Suriye`de Afganistan tecrübesi tekerrür mü ediyor? Word

advertisement
Suriye'de Afganistan tecrübesi tekerrür mü ediyor?
"Suriye'deki grupların en büyük hataları teolojik ya da metodolojik değildi. Onların
hatası tarihten ders çıkarmamalarıdır."
Suriye'de ilmi çalışma ve tercümeleriyle öne çıkan ve cihat yanlısı gruplar arasında takip edilen
Al-Maqalaat
'ta yayınlanan bir makalede 'Afganistan tecrübesi' ve Suriye'de savaşın gidişatı ele alındı. "Şam’da
Taliban’ın yeniden doğuşu" başlıklı makale
Mepa News
okurları için tercüme edildi:
Şam’da Taliban’ın yeniden doğuşu
Ümmetin düşmanları İslam’ın esaslarına karşı savaşıyor. Suriye'de öldürülen yüz binlerce insanın
çoğu Müslüman ve onlar belli bir ekole düşünceye harekete ya da metodolojiye bağlı değiler.
Çocuklar,kadınlar ve yaşlılar; Suriye'de öldürülen sivillerin tümü belli bir İslami harekete bağlı
değiller. Yani bu savaş İslam'ın ana esaslarına karşı bir savaştır. Bunu bilmek neden önemli? Çünkü
bu birleşme için ölçütü belirliyor. İslam'ın ana esasları saldırıya uğradığında, bu esaslara bağlı olan
inanan herkes bunu savunmak için birleşmelidir. Hangi düşünce ekolüne hangi harekete ya da
metodolojiye bağlı olursa olsun; bunlar söz konusu İslam'ın temel prensipleri olduğunda ikinci planda
olmalıdır ve topyekün savunulmalıdır. Düşmanlar aynı esasları paylaşmadığı halde bize karşı
birleştiler; Aleviler, Ruslar ve Şii Rafıziler. Bunların hepsi birbirinden farklı olduğu halde bize karşı
birleştiler ve savaşıyorlar. Şii Rafıziler, ittifak halinde olduğu Alevileri Müslüman olarak bile görmüyor.
Fakat buna rağmen Ehli Sünnet'e karşı birleşebiliyorlar.
"İslam'ı savunan Sufiler, işbirlikçi Selefilerden iyidir"
Afganistan ve Kafkasya’da İslamı imha edilmekten korumak için savaşan Sufiler, Ortadoğu'da İslamı
yok etmek isteyen kafir tiranlarla ve yozlaşmuş kukla rejimlerle işbirliği yapan Selefiden daha iyidir.
Biz dini metodolojiye teorik olarak bakmıyoruz, bu ekoller ve düşünceleler arasındaki teorik bi
çatışma değil. Bu İslam ve Küfür arasındaki var olma ya da yok olma savaşı. İslamın esasları ve
küfrün esasları arasındaki bi savaş. Yani İslamın esaslarını savunan sapkın bidat ehli inançları
teoride doğru da olsa İslama ihanet edenden bu durumda daha hayırldır. Bu bizi ayıran kriterdir;
İslamı savunanlar ve ona ihanet edenler arasındaki çizgi; farklı ekoller ve düşünceler arasındaki çizgi
değil. İslamı savunan herkes hangi düşünceden inançtan olursa olsun aynı safta olmalıdır. Bu Şamda
zalim düşmanları defetmek için en zorunlu gorev olmuştur.
Öncelikler perspektifi
Şam'daki çatışmaya öncelik perspektifinden bakmayan kişi ancak özgürlüğümüzü ve zaferimizi
erteleyecektir. Kendisini bizi ayıran birleşmekten alıkoyan ikincil meselelerle meşgul edecektir. IŞİD’in
zaferin ertelenmesine, bölünmeye sebep olan ve en sonunda da kendilerinin çöküşüne sebep olan
hataları ders almamız ve dikkat etmemiz gereken önemli bir örnektir. Peygamberler bile büyük kitleler
İslam'a girdikten ve onlara ve dine destek olduktan sonra düşmana karşı muzaffer olmuşlardır. Biz de
kitleleri bu şekilde birleştirmeliyiz. Peygamberler küçük gruplarla ve sınırlı hareketlerle muzaffer
olmamşlardı, onlar İslam'a giren ve dini destekleyen halkla muzaffer olmuşlardı. Tarih Hilafetin
yükselişine ve çöküşüne, imparatorlukların krallıkların devletlerin ve hareketlerin yükselişine ve
çöküşüne tanıklık etmiştir. Fakat bir tek şey kaldı bunlardan geriye. Ümmet ve din. Gruplarına bağlı
olan kişiler bunu farketmelidir. Liderlerin ve devletlerin isimleri ancak birinden diğerine geçen
sancaklardır. Peygamberler bile yalnızca bu sancağın taşıyıcılarıydılar, birinden diğerine geçti
sancak. Fakat cihat hep devam etti, çünkü cihat dine ve ümmete bağlıydı.
Tarihten ders çıkaramamak
Suriye'deki grupların en büyük hataları teolojik ya da metodolojik değildi. Onların hatası tarihten ders
çıkarmamalarıdır. Kendilerinden önce savaşan mücahitlerin deneyimlerinden ders almalıdırlar.
Mesela Afganistan'da savaşan mücahitlerin deneyimlerinden ders almalılar. Neden kendinden
öncekilerin de yaptığı hatayı tekrar edesin? Neden bu tekrar eden hatalarla ümmeti yorasın?
Afganistan'da Sovyetlere karşı savaşırken yapılan hataların çoğu şimdi Şamda’da tekerrür ediyor;
yalnızca kendi amaçları ve belirli bir otorite için savaşan gruplar, aşırılık, yerel yönetimin ihaneti. Tüm
bunlar Şam'da da tekerrür ediyor çünkü biz kütüphanelerimizi dolduran uzak geçmişi geçin, yakın
geçmişimizden bile ders almıyoruz. Şam'daki gruplar bilmelidir ki Allah Afganistan'da gruplar
birleşmeyi reddederken Taliban'ın yükselişini sağlayarak o grupların yerine yenilerini getirdi.
Afganistan'daki iç savaş ve bölünme, Müslümanları birleştiren Taliban'a yol açtı ve İslami adaleti
güvenliği ve istikrarı geri getirdiler.
Eğer birleşmeyi reddederseniz...
Ümmetin birliği gruplarla ya da gruplar olmadan kazanılacak. Şeriat gruplar olsun ya da olmasın
uygulanacak. Eğer Şam'daki gruplar birleşmeyi reddederse Allah onların yerine Müslümanları
birleştircek kullarını getirecek, Afganistan'daki birleşmeyen grupların yerine Müslümanları biraraya
getiren Talibanı getirdiği gibi. Eğer gruplar İslami adaleti güvenliği ve istikrarı geri getirmeyi
reddederse Allah bunları yapacak kullarını getirecek. Gruplar Rabbani, Sayyaf ve Hikmetyar'dan
(Afgan liderler) ders çıkarmalıdırlar. Onların yerel yönetimlerle politik eğilimleri ve yalpalamaları Afgan
halkına hiç bir fayda sağlamadı ve onların eline bir şey geçmedi. Afganistan'daki cihadı mahvetmeye
çalışan yerel yönetimlerin ihanetleri de aynı şekilde başarısız oldu.
Daha fazla sessiz kalınamaz
Müslümanlar Şam’ın geleceği hakkında ümitsizliğe düşmeyecek. Ümmet Şam’ın Müslüman halkı
hakkında ümitsizliğe düşmeyecek. Allah dinini bizden daha iyi korur. Ve Allah kullarını bizim
sevdiğimizden daha çok sever. Fakat Müslümanların halen aynı hataları yaptığını görmek bize acı
veriyor. Pakistan'ın Afgan-Sovyet savaşındaki hain hali Şam'daki savaşta Türkiye'nin durumuna ne
kadar da çok benziyor. Amerika'nın Afganistan'daki siyasi islamcı partilere karşı olan şüpheci durumu
Şamdaki İslami partilere karşı olan durumuna ne kadar da çok benziyor. Afganistan'daki deneyimsiz
İslami partilerin hataları Şam'daki İslami partilerin inatçı hatalarına ne kadar da çok benziyor. Alimler
ve mücahid liderler birçok hataya karşı sebep olacağı muhtemel zarardan dolayı sessiz kaldı, fakat
daha fazla sessiz kalamazlar. Taliban'ın başarısının sebebi bir yandan İslami alimlere ve şeriata
öncelik içtihatıyla birlikte bağlı olmaları bir yandan da bağımsız olmalarıydı. Ve onlar her zaman
Afgan halkının menfaatini öncelik aldılar. Şamdaki gruplar hem Afganistan'daki farklı grupların
hatalarından ders almalı hem de Talibanın başarısından ders almalıdırlar.
Mepa News, 2016-11-29 10:29:32
Download