3`-atgctgaact-5`

advertisement
Euapps4Us
Elazig Ataturk Anatolian High School
Biology
1.Soruyu aşağıdaki çiçek şemasına göre cevaplandırınız.
Döllenme yeri;
A)A
B)B
C)C
D)D
2. Siyanobakteriler fotosentetik prokaryotlardır. Siyanobakteri hücreleri hangi
organelleri içerir?
I. Kloroplast
II. Çekirdek
III. Ribozom
A)Sadece I
B) Sadece II
C) Sadece III
D)I ve II
3. Şekildeki molekülün gösterilen parçasını aşağıdakilerden hangisi ne iyi ifade
eder?
A) Hidrofiliktir.
B) Plazma zarının dış kısmını oluşturur.
C) Fosfat atomlarından oluşur.
D) Apolar kovalent bağ içerir.
4. Aşağıda bir DNA parçası gösterilmektedir.DNA replikasyonda sırasında üretilen
tamamlayıcı zincir nasıl olacaktır?
3'-ATGCTGAACT-5'
A) 5'-ATGCTGAACT-3'
B) 5'-CGTAGTCCAG-3'
C) 5'-GACCTGATGC-3'
D) 5'-TACGACTTGA-3'
5. Aşağıdaki şemada gösterilen RNA sarmalının yapısı hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) I. fosfat; II. riboz; III. Azotlu Baz
B) I. fosfat; II. Azotlu Baz; III. Riboz
C) I. Azotlu Baz; II. fosfat; III. riboz
D) I. riboz; II Azotlu Baz; III. fosfat
6. Aşağıdakilerden hangisi karbondioksitten üç karbonlu şeker üretir?
A) Fotosistem I
B) Fotosistem II
C) Elektron taşıma sistemi
D) Kalvin Çemberi
7. Aşağıdaki şekilde normal bir kromozm ile yenilenmiş bir kromozom
karşılaştırılmıştır.Bu yenilemeyi aşağıdaki şıklardan hangisi en iyi tanımlar.?
A) Delesyon
B)Duplikasyon
C) Ayrılmama
D) İnversiyon(ters çevirme)
8. Aşağıdaki soruyu şekilde belirtilen sineklerin filogenetik aile şemasına göre
çözünüz.
Filogenetik şemaya göre, hangi türleşme olayı en erken oluştu?
A) Muscoidea ve Oestroidea
B) Oestroidea ve Acalyptratae
C) Syrphoidea ve Hippoboscoidea
D Acalyptratae ve Hippoboscoidea
9. Grafik kemirgenler populasyonnda kürk rengi dağılımını göstermektedir.
Zamanla, çevresel değişiklikler meydana gelir, bitki örtüsü zayıflar ve sadece açık ve
koyu kayalar içerir.Doğal seleksiyon bu popülasyonda fenotip dağılımını nasıl
etkileyecek?
A) ortalama sağa doğru kayacak ve eğrinin merkezi daha yüksek olacaktır.
B) ortalama aynı kalacaktır ve eğrinin merkezi daha düşük olacaktır
C) ortalama sağa doğru kayacak ve eğrinin merkezi daha düşük olacaktır
D) ortalama aynı kalacaktır ve eğrinin merkezi daha yüksek olacaktır.
10.
Soyağacına göre 3.kişinin genotipi nedir?
A) Taşıyıcı
B) Etkilenmemiş
C) Homozigot resesif
D) Homozigot baskın
•
11. Aşağıdaki şemada gösterilen olay nedir?
A)Genetik Bağlantı
B) Bağımsız Dağılım
C)Krossing over
D)Ayrılmama
12. Dişi bir şempanze tutsakken bir yavru doğurdu. Yavrunun babası belli
olmadığından dolayı bilimadamları iki erkek şempanzenin DNA larını test etti.
Sonuçta elektroforez görüldü.
Hangi bölümde DNA bölümü en geniştir?
A)1
B)2
C)3
D)4
13. Aşağıdaki soruyu şekildeki hücre zarına göre çözünüz.
Hangi moleküler yapı yağ içerir?
A)A
B)B
C)C
D)D
14. Aşağıdaki soruyu şekile göre çözünüz.
Hangisi kardeş kromozom çiftidir?
A)A
B)B
C)C
D)D
15. Aşağıdaki soruyu şekile göre çözünüz.
Hücreler hangi noktda gaz alışverişini gerçekleştirir?
A)A
B)B
C)E
D)D
16. Aşağıdakilerden hangisi insan bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar?
A) Uyluk
B) Ayak kemiği
C) Diz kapağı
D) Kürek Kemiği
17. Aşağıdaki özelliklerin hangisi monokotillerde mevcuttur?
A) I
B) II
C)I ve II
D) I ve III
18. Deoksijene edilmiş kan kalbin hangi bölümden akciğerlere pompalanır?
A)1,2 ve 6
B)1,2 ve 7
C)2,4 ve 6
D)3,4 ve 5
19. Diyagram tohum gösterir. oklarla gösterilen yapıların işlevi nedir?
A) Savunma
B) Yayılma
C) Kamuflaj
D) Su alımı
20. Aşağıdaki grafikte hangi tip nüfus artışı temsil edilir ?
A) Büyüme yok
B) Yavaş büyüme
C) Yavaş azalma
D) Hızla artış
21.
X hormonun grafikte durumuna göre, hangi günde yumurtlama olasılığı en fazladır?
A)Gün 21
B) Gün 14
C) Gün 12
D) Gün 25
22.
Yukarıdaki belirtilen şekil hangi moleküle aittir?
A)Protein
B)Karbonhidrat
C)Lipid
D)Nükleik Asid
23.
Derin ortamlarda yaşayan organizmaların aşağıdaki adaptasyonlardan hangisine ihityacı
yoktur?
A) Basınca dayanma becerisi
B) Gelişmiş göz yapıları
C)Soğuğa karşı direnç
D) düşük besin yoğunluğunda yaşama yeteneği
24. Meyvelerin içerdiği proteaz gibi davranan enzimler,çeşitli meyve özleri et
örnekleri üzerinde denendi. Farklı pH değerlerindeki sonuçlar sıralandı. Aşağıda
etkisiyle ilgili grafik var.
Hangi pH derecesinin üstünde ananas özü %50 nin altında olmayan en yüksek
etkisini göstermiştir?
A) pH 4 - pH 10
B) pH 2 - pH 12
C) pH 6 - pH 8
D) pH 7 - pH 11
25. Sıradan bir ev temizleyici içinde bulunan bir malzeme olan 2-butoksietanolun
termitlere zehirliliği test edildi. 2-butoksietanol un her bir milyonunda çeşitli
parçalar içeren çözeltiler yapıldı ve bu her bir seyreltilmiş çözeltinin 15 ml si 150 gr
odun yongası ile karıştırıldı. 20 olgun termit odun yongasına eklendi ve 24 saat
sonrasında hayatta kalanların sayısı belirlendi ve kaydedildi. Sonraki grafik sonuçları
göstermektedir.
Hangi dozda termitlerin %50si yaşam mücadelesi vermiştir?
A)15 PPM
B)20 PPM
C)25 PPM
D)30 PPM
26. Sıradaki deney, oksinin bitki gelişimi üzerindeki etkisini test etmek için yapılmıştır. Oksin, jelatin
blogunda çözüldü. Jelatin, oksinin biyolojik aktivitesini etkilemedi. Farklı bitki fideleri aşağıda belirtilen
şekilde hazırlandı ve gelişme her beş günde bir ölçüldü.
Deney sonuçlarına göre bitki uçları aşağıdaki maddelerden hangisini içerir?
A) Jelatin
B) Su
C) Oksin
D) Yapıştırıcı
27.
Hayvanlar ve bitkiler azot ihtiyacını atmosferden karşılayabilir mi?
A) Evet, hem hayvanlar ve bitkiler solunum sırasında azot alır.
B) Evet, azot döngüsünün çoğu atmosferdedir.
C) Hayır, sadece bitkilerin atmosferdeki azot alabilir.
D) Hayır, onlar yeme ya da topraktan alımı yoluyla elde eder.
28.
1-Homo sapiens (modern insan)
2-Australopithecus afarensis
3-Australopithecus africanus
Fizksel benzerliklere dayanılarak hangi ikisi en benzerdir?
A)1 - 2
B)1 - 3
C)2 - 3
D)2 - 4
4-Pan troglodytes (modern şempanze)
29. % 0.9 eriyik solüsyonu içine yerleştirilen bir hayvan hücresi aşağıdakilerden
hangisini yapardı?
A) değişmeden kalır
B) şişme ve patlama
C) büzüşür
D) Şişme ve bölünür
30. Aşağıdakilerden hangisi yakınsak evrimin sonuçlarından değildir?
A) Yapılar benzer işlevler sahiptir.
B) Davranışlar benzerdir.
C) Farklı türler birbirlerine benzer
D) iki farklı türden yeni bir türün oluşması
Download