TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm

advertisement
TAM KARELER
1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5’ tir. Bu
sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44)
Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.
⇒ sayının rakamları toplamı s ≡ 2 (mod 3) ⇒ tamkare olamaz.
Son rakam 1 veya 9 ise sayı ≡ 3 (mod 4) ⇒ tamkare olamaz.
Sayı tek sıfırla bitemez. Son rakam 4 ise, sayı ≡ 2 (mod 4).
Son rakam 6 ise, s ≡ 6 (mod 9) ⇒ sayı 3’ e bölünüp, 9’ a bölünmüyor.
⇒ tamkare olamaz.
2. n > 1 olmak üzere p = p1 ·p2 ·. . .·pn , ilk n asal sayının çarpımıysa, p−1
ve p+1 sayılarının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız.
(PSS132.51)
Çözüm: p ≡ 0 (mod 3) ⇒ p−1 ≡ 2 (mod 3) ⇒ p−1 tamkare olamaz.
p ≡ 2 (mod 4) ⇒ p + 1 ≡ 3 (mod 4) ⇒ p + 1 tamkare olamaz.
3. n > 11 tam sayıları için n2 − 19n + 89 sayısının tamkare olmadığını
gösteriniz. (PSS133.69)
Çözüm: n2 − 20n + 100 < n2 − 19n + 89 < n2 − 18n + 81
⇒ (n − 10)2 < n2 − 19n + 89 < (n − 9)2
⇒ n2 − 19n + 89 tamkare olamaz.
4. n tam sayı olmak üzere, 49n + 14 şeklinde yazılabilen bir sayı bir tam
sayının karesi olabilir mi?
Çözüm: 7 | (49n + 14); 72 6 |(49n + 14) ⇒ 49n + 14 tamkare olamaz.
5. 3n2 + 3n + 7 sayısının tam küp olmasını sağlayan kaç n pozitif tam
sayısı vardır? (170.36)
Çözüm:
• n ≡ 0 (mod 3) ise, 3n2 + 3n + 7 ≡ 7 (mod 9) ⇒ tamküp olamaz.
• n ≡ 1 (mod 3) ise, 3n(n + 1) + 7 ≡ 4 (mod 9) ⇒ tamküp olamaz.
• n ≡ 2 (mod 3) ise, 3n(n + 1) + 7 ≡ 7 (mod 9) ⇒ tamküp olamaz.
1
6. 5p(2p+1 −1) sayısını tam kare yapan kaç p asal sayısı vardır? (2003.14)
Çözüm: p = 2 ve p = 5 sağlamaz. Diğer durumlarda 5p(2p+1 − 1)
bir tamkare ise, p2 ’ye bölünmek zorunda. O halde 2p+1 − 1 de p’ye
bölünmek zorunda. Dolayısıyla 0 ≡ 2p+1 − 1 ≡ 22 · 2p−1 − 1 ≡ 4 − 1 ≡ 3
(mod p) ⇒ p = 3.
7. 2n + 65 sayısının, bir tam sayının karesine eşit olmasını sağlayan en
büyük n tam sayısı kaçtır? (154.32)
Çözüm: n ≡ 1 (mod 4) ⇒ 2n + 65 ≡ 2 (mod 5) ⇒ tamkare olamaz.
n ≡ 3 (mod 4) ⇒ 2n + 65 ≡ 3 (mod 5) ⇒ tamkare olamaz.
n = 2k ve 2n + 65 = x2 ise (x − 2k )(x + 2k ) = 65 = 5 · 13 = 1 · 65.
• x − 2k = 5; x + 2k = 13 ⇒ k = 2 ⇒ n = 4
• x − 2k = 1; x + 2k = 65 ⇒ k = 5 ⇒ n=10
8. 2n+1 ve 3n+1 sayıları tamkare ise, 5n+3 sayısının asal olamayacağını
gösteriniz. (PSS131.16)
Çözüm: 2n + 1 = a2 ; 3n + 1 = b2
⇒ 5n + 3 = 4(2n + 1) − (3n + 1) = 4a2 − b2 = (2a + b)(2a − b)
5n + 3 asal ise ⇒ 2a − b = 1 ⇒ 5n + 3 = 2a + b = 2b + 1
⇒ 2b + 1 = (3n + 1) + (2n + 2) = b2 + 2n + 2
⇒ b2 − 2b + 1 = −2n ⇒ (b − 1)2 = −2n ⇒ Çelişki.
9.
2p−1 − 1
sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32)
p
p−1
2
p−1
p−1
p−1
− 1)(2 2 + 1)
Çözüm:
= n2 ise, (2 2 −1, 2 2 +1) = 1 olduğunp
p−1
dan ikisinden biri tamkaredir. 2 2 − 1 ≡ −1 (mod 4) (p ≥ 5 için)
⇒ tamkare olamaz.
p−1
p−1
2 2 + 1 = m2 ⇒ 2 2 = (m − 1)(m + 1) ⇒ m − 1 = 2t , m + 1 = 2s
p−1
⇒
= 1 3 ⇒ p = 3 veya 7.
2
(2
10. a ve b tam sayıları için a2 + b2 sayısı 7’ye bölünüyorsa, a ve b sayılarının
her ikisinin 7’ye bölündüğünü kanıtlayınız.
Çözüm: a2 , b2 ∈ {0, 1, 2, 4 (mod 7)}; a2 + b2 ≡ 0 (mod 7)
⇒ a ≡ b ≡ 0 (mod 7).
2
11. Aşağıdaki n tam sayılarından hangisi için x2 ≡ −1 (mod n) denkliğini
sağlayan en az bir x tam sayısı vardır? (2003.22)
A) 97
B) 98
C) 99
D) 100
E) Hiçbiri
Çözüm: x2 ≡ −1 (mod p) (p asal) denkliğinin kökü sadece ⇔ p ≡ 1
(mod 4) durumunda var. O halde
97 ≡ 1 (mod 4) x2 ≡ −1 (mod 97)’ nin kökü var (248 , 224 veya 212 ).
a2 ≡ −1 (mod 98) olsaydı, a2 ≡ −1 (mod 7). Bu mümkün değil, çünkü
7 ≡ 3 (mod 4).
a2 ≡ −1 (mod 99) ⇒ a2 ≡ −1 (mod 11). Bu da mümkün değil, çünkü
11 ≡ 3 (mod 4).
a2 ≡ −1 (mod 100) ⇒ a2 ≡ −1 (mod 4). Olamaz.
12. Üç tam sayının kareleri toplamının 8’e bölünmesinden elde edilen kalanın
7 olamayacağını kanıtlayınız. (B141)
Çözüm: a2 , b2 , c2 ∈ {0, 1, 4 (mod 8)}
⇒ a2 + b2 + c2 ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (mod 8)}.
13. Asal çarpanlarına ayrıldığında tüm asal çarpanlarının kuvvetleri tek
sayı olan pozitif tamsayıların oluşturduğu küme, en çok kaç ardışık
tamsayıyı içerir? (2004:18)
Çözüm: 8 ardışık sayı alınırsa, bunların arasında 4’ e bölünüp 8’ e
bölünmeyen bir n bulunacak. n = 22 · . . . şeklinde olacak. 7 tane sayı
şöyle seçilebilir: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
14. Dört basamaklı aabb sayısı bir tamkaredir. Bu sayıyı bulunuz.(PSS131.26)
Çözüm: aabb = 11(100a + b) = x2 ⇒ 100a + b ≡ 0 (mod 11)
⇒ a + b ≡ 0 (mod 11) ⇒ a + b = 11.
Sadece a = 7, b = 4 sağlar: 7744 = 112 · 82 = 882 .
15. Bir tam sayının karesinin basamakları toplamı 2003 olabilir mi?
Çözüm: s(A) = 2003 ⇒ A ≡ s(A) ≡ 2 (mod 3)
⇒ A tamkare olamaz.
16. Bir tam sayının karesinin basamakları toplamı 2004 olabilir mi?
Çözüm: s(A) = 2004 ⇒ A ≡ s(A) ≡ 6 (mod 9)
⇒ A tamkare olamaz.
3
17. Beş ardışık pozitif tamsayının kareleri toplamının tamkare olamayacağını gösteriniz.(PSS131.30)
Çözüm: a = (n − 2)2 + (n − 1)2 + n2 + (n + 1)2 + (n + 2)2 ≡ 5n2 + 10 ⇒
5 | a, 52 ∤ a ⇒ a tamkare olamaz.
18. x2 + (x + 1)2 + (x + 2)2 = y 2 denkleminin, x, y tamsayı olacak şekilde
kaç tane (x, y) çözüm takımı vardır? (4.11)
Çözüm: x2 + (x + 1)2 + (x + 2)2 = 3x2 + 6x + 5 ≡ 2 (mod 3) ⇒6= y 2 .
19. Pozitif tam bölenlerinin sayısı tek sayı olan her pozitif tam sayının bir
tam sayının karesine eşit olduğunu gösteriniz. (2L51)
Çözüm: n = pa11 · . . . · pas s olsun. (a1 + 1) · . . . · (as + 1) tek ⇒ ai + 1 tek
⇒ ai çift ⇒ ai = 2bi ⇒ n = (pb11 · . . . · pbss )2 .
20. İki tek sayının kareleri toplamı bir tam sayının karesine eşit olabilir mi?
(B156)
Çözüm: a = (2n + 1)2 + (2m + 1)2 = 4(n2 + m2 + n + m) + 2 ⇒
a ≡ 2 (mod 4) ⇒ a tamkare olamaz.
21. aaabbb şeklindeki bir altı basamaklı sayı tam kare olabilir mi?
Çözüm: aaabbb = 111000 · a + 111 · b = 3 · 37(1000 · a + b) olduğundan
aaabbb tamkare ise a + b = 1000 · a + b ≡ 0 (mod 111) olmalıdır.
0 < a + b < 20 < 111 ⇒ aaabbb tamkare olamaz.
22. x ve y tam sayılar olmak üzere x2 + y 2 toplamı 3’e bölünüyorsa ve
100 < x, y < 200 ise (x, y) ikilisi kaç değişik değer alabilir?
Çözüm: a2 ∈ {0, 1 (mod 3)} olduğundan x2 + y 2 ≡ 0 (mod 3) ise
x ≡ y ≡ 0 (mod 3)] olmalıdır. ⇒ x, y ∈ {102, 105, . . . , 198}.
198 − 102
+ 1 = 33 ⇒ 33 · 33 = 1089.
3
23. Aşağıdakilerden hangisi tam sayı katsayılı ikinci dereceden bir polinomun diskriminantı olamaz? (123.2)
A) 23
B) 24
C) 25
D) 28
Çözüm: ax2 + bx + c polinomunun diskriminantı sadece
∆ = b2 − 4ac ≡ 0, 1 (mod 4)
olabileceğinden ∆ = 23 olamaz.
4
E) 33
24.
p
17p + 625 sayısının bir tam sayı olmasını sağlayan en büyük p asal
sayısı nedir? (125.6)
A) 3
Çözüm:
B) 67
p
C) 101
D) 151
E) 211
17p + 625 = a ⇒ a2 − 252 = 17p ⇒ (a − 25)(a + 25) = 17p
• a − 25 = 1; a + 25 = 17p ⇒ 51 = 17p ⇒ p=3
• a − 25 = p; a + 25 = 17 ⇒ a < 0. Olamaz.
• a − 25 = 17; a + 25 = p ⇒ p=67
En büyüğü 67
25. 2p4 − 7p2 + 1 sayısının, bir tam sayının karesine eşit olmasını sağlayan
kaç p asal sayısı vardır? (140.4)
A) 4
B) 1
C) 0
D) Sonsuz çoklukta
E) Hiçbiri
Çözüm: p = 3 ise, 2p4 − 7p2 + 1 = 100 = 102 .
p 6= 3 ⇒ p2 ≡ p4 ≡ 1 (mod 3) ⇒ 2p4 − 7p2 + 1 ≡ 2 (mod 3)
⇒ tamkare olamaz. ⇒ B).
26. p > 5 bir asal sayı ise, p2 ≡ 1 (mod 30) veya p2 ≡ 19 (mod 30)
olduğunu gösteriniz. (PSS132.42)
Çözüm: p2 ≡ 1 (mod 3) ⇒ p2 ∈ {1, 4, 7, 10, 13 (mod 15)}.
p2 ∈ {1, 4 (mod 5)} ⇒ p2 6≡ 7, 10, 13 (mod 15) ⇒ p2 ∈ {1, 4 (mod 15)}
⇒ p2 ∈ {1, 4, 16, 19 (mod 30)}.
p2 ≡ 1 (mod 2) ⇒ p2 ∈ {71, 19 (mod 30)}.
27. x3 − 13y 3 = 1453 eşitliğini sağlayan (x, y) tamsayı sıralı ikililerinin
sayısı kaçtır? (161.11)
Çözüm: a3 ≡ −1, 0, 1 (mod 7) olabilir. ⇒
x3 − 13y 3 ≡ x3 + y 3 ≡ −2, −1, 0, 1, 2 (mod 7) olabilir.
1453 ≡ 4 ≡ −3 (mod 7) ⇒ çözüm yoktur.
5
28. 39p + 1 sayısını tam kare yapan kaç p asal sayısı vardır? (162.14)
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) Hiçbiri
Çözüm: 39p + 1 = x2 ⇒ (x − 1)(x + 1) = 3 · 13 · p ⇒
(a) x − 1 = 1 ⇒ x + 1 = 3 ⇒ (x − 1)(x + 1) 6= 3 · 13 · p.
(b) x − 1 = 3 ⇒ (x − 1)(x + 1) = 15 6= 3 · 13 · p.
(c) x − 1 = 13 ⇒ 3p = x + 1 = 15 ⇒ p=5
(d) x − 1 = 39 ⇒ p = x + 1 = 41 ⇒ p=41
(e) x + 1 = 13 ⇒ sağlamaz.
(f) x + 1 = 39 ⇒ p = x − 1 = 37 ⇒ p=37
⇒ 3 sayı.
29. İki basamaklı bir sayının, bunun ters yazılımı ile toplamı bir tamsayının
karesine eşittir. Bu özeliiğe sahip olan tüm iki basamaklı sayıları bulunuz. (8.3)
Çözüm: (xy) + (yx) = a2 ⇔ 11(x + y) = a2 ⇔ x + y = 11b2 .
x + y ≤ 18 ⇒ b = 1 ⇒ (xy) = 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92.
6
Download