26.5 KB - tıp kurumu

advertisement
Tarih tekerrür...
Aşağıdaki satırlar E. Korgeneral Hüseyin Işık’ın "4. Askeri Tarih Semineri"ndeki tebliğinden
alınmıştır...
"...Osmanlı Devleti savaşa katılan ülkelerin en güçsüzüydü. Ne ekonomisi, ne sanayii, ne
mali gücü, ne de kaynakları böyle bir savaşı sürdürmeye yeterli değildi.
Tüm silah ve cephanelerini dışardan almak zorundaydı. Harp sanayii yoktu. Elindeki
silahlar hem yetersiz, hem demodeydi. Lojistik destek çok yetersizdi...
Almanya, Osmanlı İmparatorluğu’nu kendi yanına çekmek için yardım değil, dış
borçlanma teklif etti. 1915 yılından başlayarak, her yıl yüzde 6 faizli 5 milyon altın verecekti.
İlk ödeme olan 250 bin altın Osmanlı lirası anlaşmanın imzalanmasından 10 gün sonra,
750 bin altın Osmanlı lirası Rusya ve İngiltere’yle birlikte savaşa başlanan tarihten 10 gün
sonra ve savaş sürdüğü sürece her ay 400 bin altın lira teklif edilmiştir.
Açıkçası Almanya, Osmanlı genç nüfusunu paralı asker gibi kullanmayı planlamıştır.
Sonrası ise malum..."
Tarihten yaprak burada sona eriyor...
Ecevit’in ABD gezisini izlemeye devam...
*Susurluk çetesinin mahkûmiyeti onaylandı.
Yargı, devlet çetelerine karşı devleti korudu. Helal olsun...
Haldun Ertem
Günün fıkrası...
Amerika gezisi dönüşü, Ankara’da uçaktan inen Ecevit; bir de bakmış ki arkasında hiçbir
işadamı yok.
Yanındakilere, hayretle sormuş:
- Nerde bunlar?
Cevap vermişler:
- Vergi borçları ya da hortum davaları yüzünden yurtdışına çıkamıyorlardı; sayenizde
çıktılar, artık kolay kolay geri dönmezler!
Can Ozan
*Bu ülkede sadece umut kaldı. O da cehaletten kaynaklanıyor.
İlaç sömürüsü...
Sağlık Bakanı Osman Durmuş geçenlerde büyük ilaç firmalarını fiyat şişirmekle
suçluyordu. Derken aniden eczanelere yöneldi. Kârdan yüzde 10 kesmeye kalkıştı. Eczacılar
direnişe girişti. Ortalık toz duman...
Aslında ilaç dramı yüzde 10’luk pansumanlarla iyileşecek gibi değil...
Başka büyük; çok büyük sorunlar yaşanıyor sektörde...
Küresel kıskaç Türkiye’yi ilaç tekellerinin en has pazarlarından biri haline getirirken ulusal
ilaç sanayiimiz giderek yok oluyor.
Aşağıda yer alan ve 2000 yılının gerisindeki son 12 yılı kapsayan rakamlar İlaç İşverenleri
Sendikası’nın verileridir...
• İlaç endüstrisinde dışsatımın dışalımı karşılama oranı 1988 yılında yüzde 21.4 iken 2000
yılında yüzde 9.3’e gerilemiştir.
• Mamul ilaç dışalımı 1988 yılında 45 milyon dolar iken, 2000 yılında 15 kat artarak 683
milyon ABD dolarına yükselmiştir.
• 1988 yılında 293 milyon dolar olan hammadde ve mamul ilaç ithalatımız, 2000 yılında 5
kat artarak 1.510 milyar dolara yükselmiştir.
• İlaç endüstrisinde hammadde üretimimiz 1995 yılında 12.600 ton iken, 2000 yılında yüzde
60 oranında gerileyerek 4980 tona düşmüştür.
2005 yılında yürürlüğe girecek patent düzenlemesiyle Türk İlaç Sanayii’nin tümden
çökmesi kaçınılmaz görünüyor. Büyük ilaç firmaları giderek yabancı tekellerin pazarlama
şubesi gibi çalışmaya yönelirken, sektörün diğer alanları kadere terk edilmiş durumda...
İlaç piyasası konusunda araştırmalar yapan Tıp Kurumu’nun Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza
Üçer, dün yukardaki bilgileri verirken bir yandan da:- İlaç sanayii konusunda bir ulusal
politika saptanması şart, diyordu Örneğin Hindistan, Çin gibi ülkeler kendi hammadde ve ilaç
sanayilerini kurtarma yolunda yoğun çaba gösteriyorlar. Türkiye’de ise konu maalesef ne
Hükümet’in ne de siyasetin gündeminde...
Uyanmamız gerekiyor...
Hakeme reklam
Şimdiye kadar "gözüne gözlük, eline tarak" yakıştırdığımız futbol hakemleri bundan böyle
"kollarına reklamöda alacaklar. Fransa’da hakemler bu haftadan itibaren sahaya kollarında
reklamla çıkacaklar. Reklamın geliri ile hakem okulları kurulacakmış. Hakemler bu işten
memnun mu? Hepsi değil.. Örneğin Fransa’nın ünlü hakemlerinden Gilles Veissiere
uygulamayı "Mesleki ahlak açısından rahatsız edici" bulmuş. Reklam hakemi
sevimsizleştireceği gibi kötü hakem de reklamı sevimsizleştirir.
Bunu da unutmayalım.
Laforizma...
Ecevit ABD’ye giderken Kuran yerine boğaza kaçmayan kraker bulup götürecekti
aslında!..
Cihan Demirci
Download