eğitim bilgileri

advertisement
YAVUZ YETER
EĞİTİM BİLGİLERİ
2012 – (Devam)
Haliç Üniversitesi
Doktora, Muhasebe ve Finans
2006 - 2008
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Yüksek Lisans, Uluslararası Bankacılık ve Finans
1992 - 1996
Bilkent Üniversitesi
Lisans, Uluslararası İlişkiler (Burslu)
1985 - 1992
Antalya Anadolu Lisesi
Lise
İŞ DENEYİMİ
2014 – (Devam)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bölüm Başkanı – Yurtdışı Şube Bankacılığı
Ziraat Bank Moscow
Yönetim Kurulu Üyesi
Faaliyetler:






Banka bünyesinde 9 farklı ülkede faaliyet gösteren 26 şube ve 1 temsilciliğin yeniden
yapılandırılması ve yönetimi,
Bankanın yurtdışı organizasyonunun belirlenen büyüme stratejisi temelinde genişletilmesi
(Kosova-Priştine, Bahreyn, Gürcistan-Marnuelli)
“Finans Grubu” temel anlayışı içinde etkin sinerji oluşturulması,
Yurtdışı şubelerin pazarlama faaliyetlerinin yönetimi, hedef ve performanslarının
belirlenmesi ve izlenmesi,
Yurtdışı şubelerin krediler, kaynak ve tüm bankacılık hizmetleri işlemlerinin
koordinasyonu, fiyatlama ve ürün geliştirme,
Yurtdışı şubelerin insan kaynaklarının yönetimi.
1
2013 – 2014
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bölüm Başkanı – Finansal Kurumlar ve Uluslararası Bankacılık
Ziraatbank International AG
Almanya Yönetim Kurulu Üyesi
Faaliyetler:









Finansal Kurumlar: Muhabir bankacılığı ve dış ticaret işlemlerinin koordinasyonu,
bankaların kredibilite analizi ve limit tesisi, dış ticaret fiyatlaması, nakit ve gayrınakit dış
ticaretin finansmanı işlemlerinin koordinasyonu,
Dış finansman: İkili ve yapılandırılmış yurtdışı borçlanma işlemleri ve bankalara kredi
kullandırım işlemlerinin koordinasyonu,
Ürün Geliştirme: Yurtdışı şube ve iştirakler ile yurtiçi dış ticaret ürün geliştirme ve
performans artırma faaliyetleri (Eximbank kredi işbirliği, PN iskonto işlemleri, yurtdışı
iştirak ve şubelere kaynak temini),
WB KOBI II, WB Toptan Kredi (leasing sektörü finansmanı), WB Enerji Verimliliği
Kredisi, EIB KOBI Kredisi, KfW Küçük İşletmeler Kredisi, SEP Ithalatın Finansmanı
Kredisi, Eximbank Kredisi, AFD KOBI Kredisi, EIB IPARD Kırsal Kalkınma Kredisi
(imza aşamasında), AKKB KOBI Kredisi, EIF Garanti Programı,
Bankanın ilk GMTN programı ve eurobond işlemi,
Bankanın ilk iki sendikasyon kredisi temini,
Yurtdışı bankalara kredi kullandırımı,
Dış ticaret alanında Banka pazar payının %2’ler seviyesinden %8’ler seviyesine
yükselmesi,
Temin edilen yutdışı kaynaklı kredi hacminin 5 milyar USD seviyesine ulaşması.
2012 – 2013
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bölüm Başkanı – Yatırımcı İlişkileri ve Dış Finansman
Ziraat Hayat ve Emeklilik
Yönetim Kurulu Üyesi
Faaliyetler:



Yatırımcı ilişkileri departmanının kurulması ve yatırımcı toplantılarına düzenli katılımın
başlanması,
Dış finansman alanında bankanın ilk sendikasyon işleminin tamamlanması, WB, EIB vb.
kaynak temini,
Bankanın ilk eurobond işleminin koordinasyonu.
2010 – 2012
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Grup Müdürü – Yatırımcı Bankacılığı, Hazine Ürün Geliştirme ve
Pazarlama
2
Faaliyetler:

Ürün Geliştirme (Hazine & Yapılandırılmış Finansman Ürünleri): Yatırım Bankacılığı ve
Hazine alanında yurtiçi ve yurtdışı yeni ürünlerin oluşturulması, uygulama alanının
belirlenmesi, yasal ve banka içi yapılanmanın tamamlanması ve ürünlerin lansmanı,

Yapılandırılmış finansman alanında müşteri gereksinimlerine uygun yurtdışı kaynak
temini,

Sendikasyon kredisi işlemlerinin yapılandırılması,

Segmentasyon kavramı temelinde “Kurumsal Şube” uygulamasının kurulması, İstanbul ve
Ankara’da açılan kurumsal şubelerdeki bağlı portföylerin aktif pazarlama, hedefperformans değerlendirme, fiyatlama gibi tüm bankacılık iş ve işlemlerinin yönetilmesi,
kredi dosyalarının Kredi Komitesi’ne sunumu,

Proje finansmanı iş akış ve süreçlerinin tamamlanarak bu alanda kredi kullandırımlarına
başlanılması, kredi analizi ve işlemlerin yapılandırılması, sözleşme ve diğer yasal ve idari
dokümantasyonun hazırlanması, kredi dosyalarının Kredi Komitesi’ne sunumu,

Bankanın ihtiyaçları doğrultusunda yurtdışı kaynak temini (ikili kredi anlaşmaları,
sendikasyon, tahvil ihracı vb.)

Sermaye piyasaları alanında hem banka içinde hem de sektörde ürün geliştirme
çalışmalarının koordinasyonu,

Türkiye’nin ilk kira sertifikası (sukuk) ihracı: SPK mevzuatı doğrultusunda USD 350
milyon tutarında 5 yıl vadeli ilk kira sertifikası ihracı,

Tradeplus adında online FX/kıymetli maden alım satımı yapılmasına olanak veren
platformun sektörde bir ilk olarak uygulamaya konulması,

Katılım bankacığının ilk ETF’leri olan İMKB’da işlem gören Silverplus adında bir yatırım
fonunun (ETF) kurulması,

Dış ticaretin finansmanı için uluslararası kuruluşlardan kaynak sağlanması.
2008 – 2010
Kuveyttürk Katılım Bankası A.Ş.
Müdür – Yatırım Bankacılığı
Faaliyetler:

Türkiye’nin İlk Sukuk İhracı: 2010 yılında Türkiye’den yapılan USD 100 milyon
tutarındaki ilk sukuk ihracı,

Almanya’da ilk faizsiz bankacılık alanında sınırlı faaliyet göstermeyi içeren izin sürecinin
tamamlanması ve finansal hizmetler şubesinin açılması,

Dubai DIFC’de faaliyet gösteren ilk Türk bankasının kurulması,
3

İslam Kalkınma Bankası ITFC ithalatın finansmanı programının Türkiye’ye getirilmesi ve
ITFC’den temin edilen kaynak ile dış ticaretin finansmanı,

USD 115 milyon tutarında sendikasyon kredisi ile kaynak temini,

Bahreyn Şubesi kanalıyla Türkiye’deki kurumsal ve KOBİ müşterilerin finansman
ihtiyaçlarının karşılanması,

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Dünya
Bankası (IBRD-IFC) gibi uluslararası kuruluşlar ile çeşitli finansman programları
konusunda müzakerelerin yürütülmesi,

Yurtdışındaki banka ve finansal kuruluşlar ikili düzeyde ile finansman anlaşmaları ve
işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
2007 – 2008
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Daire Başkanı – Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış
Finansman
Faaliyetler:

Yapılandırılmış finansman alanında kredibilite analizi ve değerlendirmesinden başlayarak
işlemlerin kullanırım ve izleme süreçleri de içeren sorumluluk ve görev alanı,

Uluslararası Kuruluşlardan Kaynak Sağlanması: Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası,
Fransız Kalkınma Ajansı gibi uluslararası kuruluş ve bankalardan orta ve uzun vadeli
kaynak temin edilerek (bu işlemlerin müzakere, yapılandırma ve anlaşmalarının yapılması)
bu kaynaklar paralelinde KOBİ’lerin finansmanı için ürün oluşturulması, iç mevzuatın
kurulması ve kullandırım, izleme işlemleri,

Finansal kuruluşların kredibilite analiz ve değerlendirmesinin yapılarak bu kuruluşlara
kredi tahsisi,

Yurtdışı şube ve iştirak faaliyetlerinin koordinasyonu kapsamında Almanya, Bahreyn ve
Kıbrıs şubelerinin yönetimi,

Oger Telecom /Türk Telekom özelleştirmesi, Koç- Fiat, Bank Asya, Vestel, Fırat Plastik,
Garanti Leasing gibi birçok firmaya orta uzun vadeli yapılandırılmış finansman işlemi
yapılması. Aynı dönemde Dünya Bankasından USD 100 milyon, Avrupa Yatırım
Bankasından EUR 340 milyon, Fransız Kalkınma Ajansından EUR 80 milyon, ECO Bank
USD 15 milyon tutarında uzun vadeli kaynak temin edilmesi,
4
2005 – 2007
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Bölüm Müdürü – Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış
Finansman Dire Başkanlığı
2004 – 2005
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Bölüm Müdürü – Ticari KOBİ Pazarlama
2003 – 2004
İmar Bankası T.A.Ş.
Yönetici Müfettiş – Teftiş Kurulu Başkanlığı
1997 – 2002
Pamukbank T.A.Ş.
Müfettiş – Teftiş Kurulu Başkanlığı
1996 – 1997
Pamukbank T.A.Ş.
Uzman Yardımcısı – Kurumsal Pazarlama
DİĞER BAŞARI VE YETENEKLER
Sertifika
SMMM, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası üyesi
Bağımsız Denetçi, KGK siciline kayıtlı
Yabancı Diller
İngilizce (çok iyi), Almanca (orta)
Eğitmenlik
Pamukbank Teftiş Kurulu’nda mesleki konularda, Halkbankası’nda
pazarlama alanında, Ziraat Bankası’nda yapılandırılmış finansman
alanında, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nde
sukuk yapılandırması ve ihraçları konusunda eğitim vermiştir.
Seminerler
Yurtiçinde ve yurtdışında muhtelif uluslararası konferansta konuşmacı
olarak katılımda bulunmuştur.
5
Download