kuvvet ve hareket 1

advertisement
Kuvvet Nedir?
Duran bir cismi harekete geçiren hareket halindeki bir cismi durduran hızını değiştiren etkiye kuvvet
denir. Kuvvet F harfiyle gösterilir. SI ya göre birimi Newton dur. Kuvvet dinamometre ile ölçülür.
1 Kg F= 9,81 N
Esnek Cisim
Kuvvet uygulandığında şekil değiştiren ve kuvvetin etkisi kalktığında eski haline dönerse buna esnek
cisim denir. Örneğin yay, lastik vb
İş
Bir cisme kuvvet uygulandığında yol alırsa iş yapmış olur. İş W şeklinde gösterilir.
İş: Kuvvet. Yol
W= F. X
X= W: F
F=W:X
Örnek: 1 hareketli 20 Newton’luk yükü 5 Metre uzağa götürürse ne yapar?
Burada bize işi soruyor. İşi bulmak için Kuvvet. Yol uygulayacağımıza göre
20. 5 =100
Örnek: 1 öğrenci donanımı ile 60 N geliyor. 500 M uzunluğunda gittiğine göre işi bulunuz.
60. 500= 30 000 W
Örnek: 1 asker donatımı ile 80 N geliyor. Kışlaya gittiğinde 400 Jule iş yapıyor. Askerin aldığı yolu
bulunuz.
Burada yolu sorduğuna göre İş: Kuvvet yapacağımıza göre
400: 80= 5 M
Enerji
İş yapabilme yeteneğine enerji denir. Enerji birimleriyle iş birimleri aynıdır. E harfiyle gösterilir.
E= Ağırlık(G). Yükseklik(H)
G= F
G= M. G. H
Örnek: 50 kg’lık bir cismi 400 Metreden bırakırsak sahip olduğu enerjiyi bulunuz.
400. 50= 20 000 Jule
Örnek: Enerji 400 Jule çekim kuvveti 10N/KG kütle 20 Kg olduğuna göre yüksekliği bulunuz.
20. 10= 200
400: 200= 2
Enerji Çeşitleri
1)Potansiyel Enerji
Diğer adıyla durgun durum enerjisi olarak bilinir. Hareketsiz araba, barajlarda birken su potansiyel
enerjiye sahiptir. Potansiyel enerji Ep= Kütle. Sürat
2)Kinetik Enerji
Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Kinetik enerji
1
EK= 2 Kütle. Sürat
Enerji Korunumu
Enerji harcanan azalan biten bir kavram olarak görünür. Bu mantığa göre çeşitli işler sonucu enerji
azalabilir ya da yok olabilir. Bu mantık doğru değildir. Enerji vardan yok edilemeyeceği gibi yok da
edilemez Bu olaya enerji korunumu denir. Doğada her türlü enerjinin kaynağı Güneş’ tir.
Download