Ülkesi : Güney Kore

advertisement
GÜNEY KORE
1. Gyeongju
Ülkesi
Listeye giriş senesi
Giriş Kriteri
Kayıt Numarası
Koordinatları
: Güney Kore
: 2000
: (ii)(iii)
: 976
: N35 47 20. 004 E129 13 36.012
Shilla Krallığını eski başkenti olan bu bölge tarihi eserlerle doludur. Tarihi ve doğal zenginlikler özenle
korunmuştur. Ne tarafa yürüseniz saray kalıntıları, anıt mezarlar, türbeler, tapınaklar, Buda heykelleri,
konaklar, gezinti bahçeleri hatta bir rasathaneye rastlamanız işten bile değildir.
Garip bir mimarisi olan Chemsongdae bir rasathanedir. Kore tarihi kalıntıları içinde en fazla bilinen bu
rasathane Kraliçe Ssondeok tarafından 634 yılında taştan yaptırılmıştır. Şişe biçimindeki rasathane kulesi bir
meydan üzerine inşa edilmiştir. Rasathane dünyanın en eski rasathanesi kabul edilmektedir. Aynı zamanda
Kore tarihinden günümüze kalan insan yapısı eserlerden en önemlilerinden biridir. Rasathanenin çalışma
yöntemi halen bilinmemektedir. .
2. Gochang, Hwasun, ve Ganghwa Dolmenleri
Ülkesi
Listeye giriş senesi
Giriş Kriteri
Kayıt Numarası
Koordinatları
: Güney Kore
: 2000
: (iii)
: 977
: N34 58 0.012 E126 55 45.012
Gochang, Hwasun ve Ganghwa önemli kişiler için yapılan büyük cenaze törenlerinden sonra inşa edile anıtsal
nitelikte dolmenlerin yer aldığı bölgelerdir. Dolmenler bir çeşit anıt mezarlar veya tarih öncesine ait
mezarlıklardır. Tüm dünyada bulunmalarına karşın, bilinen dolmenlerin %40ı Kore topraklarındadır. Bu
çevredeki dolmenler milattan önce birinci yüzyıldan kalmadır.
Ganghwa’da bulunan masa şeklindeki dolmenler en eski olanlardır. Boyutları 2,6X 7,1X5,5 olan Güney
Kore’nin en büyük dolmeni de buradadır.
3. Seokguram Mağarası ve Bulguksa Tapınakları
Ülkesi
Listeye giriş senesi
Giriş Kriteri
Kayıt Numarası
Koordinatları
: Güney Kore
: 1995
: (i)(iv)
: 736
: N35 46 60 E129 20 60
Seokguram mağarası ve Bulguksa tapınakları Uzakdoğu Buda sanatının eşsiz örnekleridir.
Bulguksa tapınak yerleşkesi içinde yer alan Seokguram mağara tapınağında ülkenin önemli sanatsal varlıkları
yer almaktadır. Mağara deniz seviyesinden 750 metre yukardadır ve Japon denizine bakar. Dünyadaki en
güzel Buda heykellerinden çoğu bu tapınakta yer almaktadır, 742-724 yılları arasında yapılan orijinal Buda
heykeli de bu tapınaktadır.
Sekizinci yüzyılda yapılan, sonraları defalarca tamir gören taştan kuleleri olan Tabot’ap ve Sokkat’ap
tapınaklarının da yer aldığı Bulguksa tapınağı Korenin en meşhur tapınağıdır. Silla dönemine ait kutsal
emanetler de bu tapınaktadır.
Tapınak, ICOMOS’un (uluslar arası anıtlar konseyi) tavsiyesi ile aday listesine eklenmiştir.
4. Haeinsa Tapınağı ve Tripataka ahşap tabletleri
Ülkesi
Listeye giriş senesi
Giriş Kriteri
Kayıt Numarası
Koordinatları
: Güney Kore
: 1995
: (iv)(vi)
: 737
: N35 47 60 E128 5 60
Haein-sa tapınağı Güney Kore’nin en önemli 3 tapınağından biridir. Tapınağın ismi “çırpıntısız denize düşen
görüntü” anlamına gelmektedir.
Haein-sa tapınağı Buda öğretisinin tahta bloklar üzerine işlenmiş ilkelerine ev sahipliği yapmaktadır. Tripatika
Korena diye adlandırılan toplamı 81340 adet olan tahta bloklarda Buda rahipleri için kurallar, Buda öğretisi ve
asırlardır eklenen yorumlar yer almaktadır.
Tripatakanın tümü 2 kere tahta bloklara işlenmiştir. İlk defa 1087de yazılım işi bitirilmiş ama Moğolların
istilası sırasında tahta bloklar yanmıştır. Bunun üzerine rahipler 1251li yıllarda günümüze kadar gelen
Tripatakayı yeniden nakşetmişlerdir.
5. Jongmyo Tapınağı
Ülkesi
Listeye giriş senesi
Giriş Kriteri
Kayıt Numarası
Koordinatları
: Güney Kore
: 1995
: (iv)
: 738
: N37 32 60 E126 58 59.988
Jongmyo Tapınağı Konfüçyüs hanedanından gelen soylular için yapılmış bir türbedir. Tapınak 1394 yılında
yapılmış ve 20 yüzyılın başlarına kadar kullanılmıştır. Kore’nin Joseon hanedanlığına mensup kralları ve
kraliçeleri bu tapınakta gömülüdür.
Esas salonu yer aldığı bina Kore’nin geleneksel mimariye göre yapılmış en uzun binasıdır. Japonlar 7 yıl
savaşları sırasında orijinal türbeyi yakmışlardır. Şu anda 1601 yılında yapılan ve günümüze kadar sağlam kalan
türbe orijinal türbenin yerini almıştır. Türbedeki özgün tabletler istila sırasında halktan birine ait bir evde
saklanmıştır. Tabletleri günümüzde özgün hallerinde görme imkanı vardır. Türbenin 19 odasında krallara ait
19 ve kraliçelere ait 30 tablet yer almaktadır.
Jongmyo geleneksel töreninde her yıl eski saray müziği eşliğinde Jongmyo jeryak denilen dans performansı
sunulmaktadır. Müzisyenler, dansçılar ve bilim adamları Jongmyo Daeje diye adlandırılan Konfüçyüs döneminden gelen
geleneksel gösteriyi ise yılda 5 kere icra etmektedir. Gösterilerde kullanılan saray müziğinin kökeni Çin saray müziğidir.
Kore’ye Gorveo döneminde gelmiştir.
6. Changdeokgunk Sarayı Yerleşkesi
Ülkesi
Listeye giriş senesi
Giriş Kriteri
Kayıt Numarası
Koordinatları
: Güney Kore
: 1997
: (ii)(iii)(iv)
: 816
: N37 32 60 E126 58 60
Yerleşke Seul’daki sarayların en eskisidir. Saray 1405 yılında yapılmıştır halen gayet iyi durumdadır. Chosu
hanedanlığı döneminde (1392-1910) 300 yıldan fazla esaa saray olarak kullanılmıştır.
Saraya bitişik sadece hanedan üyeleri tarafından kullanılan “Gizli Bahçe” yer almaktadır. Gizli bahçede ithal
ağaçları çiçek öbekleri, taş kuleler ve köprüler yer almaktadır,
Yerleşkedeki bir binada bir zamanlar Kore’de yoğun olarak kullanılan mavi çinileri vardır. Günümüzde
Seul’da geleneksel mavi çiniler bir tek bu Sarayda kalmıştır.
7. Hwaseong Kalesi
Ülkesi
Listeye giriş senesi
Giriş Kriteri
Kayıt Numarası
Koordinatları
: Güney Kore
: 1997
: (ii)(iii)
: 817
: N37 32 60 E126 58 60
Doğu ve batı askeri mimarisini bir arada kullanıldığı Hwaseoung Kalesi onsekizinci yüzyılda inşa edilmiştir.
Suwon ilindeki Paldal Ormanı Eylül 1796 yılında kurulmuştur. İmprator Chongio hükümetini Suwon şehrinin
Paldal bölgesine taşımış, bölge zamanının önemli bir askeri mimarı tarafından batı ve doğu mimarisindeki son
gelişmeleri kullanarak inşa edilen Hwaseong kalesi vasıtasıyla korunmuştur.
Kalede, top kullanımı için yapılmış kuleler, burçlar, 4 büyük kapı, kalın duvarlar ve 48 anıt yer almaktadır.
Kale, Kore Japonların kolonisi olduğu dönemde ve Kore harbi sırasında kimsen yanmış ve yıkılmıştır. Eski
görkemine 1970 yılında yapılan yenileme çalışmaları ile kavuşmuştur.
8. Jeju
Ülkesi
Listeye giriş senesi
Giriş Kriteri
Kayıt Numarası
Koordinatları
: Güney Kore
: 2007
: (vii)(viii)
: 1264
: N33 28 8 E126 43 13
Jeju adası volkanik bir adadır. Bu coğrafyada az bulunan genelde de nadir rastlanan kalkan tipi bir volkana ev
sahibeliği yapmaktadır. Volkanın en büyük özelliği lav kanallarının oluşturduğu mağaralardır. Bu lav
kanallarının uzunluğu kilometreleri bulmaktadır.
Jerju adası bu özelliklerinden dolayı Dünyanın Yeni 7 Doğal Harikasından biri seçilmiştir.
9. Joseon Kralları Anıt Mezarları
Ülkesi
Listeye giriş senesi
Giriş Kriteri
Kayıt Numarası
Koordinatları
: Güney Kore
: 2009
: (iii)(iv)(iv)
: 1319
: N37 11 50 E128 27 10
Royal Joseon anıt mezarları hanedan soyundan gelen ecdatlar için etkileyici yerlere inşa edilmişlerdir. Joseon
Hanedanı kralları ve aileleri için kitabeli 40 anıt mezar kullanılmıştır. Anıt mezarlar 1408-1966 yılları arasında
18 ayrı bölgede yapılmıştır.
Tüm anıt mezarların gömü mekanları, tahta türbeler, hanedan mutfağı, muhafız kulübesi gibi binalarla
irtibatlıdır.
10. Hahoe and Yangdong
Ülkesi
Listeye giriş senesi
Giriş Kriteri
Kayıt Numarası
Koordinatları
: Güney Kore
: 2010
: (iii)(iv)
: 1324
: N36 32 21 E128 31 0
Hahoe ve Yangdong, Kore Cumhuriyetindeki tarihi aşiret köylerinin iki tipik örneğidir. Bu köyler, Joseon
tarzı yapıları, değerli kitapları, folklorik gelenekleri ve eski aşiret geleneklerini muhafaza ederler.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download