*slam Medeniyetinin tenkit edilen yönleri

advertisement
İSLAM MEDENİYETİNİN
TENKİT EDİLEN YÖNLERİ
Prof. Dr. Şadi Eren
• Müslümanlık denince hatırıma
kokmuş çorap kokusu geliyor!
• O koku, senin kokmuş ciğerinin
kokusudur!
(Necip Fazıl)
Kılıçla mı yayıldı?
Cihad meseleleri
• Bop projesi ve emsali
TALİBANın bazı sanat eserlerini imhası
Taliban Afganistan’da Bamiyan Budaları olarak
bilinen 1700 yıllık dev heykelleri yıktı. Tek parça
kayaya oyulmuş ve en uzunu 165 metrelik
boyuyla dünyanın en büyük Buda heykeli olan
eserler Taliban tarafından dinamitle yıkıldı.
IŞİDin, Süryani şehri Nimrud’u tahribi
Hatra bölgesi BM mirasına aitti. Ancak bütün
bölge darma duman edildi. Şamaş Tapınak’ı da
bu tahribata dahil.
Kadının konumu
Kadının tesettürü
"Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle,
dışarı çıkarken üstlerine cilbablarını alsınlar. Bu, onların tanınmasını ve
bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah, Gafûrdur, Rahîmdir."
(Ahzab, 59)
"Mümin kadınlara şöyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını
korusunlar. Zinet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen
kısmı müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar. "
(Nûr, 31)
Çok evlilik
Boşama hakkı
• Manhaym
Kölelik
Teknolojide gerilik
Matbaanın geç gelmesi
Akli ilimleri ihmal
Resim
Heykel
Müzik
Download