öğretim yılı tahılalan ortaokulu din kültürü ve ahlak

advertisement
Ad-Soyad:
Numara:
2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI TAHILALAN ORTAOKULU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
8/A- SINIFI II.DÖNEM II. YAZILI SINAVIDIR.
Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine “ Kardeşim, korkma. Ben de
senin gibi ‘’ kuru et yiyen bir kadının oğluyum “ demiştir.
1)Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır?
a) Görgülü olduğunu
b) Alçak gönüllü olduğunu
c) Sözünde durmasını
d) Yemek seçmediğini
2) Kast sistemi aşağıdaki dinlerin hangisinde vardır?
a) Budizm
b) Yahudilik
c) Hristiyanlık
d) Hinduizm
3) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?
a)Budizm
b) Şintoizm
c) Hinduizm
d) Taoizm
4)Yahudilik ve Hıristiyanlığın İbadet günleri sırasıyla Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Cuma – Cumartesi
b) Cumartesi – Pazar
c) Pazar – Cumartesi
d) Pazartesi – Salı
5) Yahudilerde erkeklerin ibadet ederken başına giydikleri şeye verilen isim nedir?
a) Talmut
b) Kipa
c) Tora
d) Sebt
Hıristiyanlığın tanrı inancı teslise dayanır. Buna göre teslis, “üçlü tanrı inancı” demektir.
6)Aşağıdakilerden hangisi teslisin (üçlemenin) unsurlarından biri değildir?
a) Baba
b) Oğul
c) Kutsal Ruh
d) Brahma
7)İhtiyarlıktan, ölümden, ıstıraptan, arzu ve ihtiraslardan kurtulup yüceliğe ve huzura ermek anlamına
gelen “Nirvana” hangi dinin öğretisinde yer almaktadır?
a) Hıristiyanlık
b) Zerdüştlük
c) Yahudilik
d) Budizm
Hz. Muhammed henüz dünyaya gözlerini açmadan babasını, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında dedesini
kaybetmiştir. Hz. Fatıma dışındaki bütün çocukları Peygamberimiz hayatta iken vefat etmiştir. Ancak O, bu
duruma hiç isyan etmemiştir.
8)Burada Peygamberin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
a) Güvenilir bir insan olduğunu
b) Hiçbir şeyi umursamayan bir insan olduğunu
c) Sabırlı biri olduğunu
d) Hislerini kaybetmiş bir insan olduğunu
9)Aşağıdaki günahlardan hangisini Allah hiçbir şekilde affetmeyecektir?
a) Allah’a şirk koşmak b) Namaz kılmamak
c) Oruç tutmamak
d) Zekat vermemek
10) “… verilen sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk getirir.” (İsrâ 34.ayet)
Bu ayet ile Peygamberimiz hangi örnek davranışa işaret etmiştir?
a) Sözünde durmayı
b) Sabırlı olmayı
c) Yardım sever olmayı
d) Zamanı iyi kullanmayı
11)Hz. Muhammed’e niçin “muhammed’ül emin” denilmiştir?
a) Sabırlı olduğu için
b) Dürüst ve güvenilir olduğu için
c) Hoşgörülü olduğu için
d) Kimseyi küçümsemediği için
12)Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerden değildir?
a)İslamiyet
b)Budizm
c) Hristiyanlık
d) Yahudilik
13)Hz. Süleyman zamanında yapılan, çeşitli istilalar sonucunda yıkılan ve günümüzde sadece Batı
tarafı ayakta kalan Yahudilerin ibadet amacıyla önüne gidip dua ettikleri yer neresidir?
a) Mescid-i Aksa
b) Mekke
c) Ağlama Duvarı
d) Kâbe
“Kazancın en hayırlısı, kişinin elinin emeğiyle kazandığıdır”
(Hz. Muhammed (S.A.V)
14)Aşağıdakilerden hangisi bu hadise uygun bir davranıştır?
a)Okan’ın kumar oynaması
b)Berkay’ın rüşvet alması
c)Çağrı’in caddede simit satması
d)Cevdet’in hırsızlık yapması
I-Trafik Kurallarına uymamak
II-Kaçak elektrik-su kullanmak
III-Rüşvet almak
15)Yukarıda verilen maddelerden hangileri “Kul hakkı” kapsamına girmektedir?
a)Yalnız II
b) I – II
c) II – III
d) I – II – III
16) Aşağıdaki tabloyu doğru biçimde doldurunuz.
İslam
Tanrı
Anlayışı
Allah
Hristiyanlık
Teslis
Yahudilik
Yehova
Peygamberi
Kutsal
Kitabı
İbadet
Yeri
Din
Adamı
Kutsal
Günü
17) Aşağıdaki şekillerin isimlerini ve hangi dine ait olduklarını yazınız.
NOT:İLK 15 SORU 5 PUAN, 16. SORU 15 PUAN, 17. SORU 10 PUAN DEĞERİNDEDİR. SÜRE 40 DK’DIR.
BAŞARILAR…
OSMAN UZUN
Din Kült. Ve Ahlak Bil. Öğrt.
Download