Panama - Atila Ege

advertisement
PANAMA
1.Panama'nın Karayipler Tarafındaki Surları: Portobelo-San Lorenzo
Ülkesi
: Panama
Listeye giriş senesi : 1980
Giriş Kriteri
: (i)(iv)
Kayıt Numarası
: 135
Koordinatları
: N9 33 14 W79 39 21
Panama’nın Karayip Sahilindeki Tahkimat: Portobelo-San Lorenzo İspanya
Krallığı tarafından denizaşırı ticareti korumak amacıyla kurulan savunma
sisteminin bir bölümüdür. Bunlar, 17. ve 18. yüzyıl askeri mimarisinin muhteşem
örnekleridir.
Portobelo kaleleri, şatoları, barakaları ve sahil bataryaları körfez etrafında bir
savunma hattı oluşturdular ve bu yapılarla limanı, San Lorenzo’da bulunan
Chagres Nehri ağzını koruyucu yapıları savundular.
2.Darien Milli Parkı
Ülkesi
: Panama
Listeye giriş senesi : 1981
Giriş Kriteri
: (vii)(ix)(x)
Kayıt Numarası
: 159
Koordinatları
: N7 44 10 W77 32 50
Darien Milli Parkı, iki kıta arasında köprü oluşturan Panama’nın en güneyinde
korunmuş bir tropik yağmur ormanıdır. Pasifik Kıyılarının plajlar, tropikal ağaçlar
ve bataklıklarla kaplı geniş bir bölümü belirlenmiş alana aittir.
Parktaki fauna (hayvan toplulukları) zengin ve farklıdır, ancak nispeten yaklaşma
olanaksızlığı yüzünden hala pek bilinmiyor. En yaygın türleri arasında “macaw”
(parlak renkli bir tür papağan) lar yer almaktadır. “Harpy Eagle” (Amerika’ya özgü
bir tür kartal) bu milli park yerini çağrıştırır, bu türlerde dünyanın en yüksek toplam
sayısı burada yaşamaktadır. “Tapir” (Güney ve Orta Amerika’ya özgü yaban
eşeğine benzer kıvrık burunlu, boz renkli ürkek bir hayvan) ve “Capybara” (Güney
Amerika’ya özgü ve Hint domuzuna benzeyen kemirici bir hayvan) en çok görülen
memeli hayvanlardır.
İki büyük yerli grup olan Chocó ve Kuna yerlileri park içinde hala geleneksel
uygulamalarıyla yaşamaktadırlar.
3.Talamanca Range-La Amistad Koruma Alanları / La Amistad M.Parkı
Ülkesi
: Panama ve Kosta Rika
Listeye giriş senesi :
1983
Giriş Kriteri
: (vii)(viii)(ix)(x)
Kayıt Numarası
: 205 bis
Koordinatları
: N9 24 25.5 W82 56 19.7
Talamanca Alanı-La Amistad Rezervleri/ La Amistad Milli Parkı, Panama ve Kosta
Rika’da en yüksek tepeleri içeren dağ silsilesidir. Bu silsile, pek çok hayvan ve
bitki gruplarının yöresellilik merkezi ve pek çok memeli hayvan (Baird’in Tapiri,
Puma, Jaguar) ile sınıflarının çoğu şimdi tehdit altında bulunan kuşlar için önemli
bir yaşam alanı olarak küresel önem taşımaktadır.
4.Eski Panama Arkeolojik Alanı ve Panama'nın Tarihi Bölgesi
Ülkesi
: Panama
Listeye giriş senesi :
1997
Giriş Kriteri
: (ii)(iv)(vi)
Kayıt Numarası
: 790 bis
Koordinatları
: N8 57 4 W79 32 26
Panamá Viejo Arkeolojik Yerleşimi ve Panamá Tarihsel Bölgesi, Amerika’nın
Pasifik Okyanusu kıyısındaki ilk Avrupalı yerleşimi ve farklı bir yerde önemli bir
sömürge şehri olarak devamını temsil etmektedir.
Panamá Viejo çağdaş şehrin varoşlarında yer almaktadır. Bu ad 15 Ağustos 1519
yılında Avilalı Pedro Arias tarafından kurulan ilk İspanyol şehrinin kalıntıları için
kullanılmaktadır. Burası Peru’da İnka İmparatorluğunun fethinin yapıldığı askeri
seferlerin başlangıç noktasıydı. Aynı zamanda Amerika Kıtası tarihinde
İspanyolların Amerika’dan geçerken en çok altın ve gümüşü götürdükleri meşhur
Nombre de Dios (Allah’ın Adı) ve Portobelo fuarlarına giden en önemli ticaret
yollarından biri üzerindeki konaklama noktasıydı.
Panamá Tarihsel Bölgesi, Panamá Viejo’yu yakıp yıkan yangın ve depremden
sonra burada oturanların göç ettikleri yerdi. Bölge, bir yarımada üzerinde
bulunmakta ve İspanyol sömürge binalarıyla Panama Kanalının inşaatı sırasında
inşa edilen Fransız ve Antil kasaba evlerini kapsayan pek çok mimari stili
içermektedir.
5.Coiba Milli Parkı ve onun Özel Deniz Koruma Alanı
Ülkesi
: Panama
Listeye giriş senesi :
2005
Giriş Kriteri
: (ix)(x)
Kayıt Numarası
: 1138 rev
Koordinatları
: N7 25 58.8 W81 45 57.6
Coiba Milli Parkı, Orta Pasifik Okyanusunda Chiriqui Körfezinde 760 balık çeşidi,
33 köpek balığı türü ile 20 cetacean sınıfı memeli balık türlerinin yuvasıdır.
Download