Slayt 1 - Haluk Berkmen

advertisement
Doç. Dr. Haluk Berkmen
Madde yoğun enerjidir
• E = mc2 Enerji ile kütle eşdeğerlidir.
• Hem Görelilik Kuramına hem de Kuantum
Kuramına göre Gerçekte var olan enerji alanıdır.
• Einstein “Maddeyi, alanın aşırı derecede
yoğunlaşmış uzay olarak algılayabiliriz.
Söz konusu yeni fizik anlayışında hem
alana ve hem de maddeye ayrı ayrı yer
yoktur. Çünkü burada ‘alan’ tek
gerçekliktir.” demiştir.
KLASİK
•
•
•
•
•
•
•
Bağımsız Nesne
Sürekli zaman
Sürekli mekan
Belirlilik
Yerellik
Nedensellik
Bağımsız Ölçüm
KUANTUM
•
•
•
•
•
•
•
Bağımlı Enerji
Süreksiz AN
Süreksiz olasılık
Belirsizlik
Tümellik
Bütünsellik
Bağımlı ölçüm
Kuantum gerçekliği
• Ana dalga (Bohm 1952)
• Paralel Evrenler (Everett 1957)
• Gözlenen olay (Heisenberg 1958)
Dalga fonksiyonunun karesi gözlenen
olayın olasılığını veriyor. Eğer dalga
fonksiyonu gerçekliği tanımlıyorsa iki farklı
gerçekliği de içermesi gerekir. Gözlemle
dalga fonksiyonu tek gerçekliğe çöker.
Gözlemde Ya-Veya vardır
Schrödinger’in kedisi
Farklı bir mantık
K.K’ında nedensellik
İlkelerin çöküşü
•
•
•
•
Objectivity (Nesnellik)
Causality (Nedensellik)
Locality (Yerellik)
Pozitivism (Ölçümün önemi)
…… ve bunlara bağlı ilkelerin
sanıldığı kadar “temel ilkeler”
olmadıkları anlaşılıyor.
Teşekkürler
Mayıs-2011
Download