isyeri ortam olcumleri

advertisement
İŞYERİ ORTAM
ÖLÇÜMLERİ
Sinan YAVUZ
İş Müfettişi
[email protected]
NEDEN İŞYERİ ORTAM
ÖLÇÜMLERİ
ÖNCELİKLİ HEDEF;
İŞ KAZALARINI
VE
MESLEK HASTALIKLARINI
ÖNLEMEKTİR.
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
NEDENİYLE ;
DÜNYADA HER YIL YAKLAŞIK ;

410 .000.000
İNSAN ZARAR GÖRMEKTE
(250 MİLYON İŞ KAZALARI 160 MİLYON MESLEK HASTALIKLARI

)
1.200 000
İNSAN HAYATINI KAYBETMEKTE
(ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI KAYNAKLARINA GÖRE)
TÜRKİYEDE
HER YIL YAKLAŞIK
77058 İŞ KAZASI
505
MESLEK HASTALIĞI
İŞ KAZALARI
MESLEK
HASTALIKLARI
ÖLÜM
1037
8
SÜREKLİ
İŞ
GÖREMEZ
1600
257
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
SONUCU YAKLAŞIK
2.000.000 İŞ GÜNÜ
KAYBI
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ
TOPLAM MALİYETİ ;
GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA
ENDÜSTRİLEŞMİŞ
ÜLKELER
TÜRKİYE
%1-%3
%5
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI (14. MADDE)
MESLEK HASTALIĞI
SİGORTALININ ÇALIŞTIRILDIĞI İŞİN
NİTELİĞİNE GÖRE;
TEKRARLANAN BİR SEBEPLE
VEYA
İŞİN YÜRÜTÜM ŞARTLARI YÜZÜNDEN
UĞRADIĞI
GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ HASTALIK, SAKATLIK
VEYA RUHİ ARIZA HALLERİDİR.
ETMENLERİN NEDEN OLDUĞU MESLEK
HASTALIKLARI
1. KİMYASAL ETMENLERİN NEDEN OLDUĞU
MESLEK HASTALIKLARI
2- FİZİKSEL ETMENLERİN NEDEN OLDUĞU
MESLEK HASTALIKLARI
3- BİYOLOJİK ETMENLERİN NEDEN OLDUĞU
MESLEK HASTALIKLARI
(ENFEKSİYÖZ VE PARAZİTER HASTALIKLAR
4- TOZ KAYNAKLI MESLEK HASTALIKLARI
İşyeri Ortam Ölçümleri
1. Termal Konfor Ölçümleri
. ısı, nem ölçümleri
. termal konfor stres indeksleri
. 2. Gürültü ve Vibrasyon ölçümleri
3. Işık şiddetinin ölçülmesi
İşyeri Ortam Ölçümleri
4. Gazların ve kimyasal maddelerin ölçümü
dedektörlerle ve yeni elektronik cihazlarla
MAC, Ppm, TLV, Mg/m3, ..
5. Toz ölçümleri
total toz, belirli toz, gravimetrik veya partikül
sayarak
6. Radyasyon ölçümleri
1. Termal Konfor Ölçümleri
. Isı, nem ölçümleri
Isı ve nem, bazı endüstri kollarında,
teknolojik bakımdan gerekli olan fizik
koşullarıdır.
Nemin teknolojik nedenlerle yüksek
tutulduğu başlıca sanayi, tekstildir. Bazı
işkollarında ise nem yapılan işin sonucu olarak
ortaya çıkar.
Bazı işkollarında kuru sıcaklık vardır.
Yüksek fırınlar, kok fabrikaları, kauçuk,
çimento, cam fabrikaları gibi.
Çok yüksek ve çok alçak ısı, nem, yetersiz
havalandırma, işçileri rahat olmayan konforsuz
bir ortamda çalışmaya zorlar, hastalık ve iş
kazası riskini arttırır. Diğer taraftan verimi
azaltır.
Sağlık ve konfor bakımından en uygun
ortam, işin yapılış şekline bağlı olarak 12-22
derece ısı ve ısı ile ters orantılı olarak değişen
%30-75 arasında değişen relatif rutubettir.
Hava akım hızı saniyede 0.5 metre olarak
kabul edilir. Termal konfor ölçüm cihazı
2.Gürültü ve vibrasyon ölçümleri
Gürültü, endüstride
yaygın olan fiziksel bir
olaydır. İşçilerin ruhsal
durumlarında
bozulmadan işitme
kaybına, randıman
azalmasından iş
kazalarının artmasına
kadar pek çok soruna
yol açabilir.
Download