Cinsellik ve Cinsel İstek Bozuklukları

advertisement
Birinci Basamakta
“cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları”
Doç. Dr. Cebrail Kısa
Psikiyatr & Cinsel Terapist
Cinsellik; bu kadar ilgi neden ?
 Cinsellik tarih boyunca insanoğlu için karmaşık,vahşi, gizemli ve
ehlileştirilemeyen varoluşsal bir korku kaynağı olmuştur
 Kötüdür, insanlar sevdiklerine cinselliği yakıştıramaz
 Üreme yönü destek görürken, “zevk ve hazza” yönelik olan
cinsellik ise çoğu kültürde neredeyse yok sayılır
 Cinselliğin inkârı bir çözüm olmaktan çok sorunları giderek
içinden çıkmaz hale getirmektedir
Cinsellik; bu kadar ilgi neden ?
 Cinsel alanda çalışanlarca bilimselleştirilmekte ve daha az
anlaşılmaktadır.
 Cinselliğin biyolojik ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra zihinsel
ve davranışsal yönleri de var
 Batı kültürlerinde cinsellik davranışsal olarak ifade bulurken,
 Doğu toplumlarında ise cinsellik daha çok zihinsel olarak
kendisine yer bulmaktadır
Cinselliğe toplumsal bakış; inkar
 Cinselliği tanımlama biçimimiz kültürel alt mirası olmayan bir
toplum için cinsellikle ilgili ilk karşılaştığı durum ya da
sorunlara göre olacaktır.
 Yani yeni bir anne için cinsellik çocuğuna “ben nasıl
doğdum?” sorusuna cevap verebilmek
 daha kıdemli bir anne için “evlenene kadar genç kızının
bacak arasını nasıl koruyacağına çare bulmak”
 Erkekler için “cinsel birleşme arayışı”
 Kadınlar için ise “cinsel birleşmeden kaçış” olarak
algılanmaktadır.
Hekim olarak cinselliğe bakışımız
 Toplumsal bakış açısı gibi
 Hekimler, psikiyatristler, psikologlar ve ebeveynler olarak
temel başetme yöntemimiz inkardır.
Cinsellik hakkında sorularımız vardır
 Birinci basamakta ne tür cinsel sorunlarla karşılaşılır ?
 Cinsellik ne kadar konuşulur? Ne kadar konuşulmalıdır ?
 Cinsel işlev bozuklukları hakkında bilgiye ihtiyacımız var mı ?
 Bu konular bizi ilgilendiriyor mu?
 Aslında cinsel sorunlarla ilgili ne yapmak istediğimize karar vermek
gerekir.
Cinsellik hakkında sorularımız vardır
 Hastanın hangi yakınmaları cinsellikle ilgilidir.
 Cinsellikle ya da cinsel işlev bozukları ile ilgili yakınmalarda
neler yapıyorsunuz ?
 Neler soruyosunuz ?
 Bilgilendirme amacıyla neler yapıyor sunuz ?
 Tedavi amaçlı neler yapıyorsunuz ?
Cinsel sorun başvurularında ne yapıyorsunuz?
Cinsellik konusunda öğrenmeyi yüreklendirmeyen bir
kültürden ve eğitim sisteminden geliyoruz
Cinsel sorunu ayrıntılı görüşür müsünüz ?
Niçin evet? Niçin hayır ?
Bu durumlarda neler sorabilirsiniz?
 Erkek “Eşimi arzulamıyorum”
 Erkek “Erken boşalma sorunum var”
 Erkek “Sertleşme olmuyor”
 Kadın “Olmuyor, yapamıyorum”
 Kadın “Eşim cinsel olarak istediklerimi yapamıyor”
 Kadın “vajinal orgazm olamıyorum”
Kadın cinsel yanıt döngüsü
 A: Çoğul orgazm paterni, B: Orgazmsız patern, C: Uyarılma aşamasındaki birkaç kısa atım ve hızla çözülme aşamasına
geçilen patern
Erkek cinsel yanıt döngüsü
Cinsel İşlev Bozuklukları
 Tüm popülasyonun üçte biri ile yarısı arasındaki bir bölümünün
yaşamlarının herhangi bir döneminde en az bir CİB yaşadığı
düşünülmektedir
 Bu bilgi her 2-3 kişiden birinin cinsel yakınması olduğu
anlamını taşıyor
 Erken boşalmanın cinsel bir sorun kabul edilerek, psikiyatrik
tanı sistemlerinde yer alması, son 30 yıldır, ICD-9 ve DSMIII´de yer alması ile olmuştur
 Her sosya-ekonomik düzeyde görülür
Cinsel İşlev Bozuklukları
 Cinsel İstek Bozuklukları
Cinsel İstekte Azalma
Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozuklukları
 Cinsel Uyarılma Bozuklukları
Kadında Cinsel Uyarılma Bozukluğu
Erkekte Erektil Bozukluk
 Orgazmla İlgili Bozukluklar
Kadında Orgazm Bozukluğu
Erkekte Orgazm Bozukluğu
Prematür Ejakülasyon
 Cinsel Ağrı Bozuklukları
Disparoni
Vajinismus
Erektil disfonksiyonun
 Erektil disfonksiyonun (ED) tanımı 1992 yılında National
Institutes of Health (NIH)’in toplantısında, yeterli seksüel
bir ilişki için gerekli penil ereksiyonun 6 ay süre ile
başlatılamaması ve devamında yetersizlik olarak
tanımlanmıştır.
 Erektil disfonksiyon erkeklerde yaygın görülen bir patolojidir.
Cinsel Tiksinti Bozukluğu
 Bu bozuklukta kişi bir cinsel eşle cinsel ilişki kurma durumu ile
karşı karşıya kaldığı zaman anksiyete, korku ya da iğrenme
olduğunu bildirir. Hatta bazı durumlarda panik atak
yaşayabilmektedir.
 Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, cinsel fantezilerin
ve cinsek etkinlikte bulunma isteğinin az olması (ya da hiç
olmaması). Klinisyen kişinin yaşı ve yaşam koşulları gibi cinsel
isteğin azaldığı ya da hiç olmadığı yargısına varır.
Cinsel sorunlar
 Cinsel sorunların birincil nedeni nedir ?
a) cinsellik hakkındaki bilgi eksikliği,yanlış abartılı bilgilenme ve
yanlış öğrenmeler
b) cinsellik hakkında bilgi ve beceri eksikliği
Download