indir

advertisement
1. Ampul
2. Mum
3. Güneş
4. Ateş böceği
1. Yukarıda verilenlerden hangileri yapay ışık
kaynağıdır?
a- ) 1 ve 2
b- ) 2 ve 3
c- ) 3 ve 4
d- ) 1 ve 4
7. Bir cismi görebilmek için aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a- ) Cismin çevresine ısı vermesi
b- ) Cismin çevresinden ısı alması
c- ) Cisimden gözümüze ısı gelmesi
d- ) Cisimden gözümüze ışık gelmesi
2.
8. Aşağıdakilerden hangisi çevresine ışık yayarken
aynı zamanda ısı da verir?
a- ) Ay
b- ) Mum alevi
c- ) Ateş böceği
d- ) Floresan lamba
Doğal Işık Kaynakları
∆, 
Yapay Işık Kaynakları
◊,
1. Normal ampuller, elektriğin çok az
Yukarıdaki tabloda doğal ve yapay ışık kaynaklarına 9.
miktarını ışığa çevirir.
örnekler verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden
2. Floresan lambalar, normal ampullerden
hangisi söylenemez?
daha
verimlidir.
a- ) “∆” yıldırımdır.
b- ) “◊” trafik lambasıdır.
3. Ampul, gaz lambasından daha ileri bir
c- ) “”ateş böceğidir.
d- ) “”Aydır.
teknoloji ile üretilir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da
3. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı
hangileri doğrudur?
değildir?
a- ) Yalnız 1
b- ) Yalnız 3
a- ) Ampul
b- ) Gaz lambası
c)
1
–
2
d)1-2–3
c- ) Mum
d- ) Güneş
4. Aydınlatmada enerji tasarrufu sağlamak amacıyla
aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?
a- ) Her ortamda aynı güce sahip ampul kullanılması
b- ) Işığın aydınlatılacak ortama yönlendirilmesi
c- ) Daha az enerji tüketen uzun ömürlü ampullerin
kullanılması
d- ) Işık ihtiyacı az olan yerlerde gücü az olan
ampullerin kullanılması
10. Aşağıdakilerden hangisi ışık yaymadığı halde
geceleri ışık yayıyormuş gibi görünür?
a- ) Yıldızlar
b- ) Araba farları
c- ) Trafik levhaları d- ) Otomobil direksiyonları
11. Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen,
öğrencilerinin sorduğu aşağıdaki sorulardan hangisini
“hayır” diyerek cevaplar?
a- ) Aydınlatmada ışığın parlaklığı, çeşidi ve maliyeti
5. ∆ ve  ışık kaynağı olmadıkları halde, Güneşten önemli midir?
b- ) Gereğinden fazla aydınlatılmış ortamlar görmeyi
aldıkları ışığı yayarak parlak görünürler.
kolaylaştırır mı?
Yukarıda verilen ifadede * ve sembolleri ile
c- ) Yetersiz aydınlatma gözlerimizin yorulmasına yol
gösterilen yerlere hangi seçenekte belirtilenler
açar mı?
getirilebilir?
d- ) Gece ders çalışırken masa lambası kullanmak göz
∆

sağlığımız için yararlı mıdır?
a- ) Dünya
Şimşek
b- ) Ay
c- ) Yıldız
d- ) Şimşek
6.
Dünya
Ay
Yıldız
1. Işık üreten ateş böcekleri
2. Karanlıkta ışık saçan mantarlar
3. Denizlerin derinliklerinde yaşayarak ışık
yayan balıklar
Yukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağıdır?
a- ) 1 - 2
b- ) 1 - 3
c- ) 2 - 3
d- ) 1 - 2 – 3
12. Bulutsuz bir gecede gökyüzü incelendiğinde
kırpışan ışıkların ………………………………………..kırpışmadan
ay ışığı gibi sabit olanların ……………………….veya
……………………….olduğu söylenebilir.
Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangi seçenekte belirtilenler getirilmelidir?
a- ) yıldız - gezegen - uydu
b- ) uydu - yıldız - gezegen
c- ) uydu - gezegen - yıldız
d- ) gezegen - yıldız - uydu
13. Filaman aşağıdaki araçlardan hangisinin
yapısında kullanılan ince bir teldir?
a- ) Kandil
b- ) Ampul
c- ) Yağ lambası
d- ) Gaz lambası
14.


∆
◊
Yukarıda birbiri ile bağlantılı cümleleri içeren bir
etkinlik verilmiştir. Bu etkinlikteki cümlelerin doğru
ya da yanlış olduğuna karar vererek ok yönünde
ilerlendiğinde, hangi sembole ulaşılması gerekir?
a- ) 
b- ) 
c- ) ∆
d- ) ◊
15. Hangi seçenekte doğal ve yapay ışık kaynaklarına
doğru örnekler verilmiştir?
16. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Ay, ışık üretmez.
b- ) Ayna, ışık üretmez.
c- ) Cam, ışık üretir.
d- ) Mum, ışık üretir.
17. Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisinin
üretilmesi için daha ileri bir teknoloji gereklidir?
a- ) Ampul
b- ) Yağ lambası
c- ) Gaz lambası
d- ) Floresan lamba
18.
1. Güneş
2. Mum alevi
3. Ateş böceği
4. Trafik levhaları
Yukarıdakilerden hangisi, kendini aydınlatan
cisimlere örnek verilebilir?
a- ) 1
b- ) 2
c- ) 3
d- ) 4
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
a- ) 1 – 2
b- ) 2 – 3
c- ) 1 – 3
d- ) 1 - 2 – 3
21.
1. Mum ve ampul doğal ışık kaynaklarıdır.
2. Bitkilerin besin ve oksijen üretebilmesi için
ışığa ihtiyaçları vardır.
Yukarıda verilen ifadeler için ne söylenebilir?
a- ) Yalnız 1. doğrudur.
b- ) Yalnız 2. doğrudur.
c- ) Her ikisi de yanlıştır. d- ) Her ikisi de doğrudur.
22. Aşağıdakilerden hangisi ışığın neden olduğu
olumsuz etkilerden biri değil- d ir?
a- ) Yüksek binaların ışıklarından dolayı göçmen
kuşların yanılarak binalara çarpması
b- ) Parlak ışıkların etkisinden dolayı deniz
kaplumbağalarının yavrularının denize ulaşamaması
c- ) Güneş ışığının etkisiyle domateslerin kızarıp
olgunlaşması
d- ) Şehir ışıklarının yıldızların gözlenmesini
zorlaştırması
23. İnsanlar, reçine ve odun parçalarını kullanarak
aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisini
yapmışlardır?
a- ) Ampul
b- ) Meşale
c- ) Gaz lambası
d- ) Floresan lamba
24. Köyde yaşayan insanlar, şehirde yaşayan
insanlara göre gökyüzündeki yıldızları daha iyi
gözlemleyebilirler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi şehirlerde
yaşayan insanların yıldızları iyi gözlemleyememesinin
bir nedeni olabilir?
a- ) insan sayısının az olması
b- ) Aydınlatmanın yanlış yapılması
c- ) Sokak lambalarının yetersiz olması
d- ) Gökyüzündeki yıldız sayısının az olması
25. Fen ve Teknoloji dersinde Ela ve Eda isimli
öğrenciler, öğretmene aşağıdaki soruları soruyor.
— Ela: Aydınlatma teknolojileri sayesinde
hastaneler gece ve gündüz hizmet verebilir mi?
— Eda: Aydınlatma teknolojileri sayesinde
denizlerin derinlikleri araştırılabilir mi?
19. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
Buna göre öğretmen, Ela ve Eda’nın sorduğu
a- ) Ay
b- ) Floresan lamba
sorulara
hangi seçenekte belirtilen cevapları verir?
c- ) El feneri
d- ) Ateş böceği
Ela
Eda
a- )
Hayır
Evet
20. 1. Işık miktarı çok fazla olduğunda varlıkları
b- )
Hayır
Hayır
görmemiz zorlaşır.
c- )
Evet
Hayır
2. Karanlık ortamda varlıkları göremeyiz.
Evet
Evet
3. Varlıkları görebilmemiz için ışığa ihtiyaç duyarız. d- )
Download