Sayı : B - Karadeniz İhracatçı Birlikleri

advertisement
KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı
: 35649853-TİM.KİB.GSK.UYG.2016/ 1094-3768
Giresun, 28/07/2016
Konu : İhracatçı Sorunları Hk.
E-POSTA
KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER
2016 /432
Sayın üyemiz,
Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan 28/07/2016 tarih 249 sayılı
yazıda;
Bilindiği üzere, FETÖ terör örgütünün 15/08/2016 tarihinde devletimize, hükümetimize
bir hain kalkışma girişiminde bulunduğu, bahse konu hain kalkışma hareketinin hükümetimiz
tarafından kontrol altına alındığı ve kurum ve kuruluşların görev başında olduğunun Romen
Resmi Makamlarına ve Romanya Ticaret ve Sanayi Odasına 16/08/2016 tarihinde
Müşavirliklerince iletildiği, ancak 1-2 ihracatçı firmanın Müşavirliklerine ulaşarak,
müşterilerinin Türkiye'de başta bankalar olmak üzere, ekonomi kurumlarının işlemediğine
ilişkin kaygılarının olduğu belirtilmekte olup, bu kapsamda, sorun yaşayan ihracatçılardan,
müşterilerinin iletişim bilgileri talep edilmiş ve Romen müşterilerine Müşavirlikleri tarafından,
Türkiye'deki tüm ekonomik kurumları işlediğine ilişkin resmi yazının gönderilebileceği, bahse
konu ihracatçılarımıza ifade edilmiştir. Bu itibarla, ihracatçılarımız, piyasa işleyişine ilişkin
güvensizlik sorunu yaşayan Romen müşterilerinin iletişim bilgilerini Müşavirliğimize
bildirmeleri halinde, Romen müşterilerine ülkemizin tüm ekonomik kurum ve kuruluşlarının
görev başında olduğu ve piyasa aktörlerinin çalıştığına ilişkin resmi yazının Müşavirliklerince
gönderileceği ifade edilmektedir.
Önemle bilgilerinize sunarız.
Şahin KURUL
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
V.İ-Sirküler 2016392
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 28200 GİRESUN
Telefon : 0.454.2162426 (PBX)
Faks
: 0.454.2164842-2168890
e-posta : [email protected]
Web : www.kib.org.tr
Ayrıntılı B ilgi için irtibat: Şahin KURUL (Şube Müdürü)
Download