İndirmek İçin Tıklayınız

advertisement
31 Ağustos 2007, İstanbul
Konu: TAZOCIN Yeni Formülasyonu “ TAZOCIN EF”
Sayın İlgili,
Hem dünyada hem Türkiye’de gücünü kanıtlamış bir antibiyotik olan
TAZOCIN’in(Piperacillin/Tazobactam), yeni formülasyonu olan TAZOCIN EF(Enhanced
Formulation) Ağustos 2007 itibarı ile Türk tıbbının kullanımına sunulacaktır.
Tazocin’in formülasyonuna eklenen EDTA(edetat disodyum dihidrat) ve sodyum sitrat
sayesinde TAZOCIN EF ile elde edilen ek özellik ve faydalar aşağıda dikkatinize
sunulmuştur:
1) Çözeltideki partikül oluşumu en aza indirgenmiş böylelikle ürünün kalite ve stabilitesi
iyileştirilmiştir.
2) Rekonstitüsyon süresi daha da kısalmıştır(<10 dk).
3) TAZOCIN EF, önceki formülasyonda kullanılan damar solüsyonlarının yanı sıra, artık
ringer laktat solüsyonu ile birlikte Y setinden veya ortak hattan kullanılabilmektedir.
4) TAZOCIN EF, artık amikasin ve gentamisin gibi aminoglikozidlerle Y setinden birlikte
kullanılabilmektedir. Böylelikle, özellikle dirençli gram negatif bakterilerde ve çoğul ilaç
dirençli pseudomonas enfeksiyonlarında Tazocin ve aminoglikozidler kombine tedavi olarak
uygulanabilmektedir.
Ayrıca TAZOCIN EF, EDTA ve sodyum sitrat içermeyen önceki formülasyonla(TAZOCIN)
farmakokinetik, farmakodinamik, endikasyon, yan etki, kullanım şekli, dozaj ve saklama
koşulları bakımından AYNI özelliklere sahiptir.
TAZOCIN EF, Ağustos 2007 itibariyle piyasaya verilecek ve eski formülasyonun yerine artık
yeni formülasyon ithal edilecektir. Eczanelerdeki TAZOCIN stokları bitene kadar geri ödeme
listelerinde TAZOCIN ve TAZOCIN EF aynı anda bulunacaktır. Her iki formülasyonun da
perakende satış fiyatları aynı olmasına karşılık geri ödeme listesinde oluşan bir karışıklık
sonucu Tazocin EF için %4 iskonto söz konusudur. Hastalarımızın ürüne ulaşmasında bir
sıkıntı yaşanmaması için geçici bir süre Tazocin EF %4 iskonto ile satılacaktır.
Ekte, yeni formülasyon olan TAZOCIN EF’in kısa ürün bilgisini bulabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Wyeth İlaçları A.Ş.
Ek : Tazocin EF Kısa Ürün Bilgisi
Download