İLKOKULU 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4/B SINIFI FEN VE

advertisement
………… İLKOKULU 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4/B SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI
ADI SOYADI: ………………………………………………………
NO: ………..
A- Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) koyunuz. (20 P)
(…) Ses bir enerji türüdür.
(…) Titreşen cisimler sesin oluşmasını sağlar.
(…) Ay bir ışık kaynağıdır.
(…) Ses kaynağından uzaklaştıkça, ses şiddeti artar.
(…) Kendiliğinden ışık yayan cisimlere yapay ışık kaynağı denir.
(…) Mum, kandil ve gaz lambası güçlü ışık yayan aydınlatma araçlarıdır.
(…) Güneş, yıldızlar ve ateş böceği yapay ışık kaynağıdır.
( ...) İnsanlar çevrelerindeki tüm sesleri duyarlar.
(…) Ses kirliliği, kulak sağlığının dışında sağlık sorunlarına da yol açar.
(…) Kulağımız her sesi duyamaz.
B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuktaki sözcüklerden uygun olanları yazınız. (20 P)
Titreşim – Işık kirliliği – Yansıma - Karanlık – Kaynağı – Doğal – Yapay – Çıplak gözle – Şiddeti – Ay
* Yanlış yerde, yanlış yön ve zamanda ışığın fazla ve gereksiz kullanılmasına ………. ……………… denir.
* Ses ………………..…. sonucunda oluşur.
* Işık ışınlarının parlak bir yüzeye çarptıktan sonra yön değiştirmesine……………………. denir
* Hiç ışık kaynağı olmadığında ........................ olur.
* Pille çalışan el feneri ................. ışık kaynağıdır
* Hayvan sesleri, su sesi, rüzgarların oluşturduğu ses …………………..sestir.
* Bağırarak konuştuğumuzda, sesimizin………………………artar.
* ………..bir ışık kaynağı değildir. Güneş’ten aldığı ışığı bir ayna gibi bizlere yansıtır.
* Üzerine ışık düşen bazı cisimler ışık ………………….gibi görülebilir.
* Güneşe………………… ………………… uzun süre bakmak gözlerimize zarar verir.
C. Aşağıdaki test sorularını yanıtlayınız.
1. Bazı cisimler ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağı gibi davranır. Bu özelliğe sahip cisim aşağıdakilerden
hangisi değildir?
A. Ay
B. Kaşık
C. Yıldızlar
D. Ayna
2. Çalışırken kullanacağımız en doğru aydınlatma şekli hangisidir?
A.Işık sağ üstten gelmeli
B.Işık doğrudan gözümüze gelmeli
C.Işık sol üstten gelmeli
D.Işık arkadan gelmeli
3.
I – Ampul
II – Meşale
III- Floresan
IV –Gaz lambası
Yukarıda verilen ışık kaynaklarının kullanımının geçmişten günümüze doğru sıralanışı aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) I, II, III, IV
B) III, IV, II, I
C) II, IV, I, III
D) III, II, IV, I
4. Aşağıdaki aydınlatma lambalarından hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.
5. “ Güneş, şimşek, kandil, mum, elektrik lambası, yıldız, gaz lambası ” ışık kaynaklarından kaç tanesi
doğal ışık kaynağıdır?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
6. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
A. Güneş
B. Yıldız
C. Ateş böceği
D. El feneri
7. Işık kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A. Gündüz vakitlerinde lambaları açmalıyız.
B. Gökyüzünü aydınlatmalıyız.
C. İyi aydınlatma olması için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız.
D. Gereksiz lambaları söndürmeliyiz.
8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Ses bir enerjidir.
C. Yüksek sesli müzik insanları rahatsız eder.
B. İnsanların duyamayacağı sesleri duyan hayvanlar vardır.
D. İşitme güçlüğü çeken insanlar megafon kullanır.
9. “Ankara'dan havalanan bir uçak daima batı yönüne doğru ilerlediğinde bir süre sonra tekrar Ankara’nın tam
üstüne gelmiştir.” Bu olayın asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dünya'nın yuvarlak olması
B. Dünya'nın düz olması
C. Uçağın yönünü kaybetmesi
D. Dünya'nın çok küçük olması
10. Sesin oluşması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?'
A. hava
B. kulak
C. titreşim
D. Zar
11. *Gök gürültüsü
*Ağlayan bebek
*Çalmakta olan radyonun hoparlörü,
*Ötmekte olan bir kuş
*Şelaleden akan su
*Üstüne kaşıkla vurulan teneke kutu.
Yukarıda bazı ses kaynakları verilmiştir. Bu kaynaklardan kaç tanesi doğal ses kaynağıdır?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
12. Aşağıdakilerden hangisi ışık ışınlarının yayılma şeklini doğru olarak belirtmektedir?
A. doğrular halinde
B. dairesel şekilde
C. dalgalar halinde
D. yatay halde
13. Aşağıdakilerden hangisinde ışık aydınlanma amacı ile kullanılır?
A. Araba farı
B. Ambulansın ışığı
C. Trafik lambası
D. Deniz feneri
14. Aşağıdakilerden hangisi, insanların ilk zamanlarda kullandığı aydınlatma araçlarından biri olamaz?
A. mum
B. meşale
C. yağ lambası
D. floresan
15. “Ses……………………. halinde, ışık ise………………...…… boyunca yayılır.” ifadesinde noktalı yerlere
yazılacak olan kelime ikilemeleri nasıl olmalıdır?
A. dalgalar - doğrular
B. doğrular- hava
C. dalgalar– kıvrımlar
D. demetler – doğrular
Download