Yazıyı indirmek için tıklayınız

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na
Konu: Kayseri Özel Göz Sağlık Hiz. Tic. A. Ş.
İlgi: T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'nın 15.04.2013 tarih
ve 41479 sayılı yazısı,
Kayseri ili T. Veli Mahallesi T. Veli Bulvarı No: 28 adresinde faaliyet gösteren Kayseri Özel
Göz Sağlık Hiz. Tic. A.Ş. de 6 Haziran 2015 ( Cumartesi ) tarihi, saat 12:52 de göz hastalıkları
ve uzmanı hekim muayenesinde ( EK -1 ) bulunan bir hastanın yine aynı merkezde muayeneyi
gerçekleştiren hekim aracılığı ile ayni bina içerisinde ( -1 ) katında Fatoş Hanıma
yönlendirilerek kontak lenslerin alınabileceğini ifade etmiştir. Hasta adına düzenlenen fatura (
EK-2) da “ Oasys Kontak Lens -2,75 2 kutu “ kontak lensler hastaya fatura karşılığı teslim
edildiği ve merkezde çok sayıda kontak lens bulunduğu tesbit edilmiştir.
Bilindiği üzere, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere; optisyen/gözlükçü unvanının
kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik müesseselerinin açılmasına,
faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müesseselerimin denetimine, tanıtım
ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usul ve esaslar, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında
Kanun ve 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Optisyenlik
Müesseseleri Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
Kanun'un 6 ıncı maddesi " Optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz
hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını,
HER TÜRLÜ LENSLERİ, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini
satabilirler..............Optisyenlik müessesesinde her türlü kontak lens uygulanması yasaktır."
Hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm doğrultusunda, göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı
numaralı gözlük camlarını, HER TÜRLÜ LENSLERİ, optik görme gereçlerini ve gözlük
çerçevelerinin satış yetkisi optisyenler tarafından optisyenlik müesseselerine verilmiştir.
T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'nın 15.04.2013 tarih ve
41479 sayılı yazısında da " refraktif amaçlı kontak lenslerin haricinde diğer kontak lenslerin
nerelerde ve nasıl satışının yapılması gerektiği ile ilgili Eğitim Araştırma Hastanelerinde
görevli göz hastalıkları uzmanları ile yapılan değerlendirmede; refraktif amaçlı kontak
lenslerin haricinde diğer kontak lenslerin refraktif amaçlı kontak lenslerden materyal ve
uygulama olarak farklarının bulunmadığı, aynı uygulama prensipleri ve komplikasyon
riskleri diğer kontak lensler içinde geçerli olduğu, diğer kontak lens kullanıcılarının da
kullanım öncesi ve sonrasında aynı muayene ve eğitim aşamalarından geçmesinin gerektiği,
bu yüzden de diğer kontak lenslerinde göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenmiş reçete
ile optisyenlik müesseselerinde satılmasının uygun ve gerekli olduğu ve gerek diğer kontak
lenslerin gerekse refraktif amaçlı kontak lens reçetelerinin bir yıl süreyle geçerli olabileceği
......" İfadesine yer verilmektedir.
Bu durumda; Gerek 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun, Yönetmelik ve Bakanlık görüş
yazılarından da anlaşıldığı gibi numaralı ve numarasız kontak lensler göz hastalıkları uzmanı
tarafından yapılan muayene sonrası düzenlenen reçete ile hastanın optisyenlik müessesesine
müracaatı anılan mevzuat çerçevesinde teslim edilmesi hiç bir yoruma gerek kalmayacak
şekilde açık ve nettir.
Optisyenlik müessesesi olmayan sağlık hizmet sunucuları aracılığı ile numaralı ve numarasız
lens satışı yapan kurum, kuruluşların her ne kadar isimleri farklı da olsa aynı bina içerisinde
gerçekleştirilen yasal olmayan bu iş ve işlemler hakkında mezkur mevzuat hükümlerince
gereken ceza-i müeyyidelerin yapılmasını, 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu hakkında
yönetmelik gereği 15 (on beş) iş günü içinde tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz.
Saygılarımızla,
İlker AYAZ.
Genel Sekreter.
Turgut VARDİ
Genel Başkan
EKLER:
1-) 6.6.2015 tarih ve 000002 nolu Muayene Fişi (aslı )
2-) 6.6.2015 tarih ve 0067629 nolu Kontak Lens Satış Faturası ( aslı )
Download