hıristiyan inancının abc`si - Belirtiler ve Harikalar Kilisesi

advertisement
HIRİSTİYAN İNANCININ ABC’Sİ
2.İSA KİMDİR?
İsa’nın kim olduğu sorusu, Hıristiyan inancının geçerliliği açısından kritik bir sorudur. Bu soru
İsa’nın kendisi içinde önemli bir sorudur;( Matta 16:13-14) İsa’nın bu sorusuna verilen cevaplar
oldukça ilginçtir başka birisine söylenecek olsa oldukça methedici nitelikte cevaplardır. Cevapların
genel anlamı Tanrı’nın büyük hizmetkârlarından birisi olduğuydu. Cevaplar övgü dolu olduğu halde,
İsa’nın kim olduğunu tanımlamak için yetersizdi. (Kolosiler 1:15-16, 2:9, İbraniler 1:3)
Kutsal yazılarda başka hiç kimse için buna benzer sözler söylenmemiştir. Diğer tüm insanlar
günahkârdır. Bizler günahkâr doğarız ve eylemlerimiz bu doğa ile lekelenmiştir. Eğer İsa sadece
yaşamış olan en büyük insan olsaydı, O da günahkâr bir doğaya sahip olacağı için bir kurtarıcıya
ihtiyacı olurdu ve asla kendisi Kurtarıcı olamazdı.(Matta 1:20)
İnsanoğlu
Yeni antlaşmada Rab İsa için birçok unvan ve isim kullanılır, fakat bunların içerisinde İsa’nın
en çok kullandığı isim insanoğludur. (İbraniler 2:14-17)
İsa, insanların günahlarına kefaret olabilmek için insan olmuştur. Tanrı’nın yasasını çiğneyen
ve günah işleyen kişi insandır ve bu yüzden bu günahın bedelini ödeyecek kişi yine insan olmalıdır.
Tanrı Oğlu
İsa, bir insandan daha fazlasını ifade etmekteydi. İncil’de kendisini 25 kez Tanrı Oğlu diye
adlandırmaktadır. İsa ‘’Tanrı bizimle’’ anlamına gelen İmanuel’dir. Tanrı’nın halkı ile daima birlikte
olduğu doğrudur ve Eski Antlaşmada bunu sıklıkla görebiliriz. Bununla beraber Tanrı İsa’da insan
olur, insan şeklini alır ve Eksi Anlaşma’daki imanlıların hiç deney imlemediği bir şekilde kendisini
bizimle özdeşleştirir. İsa gerçekten Tanrı ve gerçekten insandır. Bir kısmı insan bir kısmı Tanrı
değildir.
(Yeşaya 6:3,5 – Yuhanna 12:41) ayetlerini karşılaştıralım.
İsa Kurtarıcıdır
Kurtuluş cennete planlanmış, fakat cennette tamamlanmamıştır. Günah için gerekli kefaret,
Tanrı’ya bir insan tarafından sunulmalıydı. Fakat bütün insanlar günahkâr olduğundan, bunu yapacak
nitelikte insan yoktu. (İbraniler 2:14, Romalılar 5:17)
Eğer ‘’Tanrı neye benzer?’’ diye soracak olursak, Kutsal Kitap’ın bize vereceği cevap şudur:
O, İsa gibidir; kutsal, doğru, iyi, acıma ve merhamet ile dolu. O, günahkârları sever, onlara kendi sevgi
HIRİSTİYAN İNANCININ ABC’Sİ
dolu ellerini uzatır ve onlara Kendisine gelmeleri için çağrıda bulunur. Çünkü Tanrı ancak Rab İsa
Mesih aracılığı ile tanınabilir.
‘’Seçiminizi yapmak zorundasınız. Bu insan ya Tanrı’nın Oğlu ya da bir deli veya daha kötü
bir şeydir. O’nu bir ahmak gibi susturabilir; O’na iblis gibi tükürebilir ve O’nu öldürebilir ya da
ayaklarına kapanıp O’nu Rab ve Tanrı’nız olarak çağırabilirsiniz. Fakat O’nun insanlık için harika
bir öğretmek olduğu gibi aşağılatıcı bir yaklaşımda bulunmayın. Bize bu seçenek verilmedi; Tanrı bu
seçeneği vermek istemedi. O bunu planlamadı.’’
C.S Lewis
Download