ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

advertisement
ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Deney Setinde kullanılan Makinalar ortalama 1,5 Kw gücünde olmalıdır.Sette kaçak akım rölesi, acil
durdurma butonu, tüm çıkışlar için sigorta koruması ve çarpılmaya karşı korumalı tip yaylı özel kablo
ve soketler kullanımış olmalıdır.
Deney Modüllerin üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Modül üzerindeki Yazı ve Semboller silinemez ve
çizilemez yapıda olmalıdır.
Deney Setinde minimum aşağıdaki konuları işleyebilmelidir.
Asenkron Makinalar Deney Seti
Tek ve Üç Fazlı Asenkron Motor ve Jeneratörlerin çalışma karakteristiklerinin, yol verme ve
kontrolleri ile ilgili deneylerinin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
3 ve 1 fazlı Asenkron Motor, Güç Kaynakları, Ölçü Aletleri, koruma elemanları, kabloları ve Deney
kitabı birlikte verilmelidir.
Asenkron Makinalar Deney Seti en az aşağıdaki deneyleri yapabilmelidir:
3~Bilezikli Asenkron Motora Yol Verme
Asenkron Motorlarda Kaymanın Bulunması
3~ Asenkron Motorun Boş Çalışması
3~ Asenkron Motorun Kısa Devre Çalışması
Asenkron Motor Daire Diyagramının Çizimi
3~ Asenkron Motorun Yüklü Çalışması
3~ Asenkron Motorun Jeneratör Çalışması
Senkronlanan Asenkron Motor Deneyi
3~Asm'un 1~ Çalıştırılması
Asenkron Motorun Frekans ile Devir Ayarının Yapılması
Senkron Makinalar Deney Seti
Senkron Motor ve Alternatör, gerekli Güç Kaynakları, Ölçü Aletleri, koruma elemanları,
kabloları ve deney kitabı birlikte verilmelidir.
Senkron Makinalar Deney Seti en az aşağıdaki deneyleri yapabilmelidir:
Alternatölerin Boş Çalışma Karakteristiği
Alternatörlerin Dış Karakteristiği
Alternatörlerin Ayar Karakteristiği
Alternatörlerin Kısa Devre Karakteristiği
Alternatörlerin Yüklü Doyma Karakteristiği
Senkron Empedans Metodu İle Regülâsyon Bulunması
Potiyer Üçgeni Metodu İle Regülâsyon Bulunması
Alternatörlerin Paralel Bağlanması
Senkron Motorlara Yol Verme Metotları
Senkron Motorun "V" Eğrilerinin Elde Edilmesi
Senkron Motor İle Güç Katsayısının Düzeltilmesi
Alternatör Veriminin Bulunması
DC Makinalar Deney Seti
Doğru Akım Makinaları Deney Setinde DC Şönt, DC Kompund, DC Yabancı Uyartımlı, DC Seri
Motor ve Jeneratörlerine ait karekteristik deneyleri, yol verme ve kontrol deneyleri yapılır.
Deney seti ile birlikte DC Motor ve Jeneratör, gerekli güç kaynakları, ölçü aletleri, koruma elemanları,
kabloları ve Deney kitabı birlikte verilmelidir.
DC Makinalar Deney Seti en az aşağıdaki deneyleri yapabilmelidir:
Yabancı Uyartımlı Dinamo Boş Çalışma Karakteristiği
Yabancı Uyartımlı Dinamo Yük Karakteristiği
Yabancı Uyartımlı Dinamo Dış Karakteristiği
Yabancı Uyartımlı Dinamo Ayar Karakteristiği
Şönt Dinamo Boş Çalışma Karakteristiği
Şönt Dinamo Yük Karakteristiği
Şönt Dinamo Ayar Karakteristiği
Seri Dinamo Ayar Karakteristiği
Kompunt Dinamo Dış Karakteristiği
Şönt Motor Dış Karakteristiği
Şönt Motor Yük Karakteristiği
Şönt Motor Ayar Karakteristiği
Seri Motor Dış ve Moment Karakteristikleri
Kompund Motor Dış Karakteristiği
Transformatörler Deney Seti
Deney Setinde 1 ve 3 fazlı değişik bağlantı şekilli transformatörler bulunmalıdır. Deney Seti ile
birlikte güç kaynakları, ölçü aletleri, kabloları ve Deney kitabı verilmelidir.
Transformatör Deney Seti en az aşağıdaki deneyleri yapabilmelidir:
Transformatörlerde Sargı Direncinin Ölçülmesi
Transformatörlerin Dönüştürme Oranlarının Bulunması
Transformatörlerin Boş Çalışması
Transformatörlerin Kısa Devre Çalışması
Transformatörlerde Polarite Tayini
Transformatörlerin Yüklü Çalışması
Transformatörlerde Regülâsyon ve Verimin Bulunması
Transformatörlerde Birinci ve İkinci Sargı Gerilimleri Arasındaki Faz
Farkının Osiloskopla Ölçülmesi
Üç fazlı Transformatörlerin Paralel Bağlanması
Kumanda Tekniği Deney Seti
Kumanda Deney Seti en az aşağıdaki deneyleri yapabilmelidir:
Kesik ve Sürekli Çalıştırma
Paket Şalterle Kumanda
Butonla Kumanda
Uzaktan Kumanda
Buton Kilitleme
Elektriksel Kilitleme
Direnç veya Reaktansla Yol Verme
Yıldız –Üçgen Yol Verme
Rotoru Sargılı 3~ Motora Yol Verme
Yardımcı Sargılı 1~ Motora Yol Verme
Şönt Motora Yol Verme
Dinamik Frenleme
GENEL VE ORTAK MALZEME PAKETİ TEKNİK ŞARTNAMELERİ
Çalışma Masası
Deney Masası, Laminant malzemeden yapılmış olmalıdır.
Ölçüleri: 1700x800x750(Yükseklik) mm ebatlarında olmalıdır.
Masa ayaklı tabla ve üst konsülünden oluşmalıdır. Konsül kullanım kolaylığı sağlaması için eğimli
ergonomik yapıda olmalıdır.
Masa tablası üzerine bağlantı kızağı konularak çalışmaya müsait olmalıdır.
Açılma ve kabarmaya karşı ,Laminant tablanın ön kısmı kavisli olarak masa altına döndürülmüş
olmalıdır. Sol ve sağ taraf 1,5mm kalınlıkta açık gri renk PVC olmalıdır.
Ayak donanımları çizilmeye karşı fırınlı ve elektrostatik boyadan yapılmış olmalıdır. Ayak yapısı ve
montajı üzerindeki ağırlıkları kaldırabilmelidir. Ayakların zemine oturduğu yerlerde yükseklik ayarı
yapılabilmelidir.
Bağlantı Kızağı
Set içerisinde kullanılan tüm motorların üzerinde kolaylıkla sökülüp takılmasına müsait olmalıdır.
Üzerine montajlanan motorlar aynı eksende ve aynı mil yüksekliğinde birbirine akuple olmalıdır.
Motorların çalışması esnasında oluşacak titreşimi absorbe etmelidir.
Ölçüleri en az1000x300x45 mm olmalıdır.
Alüminyum sigma profilden yapılmalıdır Ölçüleri en az 45x45mm olmalıdır.
Güç Ünitesi
Güç Ünitesi üzerinde 30mA-25A lik 4 kutuplu kaçak akım rölesi bağlantı modülü, faz gösterge
lambaları,acil durdurma butonu, 2 Adet 1 fazlı ve 3 fazlı kapaklı prizler bulunmalıdır.
Güç Ünitesi üzerinde 2 Adet DC ayarlı güç kaynağı 0-200 V 10 A bulunmalı ve güç kaynaklarına ait
ampermetre, voltmetrelerin ayrı sigortası bulunmalıdır.DC Güç Kaynağı 3x380 V+N AC 10 A'lik
gecikmeli sigorta ile korunan çıkış bulunmalı ve bu çıkışa ait faz gösterge lambaları bulunmalıdır.
Güç Ünitesi üzerinde Bilgisayar Destekli Şebeke Analizörü bulunmalıdır.
Güç Ünitesi üzerinde 1 Adet 16 A 500 V AC, Çalışma Gerilimi 220 V 50 Hz Kontaktör bulunmalıdır.
Güç Ünitesi üzerinde kullanılan modüllerin tamamında 4mm sonsuz geçmeli özel yaylı ve çapılmaya
karşı korumalı bağlantı kabloları kullanılmış olmalıdır.
Güç Ünitesi üzerinde giriş ve çıkış bağlantılarında çift izoleli soketler bulunmalıdır. Kabloların kesiti
2,5 mm olmalıdır. Kablolar ve soketler 1000V AC 25 A gerilime uygun olmalıdır.
Tüm Deney Modülleri üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm
içeri girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda
olmalıdır.
Muhafaza Dolabı
Dolap ön kapağı camlı olmalıdır.
Modüllerin dik olarak ve birbirine çarpmadan konulabilmesi için raflar bulunmalıdır.
Dolap içinde tüm modüllerin sığması için yeterli raf bulunmalıdır.
Dolap kilitlenebilir olmalıdır.
Dolap alt tarafında 10cm paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Dolap ahşap ve açık gri renk kaplamalı olmalıdır.
Alüminyum Çerçeve
Set üstü kullanıma uygun ve ayaklı olmalıdır. Ölçüleri masa ile uyumlu olmalıdır. 30x30mm sigma tip
alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
Deney Modüllerine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.Çift katlı olarak masanın konsülü üzerine
monte edilmiş olmalıdır.
Deney Modülleri üst ve alt tarafındaki kelebek bakalit vidaları ile alüminyum çerçeveye kolay geçmeli
şekilde takılarak sabitlenebilmelidir. Sallanma veya sarsıntı ile çıkmayacak mekaniğe sahip olmalıdır.
Modüllerin 220V besleme gerilimleri eğitim amaçlı 4mm fişli bağlantı kabloları ile haricen
yapılmalıdır.
Bağlantı Kabloları
2,5 mm kesitinde 25 A akım taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
1000V AC gerilimde çarpılmaya karşı korumalı, sonsuz geçmeli ve yaylı başlığa sahip olmalıdır.
Deney Setindeki malzemelerle yapılabilecek tüm deneylere uygun boy ve yeterli sayıda verilmelidir.
Bağlantı kabloları en az 3 Renk x 4 boy 36 Adet verilmelidir.
Deney Kitapları
Yapılacak deneylerin listesi halinde sınıflandırılmış olmalıdır.
Deneyler hakkında teorik bilgi, bağlantı şeması, gerekli ölçümlerin kaydedilebilmesi için tablo, elde
edilen sonuçlarla çizilecek eğriler için milimetrik kağıt bölümü ve soru-cevap bölümü bulunmalıdır.
Bilgisayar yazılımı kurulumu bulunur.
Deney föyleri CD ortamında da verilmelidir ve bu CD Word, Excel veya benzeri formatta olmalıdır.
Elektrik Makinaları temel deneyleri için ayrıca CD formatında deneylerin anlaşılması ve uygulaması
için 1 adet Türkçe sesli ve hareketli deney simulasyon sunumu verilmelidir.
Bu yazılımda bağlantılar adım adım anlatılmalıdır.
MOTOR TEKNİK ŞARTNAMELERİ
Fucoult Freni
Çalışma gerilimi 0-60 VDC ve 3 A değerlerinde olmalıdır.
2Hp'lik bir makinanın milini nominal yük akımının 1,25 katına kadar yükleyebilecek yapıya sahip
olmalıdır.
4000 d/dak 20 Nm'lik motoru frenleyebilmelidir.
Mil yüksekliği ve bağlantı şekli set içerisindeki diğer makinalarla aynı bağlantı rayında bağlanacak
şekilde olmalıdır.
Masa üstünde oluşturulan raylı bağlantı ekipmanına bağlanmaya ve diğer elektrik motorları ile aynı
ray üzerinde akuple edilebilmelidir.
Klemens kutusundaki tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Koruma sınıfı, çalışma rejimi ve soğutma tarzı standartlara uygun olmalıdır.
Motor üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri girecek
şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
DC Motor ve Jeneratör Grubu
1,5 KW 2 HP gücünde, 200 V 1500 d/dak hızında olmalıdır.
1 Adet Şönt, 1 Adet Seri Uyartım ve 1 Adet Kompund Motor olarak verilmelidir.
Motor ve Generator olarak çalışmaya uygun olmalıdır.
Masa üstünde oluşturulan raylı bağlantı ekipmanına bağlanmaya ve diğer elektrik motorları ile aynı
ray üzerinde akuple edilebilmelidir.
Klemens kutusundaki tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Koruma sınıfı, çalışma rejimi ve soğutma tarzı standartlara uygun olmalıdır.
Motor üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri girecek
şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Senkron Motor ve Alternatör Grubu
1Hp (750 VA) gücünde 3 Fazlı ve 380 V gerilimde çalışır.
İkaz gerimi 30-200 VDC aralığında, güç faktörü 1 ve 1500 d/dak hızındadır.
Motor ve Jeneratör olarak çalışmaya uygun olmalıdır.
Masa üstünde oluşturulan raylı bağlantı ekipmanına bağlanmaya ve diğer elektrik motorları ile aynı
ray üzerinde akuple edilebilmelidir.
Klemens kutusundaki tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Koruma sınıfı, çalışma rejimi ve soğutma tarzı standartlara uygun olmalıdır.
Motor üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri girecek
şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
3 Fazlı Bilezikli Asenkron Motor
1 KW gücünde 3 fazlı 380 V gerilimde çalışabilir. 4 kutuplu 1500 d/dak senkron hıza sahip olmalıdır.
Motor ve Jeneratör olarak çalışmaya uygun olmalıdır.
Üç fazlı bilezikli asenkron motor için 3 faz yol verme cihazı bulunmalıdır.Bu cihaz bilezikli asenkron
makinaya yol verecek güçte olmalıdır. Fan soğutması bulunmalıdır.
Kademeli yol vermek için sabit dirençlere her faz için komütatörle yol verebilmelidir.
Masa üstünde oluşturulan raylı bağlantı ekipmanına bağlanmaya ve diğer elektrik motorları ile aynı
ray üzerinde akuple edilebilmelidir.
Klemens kutusundaki tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Koruma sınıfı, çalışma rejimi ve soğutma tarzı standartlara uygun olmalıdır.
Motor üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri girecek
şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
3 Fazlı Asenkron Motor Sincap Kafesli
1,5 KW güç değerlerinde olmalıdır.
3 fazlı 380/220 V, 4 kutuplu olmalıdır.
Masa üstünde oluşturulan raylı bağlantı ekipmanına bağlanmaya ve diğer elektrik motorları ile aynı
ray üzerinde akuple edilebilmelidir.
Klemens kutusundaki tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Koruma sınıfı, çalışma rejimi ve soğutma tarzı standartlara uygun olmalıdır.
Motor üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri girecek
şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
1 Fazlı Asenkron Motor (Daimi Devre Kapasitörlü)
1,5 KW güç değerlerinde olmalıdır.
Tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
1 fazlı 220 V, 4 kutuplu olmalıdır.
Masa üstünde oluşturulan raylı bağlantı ekipmanına bağlanmaya ve diğer elektrik motorları ile aynı
ray üzerinde akuple edilebilmelidir.
Klemens kutusundaki tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Koruma sınıfı, çalışma rejimi ve soğutma tarzı standartlara uygun olmalıdır.
Motor üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri girecek
şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Dahlender Motor Modülü
1.5 KW gücünde 3 fazlı 380 V gerilimde çalışır.4 kutuplu 1500 d/dak hıza sahip olmalıdır.
Tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Masa üstünde oluşturulan raylı bağlantı ekipmanına bağlanmaya ve diğer elektrik motorları ile aynı
ray üzerinde akuple edilebilmelidir.
Klemens kutusundaki tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Koruma sınıfı, çalışma rejimi ve soğutma tarzı standartlara uygun olmalıdır.
Motor üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri girecek
şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Üç Fazlı Manyetik Frenli Motor
Modül üzerinde devre şeması bulunmalıdır
Motor besleme gerilimi üçgen 220 V AC, yıldız 380V AC 50 Hz olmalıdır.
Motor akımı üçgen 4.6A/ yıldız 2.7 A- 1,1 KW /1,27 KW olmalıdır.
Masa üstünde oluşturulan raylı bağlantı ekipmanına bağlanmaya ve diğer elektrik motorları ile aynı
ray üzerinde akuple edilebilmelidir.
Klemens kutusundaki tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Koruma sınıfı, çalışma rejimi ve soğutma tarzı standartlara uygun olmalıdır.
Motor üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri girecek
şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
TRANSFORMATÖR TEKNİK ŞARTNAMELERİ
1,5-2 kVA gücünde 380 V gerilimde çalışmalıdır.Yüksek voltaj ile düşük voltaj sargılarının sarım
sayısı oranları 2 civarında olmalıdır.
Polarite bulunması, dönüştürme oranı gibi deneyler için elverişli olmalıdır.
Tüm transformatörler masa üstünde kullanılmaya uygun olmalıdır.
Taşıma kulplu olmalıdır.
Klemens kutusundaki tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Koruma sınıfı, çalışma rejimi ve soğutma tarzı standartlara uygun olmalıdır.
Trafolar üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri girecek
şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
1 Faz Transformatör
1,5 KVA PRİMER:0-220-380 V
SEKONDER:2x110 V,f=50-60Hz
3 Faz Transformatör
2 KVA PRİMER: 3x220 V (F-N)
SEKONDER: 3(2X63) V (F-N)
3 Faz Transformatör
2 KVA PRİMER 3x(220) V(F-N)
SEKONDER:3x(2x110) V (F-N)
ÖLÇÜ ALETLERİ VE DENEY MODÜLLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
Şebeke Analizörü
Güç Ünitesi üzerinde montajlı olmalıdır.
0-380 V besleme bulunmalıdır.
Üç faz giriş ve Üç faz çıkış bulunmalıdır.
Akım, Gerilim, Frekans, Aktif-Reaktif-Görünür güçler, Akım-Gerilim Harmonikleri, Toplam Akım ve
Toplam Güç değerleri, Güç Katsayısı, Faz-Faz ve Faz-Nötr arası gerilim değerlerini göstermelidir.
Bilgisayar programı aracılığıyla PC'ye bağlanabilmelidir.
Tüm giriş ve çıkış uçların bağlantı kabloları ile uyumlu soketlerle yapılmış olmalıdır.
Ön panelinde açıklayıcı şema ve yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Güç Modülü
Güç Ünitesi üzerinde montajlı olmalıdır.
Güç modülü Ana konsülün enerji besleme kısmıdır.
L1-L2-L3-N ve toprak çıkışı bulunmalıdır.
Üç fazlı kaçak akım rölesi bulunmalıdır.
Modül üzerinde acil durdurma butonu bulunmalıdır.
Tüm giriş ve çıkış uçların bağlantı kabloları ile uyumlu soketlerle yapılmış olmalıdır.
Ön panelinde açıklayıcı şema ve yazıları bulunur.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Ayarlanabilir DC Kaynak
Güç Ünitesi üzerinde montajlı olmalıdır.
DC Kaynak Modülü üzerinde Volt ve Amper değerlerini gösteren Voltmetre ve Ampermetre
bulunmalıdır.
16 Amper sigorta korumalı olmalıdır.
Potansiyometre ile gerilim değeri 0-200V DC olarak ayarlanabilmelidir.
Start ve stop butonlu olup DC motor tahrikli özellikte olmalıdır.
Ÿ +L ve –L çıkışlı olmalıdır.
Tüm giriş ve çıkış uçların bağlantı kabloları ile uyumlu soketlerle yapılmış olmalıdır.
Ön panelinde açıklayıcı şema ve yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Ayarlanabilir AC Kaynak
Ayarlanabilir 3 fazlı 3 x 2,5 KVA değerinde olmalı, 3 faz,0– 420 VAC ayarlı 10 A' lik gerilim
değerine sahip çıkışı bulunmalıdır.
Güç kaynağı güç masası üzerinden 3 faz 380 VAC gerilim ile beslenmelidir.
Güç kaynağı çıkışında 10 A' lik V otomat tipi sigorta bulunmalıdır.
Ölçü aleti için 3 adet 60/5 akım trafosu üzerinde olmalıdır.
Güç kaynağı özel kilitli muhafaza kutusu içerisinde ve kolaylıkla hareket ettirilebilmesi için sağlam
tekerleklere ve taşıma kulpuna sahip olmalıdır.
Bağlantı noktaları L1-L2-L3 gibi işaretlendirilmiş olmalıdır.
Her faz için cihaz üzerinde ayrı ayrı ve dijital Voltmetre ve Ampermetre bulunmalıdır.
Tüm giriş ve çıkış uçların bağlantı kabloları ile uyumlu soketlerle yapılmış olmalıdır.
Ön panelinde açıklayıcı şema ve yazıları bulunur.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
AC Yolverici Modülü
Dijital olmalıdır.
220 V giriş gerilimi 3x220 V çıkış gerilimi 1.5 olmalıdır.
Kw/2 P 7 A çıkış akımı bulunmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Tek Faz Priz Modülü
Güç Ünitesi üzerinde iki adet bulunmalıdır.
Deney Modülü 220V Kapaklı olmalıdır.
Deney Modülü Topraklı olmalıdır.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
3 Faz Priz Modülü
Güç Ünitesi üzerinde bir adet bulunmalıdır.
Deney Modülü 380V Kapaklı olmalıdır.
Deney Modülü Topraklı olmalıdır.
L1-L2-L3 ve Topraklıdır.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Kumanda Modülü
Güç Ünitesi üzerinde bir adet bulunmalıdır.
380 V, 16 A, 50 Hz çalışma değerindedir.
Üç faz çıkışı mevcuttur.
Start butonu ile enerjisi verilip stop butonu ile kesilebilir özelliktedir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
AC Röle Modülü
220 V gerilim ile çalışmalıdır.
İki adet röle soketleri bulunmalıdır.
Açık ve kapalı kontakları bulunmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
DC Röle Modülü
24 V DC gerilim ile çalışmalıdır.
İki adet röle soketleri bulunmalıdır.
Açık ve kapalı kontakları bulunmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Termik Röle Modülü
220 V gerilim ile çalışmalıdır.
1 adet açık ve kapalı kontağı bulunmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
3 Fazlı Sigorta Modülü
L1-L2-L-N ve Topraklı çıkış bulunmalıdır.
Konsül üzerinde harici üç faz kaynağı olarak yer almalıdır.
Üç fazlı 16 A sigorta korumalı olmalıdır.
Üç faza ait sinyal lambaları bulunmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Termik Magnetik Şalter Modülü
500 V AC 2.5-4 A olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Kontaktör Modülü
Güç Ünitesi üzerinde bir adet bulunmalıdır.
Modül üzerinde kontaktör ve yardımcı kontaklar olmalıdır.
Kontaktör 4 Kw gücünde olmalıdır.
220 V 50 Hz gerilim altında çalışmalıdır.
En az iki kapalı NC ve iki açık NO kontakları bulunmalıdır.
Üç fazlı motor bağlanabilmelidir.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
2 Kutuplu Şalter Modülü
16 A, 250 V AC değerlerinde olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
3 Kutuplu Şalter Modülü
16 A, 380 V AC değerlerinde olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
1 - 0 - 2 Pako Şalter Modülü
32 A 500 V AC değerlerinde olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
0 - Yıldız - Üçgen Pako Şalter Modülü
32 A 500 V AC değerlerinde olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
0 - 1 - Start Pako Şalter Modülü
32 A 500 V AC değerlerinde olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Zaman Rölesi Modülü
Çekmede Gecikmeli 0-60 sn Pano Tipi olmalıdır.
Açmada Gecikmeli 0-60 sn Pano Tipi olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Jog Buton (Ortak Uçlu) Modülü
Push Buton Pano Tipi olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Start/Stop Buton Modülü
Push Buton Pano Tipi olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Çift Kadranlı Voltmetre Modülü
2x0-500 V AC aralığında olmalıdır.
Çift kadranlı ve analog olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Frekansmetre
45-55 Hz aralığında olmalıdır.
Çift kadranlı ve analog olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Senkronoskop Modülü
380 V AC değerinde olmalıdır.
Hızlı-Yavaş durumu LED ışıkları ile izlenebilmelidir.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Lamba Grubu
Lamba Grubu 3x(2x220 V) olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Motor Faz Koruma Rölesi Modülü
220 V gerilim ile çalışmalıdır.
Fazların eksik gelmesi halinde devreye girmelidir.
Modül PTC girişli olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Sıvı Seviye Röle Modülü
220 V gerilim ile çalışmalıdır.
Modül üzerinde 1 adet sıvı seviye rölesi bulunmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Fotosel Röle Modülü
Modül üzerinde 1 adet fotosel röle bulunmalıdır.
Modül besleme gerilimi 220V - 240V AC 50 Hz olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Hareket Sensörü Modülü
Modül besleme gerilimi 220V - 240V AC 50 Hz olmalıdır.
Modül zaman ayarı bulunmalıdır.
Modül faz çıkışlı 1 NA kontaklı bulunmalıdır.
Modül ışık ayarlı olmalıdır.
Modül üzerinde sensör çeşitli pozisyonlarda hareketli olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Easy (Lojik) Röle Modülü
Modül üzerinde en az bir adet lojik röle bulunmalıdır.
Modül besleme gerilimi 220V - 240V AC 50 Hz olmalıdır.
Modül LCD ekranlı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Sinyal Lamba Modülü
220 V gerilim ile çalışmalıdır.
Kırmızı, sarı ve yeşil renklerde bulunur.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
AC Voltmetre Modülü
0-500 V AC ve dijital olmalıdır.
Besleme voltajları 220 VAC ve besleme devresi ayrı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
DC Voltmetre Modülü
0-500 V DC ve analog olmalıdır.
Besleme voltajları 220 V AC ve besleme devresi ayrı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
AC Ampermetre Modülü
0-30 A AC ve dijital olmalıdır.
Besleme voltajları 220 VAC ve besleme devresi ayrı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
DC Ampermetre Modülü
0-10 A DC ve analog olmalıdır.
Besleme voltajları 220 VAC ve besleme devresi ayrı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
AC 3 fazlı Aron Wattmetre Modülü
0-10 A AC , 380 V AC ve dijital olmalıdır.
Besleme voltajları 220 V AC ve besleme devresi ayrı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
AC Varmetre (Aron Bağlantılı)
Besleme voltajları 380 V AC trifaze ve besleme devresi ayrı olmalıdır.
AC motor deneylerindeki KVAr ve Var değerlerini ekranda göstermelidir.
Üç faz girişi ve üç faz çıkışı bulunmalıdır.
Aron bağlantılı özellikte olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
AC 1 fazlı Wattmetre Modülü
0-5 A AC ,220 V AC ve dijital olmalıdır.
Besleme voltajları 220 V AC ve besleme devresi ayrı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
AC Varmetre (Monofaze)
Besleme voltajları 220 V AC ve besleme devresi ayrı olmalıdır.
AC motor deneylerindeki KVAr ve Var değerlerini ekranda göstermelidir.
Bir faz girişi ve bir faz çıkışı bulunmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Cosfimetre Modülü
0-5 A AC , 220 V AC ve dijital olmalıdır.
Yüklerin durumunu algılayabilmelidir.
Besleme voltajları 220 V AC ve besleme devresi ayrı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
AC Ölçüm Modülü
Modül üzerinde AC Voltmetre ve AC Ampermetre olmalıdır.
220V ayrı ayrı beslemeleri bulunmalıdır.
Dijital ekranı bulunmalıdır.
500V AC gerilim değerini göstermelidir.
Direk bağlantıda 10 ampere kadar akım çekilebilmelidir.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
DC Ölçüm Modülü
Modül üzerinde DC Voltmetre ve DC Ampermetre olmalıdır.
220V ayrı ayrı beslemeleri bulunmalıdır.
Dijital ekran bulunmalıdır.
500V DC gerilim değerini göstermelidir.
Direk bağlantıda 10 ampere kadar akım çekebilmelidir.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Digital Voltmetre Komitatörü Modülü
0-500 V AC ve dijital olmalıdır.
Besleme voltajları 220 V AC ve besleme devresi ayrı olmalıdır.
Pako şalterli olmalı (6 pozlu) faz-faz ve faz-nötr arası gerilimler ayarlanarak görülebilmelidir.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Analog Voltmetre Komitatörü Modülü
0-500 V AC ve analog olmalıdır.
Pako şalterli olup (6 pozlu) faz-faz ve faz-nötr arası olmalıdır.
Gerilimler ayarlanarak görülebilmelidir.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Gölge Kutuplu Motor Modülü
220 V gerilim altında çalışmalıdır.
Gölge kutuplu motor 8-10w, 1,18A 50 hz 2400 d/d değerlerinde olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
DC Step Motor Sürücü Modülü
24 V DC gerilim altında çalışmalıdır.
Modül üzerinde monte edilmiş olmalıdır.
Modül üzerinde led lamba çıkışlarıyla gözlemlenebilmelidir.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Uyartım Reostası
250 ohm 1000 W 220 V Sürgülü reosta bulunmalıdır.
100 ohm 1000 W 220 V Sürgülü reosta bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Üniversal Motor Modülü
220 V gerilim altında çalışmalıdır.
Üniversal Motor 1200W, 220V, 50Hz, 10000 rpm olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Dahlender Motor Modülü
Dahlender motoru 0-1 konumda çalıştırmalıdır.
Üzerinde 16 ampere dayanabilen yapıda Pako şalterle kumanda edilmelidir.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Üç Fazlı Oto Trafosu Modülü
Primer girişi üç fazlı olup; 3(0-220v) değerinde olmalıdır.
Bağlantı uçları u,v,w-x,y,z modül üzerinde devre şeması ile birlikte gösterilmiş olmalıdır.
Sekonder 3(2x(55x110x22)) olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Sınır Anahtarı Modülü
Bir açık birde kapalı kontağı bulunmalıdır.
Ucu mil yapıda olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Kumanda Şalter Modülü
Üç fazlı bir motoru kumanda edebilmelidir.
0-1 açma kapama ile ayarlanabilmelidir.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Bara Modülü
Üç fazı çoklu dağıtmak için kullanılabilmelidir.
Her bir faz modül içinde bara ile bağlı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
DC Motor Sürücü Modülü
220 V DC gerilim verecek kapasitede olmalıdır.
Gerilim ayarı yapılabilmelidir.
Şönt, Seri yada Kompound Motor sürülebilmelidir.
Modül üzerinde dijital gösterge bulunmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Dahlender Şalter Modülü
Dahlender Motoru sürmek için çeşitli konumlarda olmalıdır.
Alçak devir ve yüksek devir ayarı yapılabilmelidir.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Üniversal Motor Modülü
220 V gerilim altında çalışmalıdır.
Üniversal Motor 1200W, 220V, 50Hz, 10000 rpm olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Takometre
Optik ve temaslı tip olmalıdır.
Temas kademesi 9999 optik kademesi için 19999 d/dak hızı ölçebilmelidir.
Ölçülen değerler ekranda okunabilmelidir.
4 adet kalem pille çalışmalı ve özel saklama kutusu bulunmalıdır.
DC Güç Kaynağı
Deney Masası üzerine çalışabilen ve taşınabilinir özelliktedir.
220 V AC 50 Hz şebeke frekansı ile çalışabilinir.
Çekmiş olduğu akım değerine göre fan soğutması hızlanır.
30 Volt DC gerilim verir.
Hem gerilim değeri hem de akım değeri kaynak üzerinde yer alan potansiyometre ile ayarlanabilinir.
Üç Fazlı Yük Modülü
Güç Ünitesi üzerinde montajlı olmalıdır.
Güç Ünitesi üstünde Omik ve Endüktif yüklerden oluşmalıdır.
Üç fazlı ve yıldız bağlı yük olmalıdır.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Üç Fazlı Omik Yük Modülü
Güç Ünitesi üzerinde montajlı olmalıdır.
Üç adet Pako şalterle 5 kademeli olarak ayarlanabilmelidir.
Her kademede 100 W güç bulunmalıdır.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Üç Fazlı Endüktif Yük Modülü
Güç Ünitesi üzerinde montajlı olmalıdır.
Üç adet Pako şalterle 5 kademeli olarak ayarlanabilir.
Her kademede 100 VAR güç bulunmalıdır.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Üç Fazlı Kapasitif Yük Modülü
Güç Ünitesi üzerinde montajlı olmalıdır.
Üç adet pako şalterle 5 kademeli olarak ayarlanabilmelidir.
Her kademede 100 VAR güç bulunmalıdır.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
3 Fazlı Omik Yük(Metal Kutulu)
380 V gerilim altında çalışmalıdır.
Toplam gücü 5x100 Watt gücünde olmalı ve 5 kademeli olmalıdır.
Faz girişlerinde 10 A lik sigorta olmalı ve kademeler 16 A'lik 5 konumlu paket şalter ile
ayarlanmalıdır.
Cihaz üzerinde soğutma için fan bulunmalıdır.
Metal aksamlı bir kutuya montajlanmış olmalıdır.
Tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
3 Fazlı Kapasitif Yük (Metal Kutulu)
380 V gerilim altında çalışmalıdır.
Toplam gücü 5x100 VAR gücünde olmalı ve 5 kademeli olmalıdır.
Faz girişlerinde 10 A'lik sigorta olmalı ve kademeler 16 A'lik 5 konumlu paket şalteri ile
ayarlanmalıdır.
Cihaz üzerinde soğutma için fan bulunmalıdır.
Metal aksamlı bir kutuya montajlanmış olmalıdır.
Tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
3 Fazlı Endüktif Yük (Metal Kutulu)
380 V gerilim altında çalışmalıdır.
Toplam gücü 5x100 VAR gücünde ve 5 kademeli olmalıdır.
Faz girişlerinde 10 A'lik sigorta olmalı ve kademeler 16 A'lik 5 konumlu paket şalter ile ayarlanmış
olmalıdır.
Cihaz üzerinde soğutma için fan bulunmalıdır.
Metal aksamlı bir kutuya montajlanmış olmalıdır.
Tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Bilezikli Asenkron Motor Yol Verme(Metal Kutulu)
Kademeli yol vermek için sabit dirençlere her faz için komütatörle yol verilebilmelidir.
1kw gücünde olan Bilezikli Asenkron Motora yol verme kapasitesine sahip olmalıdır.
Cihaz üzerinde soğutma için fan bulunmalıdır.
Metal aksamlı bir kutuya montajlanmış olmalıdır.
Tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Omik Yük Modülü
50W direnç değeri bulunmalıdır
Üç fazlı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Kapasitif Yük Modülü
15 mf 50 VAR değeri bulunmalıdır.
Üç fazlı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Endüktif Yük Modülü
15 mH 50VAR direnç değeri bulunmalıdır.
Üç fazlı olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMELERİ
Deney grafiklerinin çıkarılması ve eğrilerin alınmasına uygun yapıda olmalıdır.
Tork sensörü iki motor arasına akuple olarak iki motor arasında meydana gelen torku ölçmeli labjack
arayüz modülü ile bilgisayar programına bilgileri aktarabilmelidir.
Deneyde elde edilen gerilim ve akım değerleri gerilim ve akım trandüseri ile algılanmalı pc
programında grafikleri görülebilmelidir.
Motorun devir sayısını hız sensörü ile algılalamalı rpm ve grafiksel olarak görülüp analiz
edilebilmelidir.
Bilgisayar destekli programda yapılan deneyden elde edilen akım,gerilim, tork, hız gibi bilgileri
grafiksel olarak analiz etme kapasitesine sahip olmalıdır.
Analizler Excel formatında bilgisayara kaydedilebilmelidir.
Labjack Modülü
Verilerin bilgisayara aktarımı için uygun olmalıdır.Modüle tork sensör, yük hücresi, devir hızı ölçüm
sensörü bağlanabilmelidir. Sensörlerin soketleri birbirinden farklı tip olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Gerilim Trandüseri
3 faz gerilimi olmalıdır.
0-5V çıkış vermelidir. Giriş gerilimleri 50V, 100V, 250V, 500V olarak seçmeli olmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Akım Tranduseri
1 faz olmalı ve çıkış değeri 0-5V olmalıdır.
Gerilim – akım değerleri ile analizleri yapmak için Türkçe programı bulunmalıdır.
Deney Modülü alüminyum çerçeveye uyumlu ölçüde panel tipi tamamı yalıtkan malzemeden üretilmiş
olmalı ve sökülüp takılabilmelidir.
Deney Modülü ön panelinde açıklayıcı şema veya yazıları bulunmalıdır.
Deney Modülü tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunmalıdır.
Deney Modülü arkası elektrik iletmeyen plastik enjeksiyon kapak bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde yer alan Yazı ve Sembollerin zaman içinde silinmemesi için 1 mm içeri
girecek şekilde CNC ile işlenmiş olmalıdır.
Deney Modülleri silinemez ve çizilemez yapıda olmalıdır.
Tork Sensör
İki tarafı kaplinli ve kızak sistemine uygun yapıda olmalıdır.
Titreşimden etkilenmemelidir.
Tork sensör 5nM değerde çalışabilmelidir.
Sağlı sollu olarak araya yerleşebilecek mekaniğe sahiptir.
DC Güç Kaynağı Modülü
Deney Masası üzerine çalışabilmeli ve taşınabilmelidir.
220V AC 50 Hz şebeke frekansı ile çalışabilmelidir.
Çekmiş olduğu akım değerine göre fan soğutması hızlanmalıdır.
30 Volt DC gerilim vermelidir.
Gerilim değeri ve akım değeri kaynak üzerinde yer alan potansiyometre ile ayarlanabilmelidir.
Download