporcularına sürekli talimatlar
gönderir. Ne yapması gerektiği ve yapmaması gerektiği ne
yemesi gerektiği ne zaman yatması gerektiği vs.. sporcuyu
nadiren dinlerler. Oysa sporcular görev ve sorumlulukların
farkındadır. Hiçbir sporcu başarısız olmak istemez.
Başarısızlık durumunda hatalarını bilirler. Hataların
nedenlerini açıklayacak durumdadırlar. Antrenörlerin sadece
kendileri konuşmak yerine sporcuyu dinlemeye de önem
vermeleri gerekir. Sporcu kendi tespitleri ve kendi
düşüncelerine önem verildiğini hissetmelidir. Sporcuyla
iletişim kurma, olumsuzluklarını söyleyerek yermeye değil,
bilgi vermeye yardım etmeye kendine güvenini pekiştirmeye
yönelik olmalıdır.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Antrenör sporcusunun anlayabileceği nitelikte mesaj
göndermelidir. Kullanılan kelimeler, sembol ve
işaretler sporcular tarafından bilinmiyorsa, anlam
hataları artacak bu da iletişimini etkisini azaltacaktır.
Kulüp ortamı, antrenör ve sporcuların ortak
kullandıkları bir mekandır. Bu mekanda antrenörler
sürekli iletişim halindedir.
Sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi güzel konuşma ve
doğru davranıştan geçer.
Antrenörlerin davranışlarıyla sporcularına örnek
olması önemlidir.
Kulüp ortamı sağlıklı ise, sporcu her yönden kendini
geliştirmeye yönelecektir.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
İletişim kurmakta olduğunuz sporcunun yaşını ve
olgunluk düzeyini asla unutmayın. Eğer sporcunuzla
bir şeyler konuşuyorsanız, bunu mutlaka onun
anlayabileceği dilden yapın.
Doğru davranışları öğrenmesini kolaylaştırmak için
sporcularınızın çevresinde ona örnek olabilecek
olumlu karakterlerin olmasına dikkat edin.
(öğretmeni, arkadaşı)
Sağlıklı bir kulüp içi iletişimi için açık ve doğrudan
iletişim kurun. Ne istediğinizi, ne beklediğinizi direk
olarak ilgili sporcuya iletin. Sadece kendi istek ve
beklentilerinizi anlatmayın, karşı tarafın da ilettiği
mesajları dikkatli bir şekilde dinleyin.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
Antrenör doğru davranış ve yönetim sergilemeli,
Sporcusunun performansını sağlıklı bir şekilde
geliştirmeli,
Sporcuları dikkatli bir şekilde dinlemeli,ciddiye almalı
Antrenör, sporcusu hakkındaki bilgileri sporcunun
ailesine bildirmelidir.
Antrenör her sporcuya aynı tarzda, aynı üslupla hitap
etmemelidir.
Sporcularla tek ve grup halinde konuşarak onlara
performans gelişimi sağlamalıdır.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
NEDEN İLETİŞİM BAZEN ETKİSİZDİR?
Antrenörle sporcu arasındaki etkisiz iletişim
aşağıdakilerden bazılarını veya hepsini içerebilir.
-Vermek istediği mesajın içeriği duruma uygun
olmayabilir.
-Mesajı vermek için gerekli sözlü veya sözsüz
becerilerden yoksun olduğunuz için, mesajınız
istediğiniz anlamı iletmez.
-Sporcu uygun dinleme veya sözsüz mesaj algılama
becerilerine sahip olmadığı için mesajın içeriğini
yanlış anlar veya hiç anlayamaz.
ANTRENÖR VE İLETİŞİM
NEDEN İLETİŞİM BAZEN ETKİSİZDİR?
Antrenörle sporcu arasındaki etkisiz iletişim
aşağıdakilerden bazılarını veya hepsini içerebilir.
-Sporcu mesajı anlar, fakat yanlış yorumlar.
-Zaman içinde mesajlar çelişkili ve düzensiz olursa
sporcunun kafasını karıştırır ve anlamasını engeller.
Etkisiz iletişim her zaman antrenörün hatası değildir.
Sorun sporcudan veya her ikisinden birden
kaynaklanabilir.
TEŞEKKÜRLER...
Download