Roma Rakamları

advertisement
Hazırlayan :
Romarakamlari.com
1.
2.
3.
4.
Roma Rakamlarının Bulunuşu
Roma Rakamları Tablosu
Roma Rakamlarının Çalışma Sistemi
Roma Rakamlarının Kullanıldığı Alanlar
Roma Rakamlarının geçmişinin Eski Mısırlılara kadar ulaştığı
bilinmektedir. Eski mısırlılar sayıları elleriyle gösterirlermiş.
Bunun için tek parmak 1 ( I ), çift parmak 2 ( II ) şeklinde
ilerler ve beş için ilk dört parmağı bitişik baş parmağı ayrı
olacak şekilde bir ve harfi (V) şekli kullanırlarmış. Bu şekilde
sadece ellerini kullanarak sayıların büyük kısmını
anlatabiliyorlarmış.
Romalılar’da Mısırlılardan aldıkları bu sayı sistemini
kullanıyorlarmış. Fakat bu sistemin zayıf olduğu düşünüp;
geliştirme kararı almışlar. Daha kolay ve mantıklı bir sistem
geliştirmişler. Örneğin Mısırlılar 5 tane 1 ( IIIII )’i yan yana
koyarak beş sayısını beş tane 100( CCCCC )’ü yanyana
koyarak beş yüz sayısını elde edebiliyorlarmış.
Romalılar bu sayıların mantığında geliştirmeye
giderek en fazla üç kere tekrarlatma ve
kendinden küçük simgeler merkez sayının
solundaysa çıkarılması sağında ise toplanması
yöntemini ortaya çıkarmışlar ve sonuçta bugün
bilinen romen rakamları sistemini
bulmuşlardır. Zamanında yaptıkları hatalar ise
bugünkü kadar kolay bir çıkarma işlemi
yapılamaması ve yarım simgesi bile varken sıfır
rakamının roma rakamlarında bulunmayışıdır.
Romence
Türkçe
Latince
I
Bir
Unus
V
Beş
Quinque
X
On
Decem
L
Elli
Quinquaginta
C
Yüz
Centum
D
Beş Yüz
Quingenti
M
Bin
Mille
S
Yarım
Semis
Roma Rakamlarının mantığını öğrenmek için tablomuzda bulunan yedi
simgeyi öğrenmemiz ve bundan sonra sadece birkaç önemli kuralı
bilmemiz yeterli olacaktır.
 Bir Simgeyi yanyana olacak şekilde en fazla üç kere yineleyebilirsiniz,
 Sayıdaki romen rakamlarıyla yazılan en büyük simge temel olarak
alınır ve buna göre ;
 Eğer Bir Simge; kendinden daha büyük bir simgenin veya temel
simgenin soluna gelirse çıkartılır,
 Temel Simgenin sağındaki daha küçük olan simgeler ise toplanır,
 Bu şekilde temel simgenin hem sağına hem soluna daha küçük roma
rakamları getirilebilir ve farklı sayılar elde edilebilir,
 Temel sayıyıda en fazla üç defa tekrarlatabilirsiniz.
*Bu kurallara göre romen rakamları ile üretebileceğimiz sayılar ‘üç bin
sekiztüz seksen sekiz’ de sonlanmaktadır.
Romen Rakamlarının kullanımına, günümüzde hala birçok
alanda devam ediliyor. Bunların büyük kısmı aşağıda
listelenmiştir.
 Yüzyıl isimlerinde,
 Tarihte yapılmış savaşlarda; II. İnönü Savaşı gibi,
 Tarihteki Aynı İsimli Devlet Liderlerinin İsimlerinde; III.
Mehmet gibi,
 Kitaplardaki İçindekiler ve Konu başlıklarının
sınıflandırılmasında,
 Bazı Kitapların sayfalandırılmasında,
 Nadiren Takvimlerde,
 Tasarım alanlarında; kapı numarası, saat gibi ürünlerde.
Roma Rakamları maalesef birçok alanda da kullanıma
müsait değil. Bunlar ;
 Cep Telefonu Numarası,
 Banka / iBan Numaraları,
 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası gibi uzun haneli
numaralardan oluşan sayı dizilerinde kullanılamıyor.
Ayrıca kolayca çıkarma işlemi yapılamaması sebebi ile
matematiksel işlemlerde de kullanılamıyor.
Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim.
Kaynak : Romarakamlari.com
Download