Klinik Arastirma Basvuru Formu - Sağlık Uygulama ve Araştırma

advertisement
ÖZGEÇMİŞ FORMU
A. KİŞİSEL BİLGİLER
A.1.
Adı soyadı: Sılay Cantürk UĞURBAŞ
A.2.
Doğum tarihi : 03 08 1971
A.3.
Yabancı dil bilgisi: İngilizce
A.4.
Görev yeri: BEÜ. Tıp Fak. Göz Hastalıkları ABD.
A.5.
İletişim bilgileri : silaycantü[email protected]
/
B. EĞİTİM BİLGİLERİ
B.1.
Mezun olduğu üniversite / fakülteyi lütfen belirtiniz:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Y. Lisans
Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1989-1995
Tıpta Uzmanlık
Göz Hastalıkları
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1995-1999
B.2.
Tıpta Uzmanlık Tezi: Türk toplumunda normal interkantal ve interpunktal uzaklıklar, epiforalı
hastalarda interkantal uzaklık ölçümünün yeri ve epiforanın lakrimal sintigrafi ile değerlendirilmesi
B.3.
B.4.
Tez Danışmanı: Doç.Dr.Ahmet Fazıl Nohutçu
Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Doçent Doktor
C. İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER
C.1.
Bugüne kadar çalıştığı kurum / kuruluşları lütfen belirtiniz:
Görev Ünvanı
Dr.Ar.Gör
Görev Yeri
Yıl
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
1995-1999
Fellow
Wayne State Üniversitesi Tıp fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim
Dalı, Michigan Çocuk Hastanesi, Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık
Bölümü, ABD
1999-2000
Fellow
Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Kornea ve Ön Segment Hastalıkları Bölümü, ABD
2000-2001
Dr.Ar.Gör
(intern)
Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, ABD
2001-2002
Uzm. Dr.
Acıbadem Bakırköy Hastanesi
2002-2004
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
Uzm. Dr.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2004-2009
Öğr. Gör.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2009
Yrd.Doç. Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları
Ana Bilim Dalı
2009-Halen
D. KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
D.1.
ESERLER: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.
Cantürk Uğurbaş S, Alpay A, Tutar H, Sağdık HM, Ugurbas SH. Validation of PlusoptiX
S04 photoscreener as a vision screening tool in children with intellectual
disability. Journal of AAPOS. 2011;15: 476-479.
A2.
Cantürk Uğurbaş S, Baker JD. Secondary or new compensatory head posture after
Anderson-Kestenbaum surgery. Eur J Ophthalmol. 2012;22: 131-135.
A3.
Alpay A, Cantürk Uğurbaş S, Evren C, Bektas S, Calıskan S, Ugurbas SH. Use of a
novel hemostatic agent: ankaferd blood stopper in conjunctival incisions. Clin
Experiment Ophthalmol. 2011;39: 793-798.
A4.
Kozluca Efe Y, Cantürk Uğurbaş S, Alpay A, Uğurbaş SH. The course of corneal and
intraocular pressure changes during pregnancy.
Can J Ophthalmol. 2012,
DOI:10.1016/j.jcjo.2012.01.004 (Baskıda).
A5.
Alpay A, Bektaş S, Alpay A, Cantürk Uğurbaş S, Evren C, Ugurbas SH. Effects of a
new hemostatic agent Ankaferd Blood Stopper® on the intraocular tissues in rat
model.
Cutan
Ocul
Toxicol.
2011,
DOI:
10.3109/15569527.2011.627577
(Baskıda).
A6.
Cok OY, Eker HE, Pelit A, Cantürk S, Akın S, Arıboğan A, Arslan G. The effect of
paracetamol on postoperative nausea and vomiting during the first 24 h after
strabismus surgery: a prospective, randomised, double-blind study. Eur J
Anaesthesiol. 2011;28: 836-41.
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
A7.
Alpay A, Evren C, Bektas S, Cantürk Uğurbaş S, Ugurbaş SH, Çınar F. Effects of the
folk medicinal plant extract Ankaferd Blood Stopper® on the ocular surface.
Cutan Ocul Toxicol. 2011,30: 280-4.
A8.
Cantürk Uğurbaş S, Gülcan H, Canan H, Ankaralı H, Törer B, Akova YA. Comparison
of UK and US screening criteria for detection of retinopathy of prematurity in a
developing nation. J AAPOS. 2010;14: 506-10.
A9.
Cantürk Uğurbaş S. Visual outcome of three generations in a Turkish family with
marfan syndrome. J Pediatr Ophthalmol Strabismus.2010; 373-8.
A10.
Cantürk Uğurbaş S, Koçer NE, Oto S, Kahraman B, Akova YA. Comparison of alloplast
materials
in
experimental
extraocular
muscle
surgery.
Ophthalmic
Res.
2010;44(1):50-6.
A11.
Alpay A, Ermiş B, Cantürk Uğurbaş S, Battal F, Sağdık HM. The local vasoconstriction
of infant's skin following instillation of mydriatic eye drops. Eur J Clin Pharmacol.
2010;66: 1161-4.
A12.
Cantürk Uğurbaş S, Akova YA. Toxic anterior segment syndrome presenting as
isolated cystoid macular edema after removal of entrapped ophthalmic ointment.
Cutan Ocul Toxicol. 2010;29: 221-3.
A13.
Cantürk S, Akova Y, Öner V. Limbal stem cell transplantation with amniotic
membrane for the treatment of uniocular chemical burn in children. J Pediatr
Ophthalmol Strabismus. 2010;47: e1-5.
A14.
Cantürk S, Oto S, Kızılkılıç O, Karaca S, Akova YA. Rhombencephalosynapsis
associated with infantile strabismus. Strabismus. 2008;16: 23-7.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1.
Uğurbaş SH, Tutar H, Cantürk Uğurbaş S, Alpay A. Transcanalicular Laser
dacrocystorhinostomy. 29th Annual Meeting of European Society of Ophthalmic
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
Plastic and Reconstructive Surgery. pp. 231, Cernobbio, İtalya, Eylül. 2011.
B2.
Cantürk Uğurbaş S, Poyraz K, Alpay A, Ugurbas SH. Therapeutic use of silicone
hydrogel contact lenses, 41st European Contact Lens Meeting. pp. e-po16
İstanbul, Türkiye, Eylül. 2011.
B3.
Çoban-Karataş M, Altan-Yaycıoğlu R,Sızmaz S, Pelit A, Metindoğan S, Cantürk
Uğurbaş S, Akova YA. Efficacy of topical 0.05% cyclosporine treatment in children
with severe vernal keratoconjunctivitis. 29 th Congress of the ESCRS, pp.,
Viyana, Avusturya, Eylül 2011.
B4.
Cantürk Uğurbaş S, Alpay A, Tutar H, Sağdık HM, Uğurbaş SH. Validation of
PlusoptiX S04 photoscreener as a vision screening tool in children with
intellectual
disability.
8th
Congress
of
the
South-Eastern
European
Ophthalmological Society and 9th Congress of the Black Sea Ophthalmological
Society. pp.42, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2011.
B5.
Cantürk Uğurbaş S. Results of strabismus surgery in patients with monocular vision
and fixation loss. 11th Meeting of the International Strabismological Association.
pp. 136, İstanbul, Türkiye, Eylül 2010.
B6.
Çok OY, Eker E, Pelit A, Cantürk S, Arıboğan A, Arslan G. The effect of intravenous
paracetamol on postoperative nausea and vomiting after strabismus surgery in
pediatric patients: a preliminary report. 11th Meeting of the International
Strabismological Association. pp. 124, İstanbul, Türkiye, Eylül 2010.
B7.
Cantürk Uğurbaş S, Canan H, Sızmaz S, Çoban-Karataş M, Altan-Yaycıoğlu R, Akova
YA. Influence of pterygium size on pterygium surgery. The 17th Congress of the
European Society of Ophthalmology. pp. 76, Amsterdam, Hollanda, Haziran
2009.
B8.
Sızmaz S, Karataş M, Altan-Yaycıoğlu R, Canan H, Cantürk Uğurbaş S, Akova YA.
Intraocular pressure changes after phacoemulsification. ASCRS Symposium on
Cataract, IOL and Refractive Surgery, pp. 98, San Francisco, ABD, Nisan 2009.
B9.
Altan-Yaycıoğlu R, Sızmaz S, Karataş M, Canan H, Cantürk Uğurbaş S, Akova YA.
Risk Factors for Intraocular Pressure Rise After Phacoemulsification. ASCRS
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, pp. 98, San Francisco, ABD,
Nisan 2009.
B10.
Cantürk S, Altan-Yaycıoğlu R, Pelit A, Akova YA. Late probing versus silicone
intubation in treatment of children with nasolacrimal obstruction older than 18
months of age. 9th Congress of the International Society of Dacryology and Dry
Eye. pp. 82-83, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2008.
B11.
Cantürk S, Oto S, Koçer EN, Kahraman B, Akova YA. Comparison of alloplast
materials in experimental extraocular muscle surgery. American Association for
Pediatric
Ophthalmology
and
Strabismus
34th
Annual
Meeting.
pp.
79,
Washington, DC, ABD, Nisan 2008.
B12.
Cantürk S, Oto S, Pelit A, Akova YA. Heredity versus perinatal history as risk
factors for comitant strabismus and amblyopia. 30th Meeting of European
Strabismological Association, pp. 21, Killarney, İrlanda, Haziran 2005.
B13.
Cantürk S, Baker JD. Secondary or new reversed compensatory head posture after
sucessful
Anderson-Kestenbaum
surgery.
Joint
Meeting
European
Strabismological Association and Sociedad Espanola de Estrabologia, pp. 70,
Barselona, İspanya, Eylül 2000.
B14.
Cantürk S, Roarty JD. CD 4 Counts and ocular manifestations in HIV-infected
children. American association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus 26th
Annual Meeting, pp. 32, Coronado, San Diego, ABD, Nisan 2000.
B15.
Cantürk S, Oto S, Akova YA. Effect of graded recessions of inferior oblique muscle
in treatment of inferior oblique overaction and dissociated vertical deviation. 31th
Meeting of the European Strabismological Association. pp. 315-8,
Mikonos,
Yunanistan, Mayıs 2007.
B16.
Cantürk S, Oto S, Akova YA. A rare case of intractable postoperative diplopia
resulting after satisfactory alignment in an adult patient with long-standing
sensory esotropia. 30th Meeting of European Strabismological Association, pp.
235-8, Killarney, İrlanda, Haziran 2005.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: (Mevcut değil)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
D1.
Cantürk Uğurbaş S, Özcan Ö, Alpay A, Uğurbaş SH. Çocukluk çağı periorbital dermoid
kistlerinin kapak kıvrımı ve kaş insizyonu ile çıkarılması. MN-Oftalmoloji Dergisi
2011;18: 187-191.
D2.
Çok OY, Eker HE, Cantürk S, Yaycioglu R, Arıboğan A, Arslan G. Görmeyen ağrılı
gözlerde retrobulber alkol enjeksiyonu: 4 olguda ağrı tedavisi. Ağrı. 2011;
23:43-6.
D3.
Alpay A, Özcan Ö, Cantürk Uğurbaş S, Uğurbaş SH. Batı Karadeniz bölgesinde
üçüncü basamak bir sağlık merkezindeki göz yaralanmaları. Ulus Travma Acil
Cerrahi Derg. 2012
D4.
Kozluca Efe Y, Cantürk Uğurbaş S, Uğurbaş SH. Bebeklerde perioküler kapiller
hemanjiyom. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2010;18: 208-15.
D5.
Cantürk Uğurbaş S, Oto S, Akova YA. Tam tendon vertikal kas tranpozisyon cerrahisi
ile birlikte posterior fiksasyon: üç olguda klinik deneyim. MN-Oftalmoloji Dergisi.
2009;16: 202-6.
D6.
Cantürk S, Oto S, Akova YA. Şaşılık cerrahisi ile pitozisin düzelmesi-bir olgu
sebebiyle 3. sinirin aberan rejenerasyonu. T Oft Gaz. 2006;36: 352-355.
D7.
Cantürk S, Altınörs DD, Yılmaz G, Akova YA. Kombine santral retinal arter ve ven
tıkanıklığı. T Oft Gaz. 2006;36: 281-284.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.
Cantürk Uğurbaş S, Alpay A, Tutar H, Sağdık HM, Uğurbaş SH. Mental retardasyonlu
çocukların göz taramalarında Plusoptix S04 fototarayıcı kullanımı. TOD 45. Ulusal
Kongresi, pp 171, Girne, KKTC, Ekim 2011.
1.
Alpay A, Özcan Ö, Cantürk Uğurbaş S, Uğurbaş SH. Batı Karadeniz bölgesinde üçüncü
basamak sağlık merkezine başvuran göz yaralanmaları. TOD 45. Ulusal Kongresi,
pp. 147, Girne, KKTC, Ekim 2011.
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
2.
Cantürk Uğurbaş S, Özcan Ö, Alpay A, Uğurbaş SH. Periorbital hemanjiomlu olgunun
ilk basamak tedavisinde propranolol kullanımı. TOD 45. Ulusal Kongresi pp. 404,
Girne, KKTC, Ekim 2011.
3.
Kılıç D, Cantürk Uğurbaş S, Alpay A, Uğurbaş SH. Proptozis ile ortaya çıkan
metastatik hepatosellüler karsinom. TOD 45. Ulusal Kongresi, pp. 406, Girne,
KKTC, Ekim 2011.
4.
Kozluca-Efe Y, Cantürk Uğurbaş S, Alpay A, Uğurbaş SH. Gebeliğin kornea üzerine
etkilerinin araştırılması. TOD 44. Ulusal Kongresi, pp. 147, Antalya, Türkiye, 29
Eylül- 3 Ekim 2010
5.
Sağdık HM, Cantürk Uğurbaş S, Çalışkan S, Alpay A, Uğurbaş SH. Lens kalınlığının
fakoemülsifikasyondan sonraki göz içi basınç değişimiyle ilişkisi. TOD 44. Ulusal
Kongresi, pp. 112, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010.
6.
Cantürk Uğurbaş S. Monoküler görme ve fiksasyon kaybı olan olgularda şaşılık
cerrahisi sonuçları. TOD 44. Ulusal Kongresi, pp.183, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3
Ekim 2010.
7.
Çalışkan S, Cantürk Uğurbaş S, Alpay A, Uğurbaş SH. Ağır göz sendromlu olguda
katarakt tedavisi. TOD 44. Ulusal Kongresi, pp. 441, Antalya, Türkiye, 29 Eylül- 3
Ekim 2010.
8.
Cantürk Uğurbaş S, Özcan Ö, Alpay A, Uğurbaş SH. Periorbital dermoid kistlerde
tedavi sonuçları. TOD 44. Ulusal Kongresi, pp. 448, Antalya, Türkiye, 29 Eylül- 3
Ekim 2010.
9.
Özen B, Korucu O, Uğurbaş S, Atasoy T. Ataksi telenjiektazi olgu sunumu. 46.
Ulusal Nöroloji Kongresi, pp. 88, Antalya, Türkiye, Aralık 2010.
10.
Erdoğan B, Cantürk Uğurbaş S, Alpay A, Uğurbaş SH. Normal ve amblyopili
çocuklarda sinir lifi tabakası kalınlıklarının karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal
Kongresi, pp. 194, Antalya, Türkiye, Kasım 2009.
11.
Cantürk Uğurbaş S, Canan H, Ankaralı H, Törer B, Gülcan H, Akova YA. Prematüre
retinopatisi insidansı, risk faktörleri ve güncel tarama kriterleri sonuçları. TOD 43.
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
Ulusal Kongresi, pp. 87, Antalya, Türkiye, Kasım 2009.
12.
Çoban Karataş M, Metindoğan S, Sızmaz S, Altan-Yaycioglu R, Pelit A, Cantürk
Uğurbaş S, Akova YA. Vernal keratokonjonktivit olgularında %0,05’lik topikal
siklosporin A tedavisinin sonuçları. TOD 43. Ulusal Kongresi, pp. 166, Antalya,
Türkiye, Kasım 2009.
13.
Cantürk S, Oto S, Akova YA. Büyük açılı ekzotropyada cerrahi sonuçlar. TOD 42.
Ulusal Kongresi, pp. 152, Antalya, Türkiye, Kasım 2008.
14.
Cantürk S, Oto S, Akova YA. Alt oblik felci ve Brown sendromunda silikon
ekspander sonuçları. TOD 42. Ulusal Kongresi, pp.432, Antalya, Türkiye, Kasım
2008.
15.
Akça Bayar S, Oto S, Pelit A, Cantürk S, Bakar C, Akgün S, Akova YA. Akomodatif
ezotropya olgularında binoküler sensoriyel sonuçları etkileyen faktörler. TOD 42.
Ulusal Kongresi, pp. 148, Antalya, Türkiye, Kasım 2008
16.
Cantürk S, Oto S, Akova YA. Sensoriyel şaşılıklarda cerrahi ve psikososyal sonuçlar,
TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, pp 319, Antalya, Türkiye, Eylül 2005.
17.
Cantürk S, Oto S, Pelit A, Akova Y. Komitan şaşılıkta ve ambliyopide kalıtım veya
perinatal öykünün risk faktörü olarak etkisi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,
pp. 318, Antalya, Türkiye, Eylül 2005.
F. Diğer yayınlar :
(Kitap bölümü çeviri)
1.
Tamesis RR (Cantürk Uğurbaş S Çev.): Optik ve refraksiyon In:Oftalmoloji Sınavlara
Hazırlık Kaynağı Board Review. Tamesis RR (eds) Çeviri Editörü: Akova YA,
Güngör SG, Güneş Tıp Kitabevleri, 2011, Ankara, p 167-186.
2.
Riordan-Eva P (Cantürk Uğurbaş S Çev.): Gözün Anatomisi ve embriyolojisi In:
Vaughan ve Asbury Genel Oftalmolmoloji. Riordan-Eva P, Whitcher JP(eds).
Çeviri Editörü: Akova YA, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2010,p 1-27.
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
3.
Savino PJ, Danesh-Meyer H (Cantürk S, Sızmaz S. Çev): Oküler Hizalanma
Bozuklukları ve Oküler Motor Bozukluklar In: Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli
Atlası Wills Göz Hastanesi Nöroftalmoloji. Savino PJ, Danesh-Meyer H (eds) Çeviri
editörü: Gedik Ş, Akova YA, Veri Medikal Yayıncılık,2008, Ankara, p152-210.
4.
Recchia FM (Cantürk S Çev.): Retina ve koroid tümörleri In: Özet Klinik Oftalmoloji
ve Renkli Atlası Wills Göz Hastanesi Retina. Ho AC, Brown GC, McNamara JA,
Recchia FM, Regillo CD, Vander JF (eds). Çeviri Editörü: Küçükerdönmez FM,
Akova YA, Veri Medikal Yayıncılık, 2008, Ankara, p. 178-204.
5.
McNamara JA (Cantürk S Çev): Konjenital ve Pediatrik Retina Hastalıkları In: Özet
Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası Wills Göz Hastanesi Retina. Ho AC, Brown GC,
McNamara JA, Recchia FM, Regillo CD, Vander JF (eds). Çeviri Editörü:
Küçükerdönmez FM, Akova YA, Veri Medikal Yayıncılık, 2008, Ankara, p. 206-226.
(Özeti basılmamış bildiriler)
6.
Cantürk S. Şaşılıkta Olgu Tartışmaları: Etkileşimli Toplantı. Türk Oftalmoloji
Derneği Çukurova Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 10 Mayıs 2008, Antakya.
7.
Cantürk S, Karcioglu ZA. Allograft materials in extraocular muscle expander
surgery. Tulane Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 23. Yıl Mezunlar
Toplantısı, 8 Haziran 2001, New Orleans, ABD.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
Kozluca Efe Y. ‘Gebeliğin Kornea Üzerine Etkilerinin Araştırılması’, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010
Projelerde Yaptığı Görevler :
Glokom Progresyonunun Guided Progression Analyzer (GPA) Programı ve Spektral
Domain Optik Koherens Tomografi (OKT) ile Değerlendirilmesi adlı Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi araştırma alt yapı projesinde proje yürütücüsü (Proje No 2010-20-01-15)
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Haftalık Saati
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
5.Sınıf Göz Hastalıkları Stajı
Güz
2009-2010
Şaşılıklar: Tanı ve tedavi ilkeleri
1
19
Refraksiyon muayenesi ve kırma
kusurları tedavisi
1
19
Optik sinir hastalıkları: Tanı ve tedavi
ilkeleri
1
19
Şaşılıklar: Tanı ve tedavi ilkeleri
1
19
Refraksiyon muayenesi ve kırma
kusurları tedavisi
1
19
Optik sinir hastalıkları: Tanı ve tedavi
ilkeleri
1
19
Şaşılıklar: Tanı ve tedavi ilkeleri
1
19
Refraksiyon muayenesi ve kırma
kusurları tedavisi
1
19
Optik sinir hastalıkları: Tanı ve tedavi
ilkeleri
1
19
Şaşılıklar: Tanı ve tedavi ilkeleri
1
28
Refraksiyon muayenesi ve kırma
kusurları tedavisi
1
28
Optik sinir hastalıkları: Tanı ve tedavi
ilkeleri
1
28
5.Sınıf Göz Hastalıkları Stajı
İlkbahar
5.Sınıf Göz Hastalıkları Stajı
Güz
2010-2011
5.Sınıf Göz Hastalıkları Stajı
İlkbahar
E. BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
E.1.
Türk Oftalmoloji Derneği (2000-Halen)
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
ÖZGEÇMİŞ FORMU
American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (Amerikan
Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık Derneği) (2004-Halen)
European Strabismology Association (Avrupa Şaşılık Derneği) (2005-Halen)
F.
ÖZGEÇMİŞ SAHİBİNİN İMZASI
F.2.
Özgeçmiş Sahibi
El yazısıyla adı soyadı: F.2.1.
Tarih (gün/ay/yıl olarak): F.2.2.
İmza: F.2.3.
*Bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.
**Sayfa sayısı biden fazla ise, tüm sayfaların imzalanması gerekmektedir.
Download