Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan

advertisement
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme
ve Atama Ölçütlerinde belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup,
başvurular şahsen yapılacaktır.
1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine
ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Yardımcı Doçent kadrolarına yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri yabancı dil
belgesi (KPDS 65, ÜDS 65, TOEFL Internet-based Total 78, TOEFL Computer-based Total 210, TOEFL Paper-based Total547, IELTS 4,5) ve 2547 Sayılı Kanunun
23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girmek istedikleri yabancı dili (yabancı dil belgesi olan ve olmayan adayların tümünün bu sınava girmesi
zorunludur), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim
etmeleri gerekmektedir. Adayların yabancı dil sınavı 19/07/2013 günü, Saat 10:00'da Üniversitemiz İnşaat Fakültesinde (Maslak) yapılacaktır.
3- Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.
PROFESÖR
BİRİM - ANABİLİM DALI
DOÇENT
YARD.DOÇ.
Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro
Adedi Derece Adedi Derece Adedi Derece
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
Elektrik Mühendisliği
1
1
1
1
1
1
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
1
4
4
1
ARANAN NİTELİKLER
Elektrik Makinalarında Isı Transferi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Biyomedikal Görüntüleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Elektromagnetik görüntüleme ve ters saçılma alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Elektronik Devre Tasarımı ve Nanoelektronik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Doğrusal Olmayan İşaret İşleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAK.
1
Yapay Zeka ve Gömülü Sistemler alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Dağıtık ve Paralel Sistemler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
1
Bilgisayar Mühendisliği
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1
1
Matematik
Fizik Mühendisliği
İnsan ve Toplum Bilimleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
1
1
1
1
1
1
5
4
Sınır Değer Problemleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Yarı-Simetrik Konneksiyona sahip Weyl Uzayları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Grup temsil teorisi ve genellemeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Reoloji ve nanokompozit killer konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Polimer jellerde faz geçişleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İki boyutlu Konformal Alan teorileri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Antik Yunan Felsefesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Latin Amerika Toplum Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Son dönem Osmanlı-Amerikan İlişkileri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Bakteri genetiği ve moleküler mikrobiyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Biyomühendislik alanında Doçentlik ünvanı almış ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
GEMİ İNŞ. Ve DENİZ BİL. FAK.
Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh.
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
1
1
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
1
1
1
1
3
Hidrolik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Jeodezi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fiziksel Jeodezi alanında bilimsel çalışmalar yapmış.
Uzaktan Algılama alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Membran Teknolojileri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
1
1
5
5
Ekonometri Lisans mezunu olup, doçentlik ünvanını ekonometri alanında almış olmak.
Eğitim ekonomisi alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.
Havayolu ve bankacılık sektörlerinin piyasa yapıları alanlarında çalışmaları bulunmak.
1
3
1
3
Gıda Teknolojileri alanında uzman olmak.
1
2
Geomatik Mühendisliği
1
1
1
1
Çevre Mühendisliği
İŞLETME FAKÜLTESİ
1
1
1
Ekonomi Bölümü
1
1
Endüstri Mühendisliği
KİMYA-METALURJİ FAK.
Gıda Mühendisliği
MADEN FAKÜLTESİ
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Müh.
Jeofizik Mühendisliği
MAKİNA FAKÜLTESİ
1
1
Kalite Yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
1
1
1
Boya Teknolojileri konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Rezervuar Mühendisliği ve Kuyu Testlerinde uzman olmak.
Hidrojeofizik ve Mühendislik Jeofiziği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
1
1
Makine Mühendisliği alanında Doçentlik ünvanını almış olup, İnsansız Hava Araçları Kontrolü
konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
1
Makine Mühendisliği
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
End.Ürünl.Tas.
İç Mimarlık
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
3
1
1
3
3
1
1
1
Peyzaj Mimarlığı
Yapı Elemanları, Mimarlık Teknoloji Eğitimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yapı Bilgisi-Binaların Yangın Güvenliği ve Korunması alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Taşıyıcı Sistem ve Betonarme Sistemleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mimari Tasarım, Tasarım Eğitimi Araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Ulaştırma Planlaması konusunda çalışmaları olmak.
Endüstri Tasarımı Kuramı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İç Mimari Tasarımı ve Ekonomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Peyzaj Mimarı, Peyzaj Onarım ve Islahı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Kırsal Peyzaj Tasarımı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaşt.İşlt. Mühendisliği
UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.
Uzay Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
2
1
"Denizde Seyir ve Manevra" konularında teorik ve uygulamalı olarak fiilen gemi üzerinden eğitim
verebilmek.
1
1
2
1
TEKSTİL TEKN.ve TAS. FAK.
1
Dokuma ve Dokunmamış Kumaşlar, Geri Dönüşüm Tekstil Kompozitleri alanlarında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak
1
Tekstil Mühendisliği
1
1
5
3
Polimerik Film ve Membranlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Nanokompozitler ve Nanolifler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
1
5
Konservatuar mezunu olmak, Türk Müziği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak olmak.
Osmanlı/Türk Müziği Teori Tarihi alanında uzman olmak.
TÜRK MUSİKİSİ DEV.KONSERVATUARI
Müzik Teorisi
1
1
Müzikoloji
1
Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
ENERJİ ENSTİTÜSÜ
Yenilenebilir Enerji
1
Nükleer Araştırmalar
1
Türk Halk Oyunları alanından mezun olup, alanında uzmanlaşmış olmak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
Hesaplamalı sayı teorisi alanında doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Organik/İnorganik Fotovoltaik Malzemeler konusunda araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
Nötron Aktivasyon Analizi ve Nükleer Atık Yönetiminde Kimyasal Ayırma Teknikleri konusunda
araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
1
Katı Yer Bilimleri
1
1
17
3
1
AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Evrim ve Ekosistem
İklim ve Deniz Bilimleri
TOPLAM
Müzikoloji alanında Doktora yapmış olup, Müzikoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
3
25
5
3
Kültürel Ekoloji alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.
Jeodinamik Sayısal Modelleme alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Hidroloji, Paleoiklim ve Kuvaterner Jeolojisi alanında uzman olmak.
Sedimantoloji Paleoiklim ve Kuvaterner Jeolojisi alanında uzman olmak.
İklim ve Deniz Bilimleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Download