Kimyager - Uludağ Üniversitesi

advertisement
T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
KADRO GÖREV TANIM FORMU
KADRO UNVANI:
Kimyager
BAĞLI OLDUĞU UNVAN:
Birim Amiri
GÖREVİN KISA TANIMI:
Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve
ilkelere uygun olarak; görev aldığı birimde gerekli tüm faaliyetlerin
alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla; unvanının
gerektirdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalar yapmak.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 Kimya laboratuvarlarında her türlü güvenlik tedbirini alarak laboratuvarın kontrolünü
sağlamak,
 Kimyevi maddelerin uygun koşullarda ve yeterli güvenlik önlemi alınmış olarak muhafazasını
sağlamak,
 Maddelerin niteliği ile saflık derecesini incelemek,
 Bileşiklerin yapısını ve kimyasal özelliklerini incelemek,
 Maddelerin birbiri ile etkileşimleri sonucu yeni bileşiklerin oluşmasını araştırmak,
 Maddelerin niteliklerini saptamak üzere çeşitli testler geliştirmek,
 Endüstriyel ürünlere ilişkin işlemleri geliştirici çalışmalar yapmak,
 Tarım kimyası, ecza kimyası gibi uygulamalı alanlarda geliştirme çalışmaları yapmak,
 Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
DİĞER GÖREV/
BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

Tüm birimler
Download