SLAYT GEÇİŞLERİ İÇİN… - Özel Antakya Ata Koleji

advertisement
SLAYT GEÇİŞLERİ İÇİN…
LÜTFEN TIKLAYINIZ…
SLAYTI MUTLAKA SESLİ İZLEYİNİZ…
İYİ SEYİRLER…
Sesli İzleyiniz
SET 1
Mevlana Türbesi, 1274 yılında inşa edilmiş ve Konya’da bulunmaktadır. Selçuklu
döneminin en güzel eserlerindendir. Mevlana’nın tüm dünyaya seslenen “Ne
olursan ol, gel” çağrısındaki sevgi ve hoşgörü nedeniyle, Anadolu ve çevresindeki
çok kültürlülüğün eseri olan Miniatürk’te ziyaretçileri karşılayan ilk eserdir.
SELİMİYE CAMİİ
Edirne’deki en görkemli Osmanlı yapısı olan Selimiye Camii,
2. Selim adına yapılmıştır. Mimar Sinan’ın ustalık dönemi eserlerindendir.
1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir.
Üçer şerefeli ve her bir şerefesine ayrı merdivenlerle çıkılır.
Ön bahçe revaklarla süslü 18 kubbe ve sütunla çevrilidir.
ANITKABİR: Ankara’da bulunan eserin inşası 1944-1953 yılları arasında 9 yılda
tamamlanmıştır. M. Kemal Atatürk’e Türk milletinin şükran duygularının bir ifadesi
olan Anıtkabir, 2. ulusal mimarlık akımının önemli yapılarındandır. Prof. Dr. Emin
Onat ile Doç. Dr. Orhan Arda tarafından projelendirilmiştir.
MALABADİ KÖPRÜSÜ: Diyarbakır Silvan yakınlarında, Batman Çayı üzerindedir.
Dünyadaki taş kemerli köprüler arasında en geniş kemere sahip köprüdür. 1147
yılında Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından yapılmıştır.
HACI BAYRAM CAMİİ: Büyük mutasavvıf ve şair Hacı Bayram Veli adına
yapılmıştır. Ankara’da bulunan cami 1427,türbe ise 1429 yılında inşa
edilmiştir.Türbede 8 sanduka bulunmaktadır.
YİVLİ MİNARELİ CAMİİ: Antalya Kaleiçi’ndedir. Selçuklu Sultanı 1.Alaeddin
Keykubat tarafından 1230 yılında yapılmıştır. Antalya’nın sembolü sayılmakta ve
şehrin her yerinden görülmektedir. Silindir şeklindeki 8 yarım yivle süslü gövdesi
kare bir taban üzerinde yükselmektedir.
Malabadi köprüsü - Diyarbakır
SAFRAN BOLU EVLERİ: Geleneksel Türk Evi’nin günümüze ulaşan nadir
örneklerindendir. 18.yy. sonlarından kalma eserlerdir. Evlerde zemin katta taş, üst
katlarda ise iyi nitelikte ahşap kullanımı yaygındır.
İzmir Saat Kulesi
AŞIK PAŞA TÜRBESİ: 1322 yılında inşa edilen türbe Kırşehir’dedir. Eretna beyliği
dönemine aittir. Kesme taştan yapılmıştır; Orta Asya etkileri taşır.
TAŞ KÖPRÜ: Adana, Seyhan Nehri üzerindedir. Seyhan köprüsü adıyla da
bilinmektedir. 2. yy.da Roma imparatoru Hadrianus tarafından yapılmıştır.
Harun Reşit döneminde yapılan eklentilerle Adana kalesi’ne birleştirilmiştir.
Dönemin ticaret yollarını birbirine bağlayan önemli bir yapıdır.
Ertuğrul Gazi Türbesi: Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babası ve
Selçuklu Uç Beyi Ertuğrul Gazi’nin türbesidir. 14. yy.da yapılan ve yapım tarihi
kesin olarak bilinmeyen türbe, Bilecik ilimiz sınırları içinde, Söğüt’tedir.
YEŞİL TÜRBE: Çelebi Mehmet’e ait olan türbe,1421 yılında, Bursa Yeşil Camii’nin
yanında yapılmıştır.Şehrin her yerinden görülebilen Yeşil Türbe, Bursa’nın
sembolü haline gelmiştir. Türbede 8 sanduka bulunmaktadır.
Mimar Sinan türbesi
Çifte Minareli Medrese: Erzurum’daki eserin 1270-1291 yılları arasında Selçuklu
Sultanı 1. Alaeddin Keykubat’ın kızı Hüdavend Hande Hatun tarafından yaptırıldığı
sanılmaktadır.Selçuklu döneminden kalan medreselerin en büyüğüdür. Hatuniye
Medresesi adıyla da anılmaktadır.
Bursa Ulu Camii: Bursa’nın en büyük camisi olan eser, 1400 yılında ibadete
açılmıştır. Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu Zaferi sonrası, savaşın geliriyle
halka armağan olarak inşa edilmiştir.
İsa Bey Camii: Selçuk’ta Artemis tapınağıyla Hıristiyan kilisesi Saint Jean
arasındadır. 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırılmıştır. Mimar Şam’lı
Ali’nin eseridir. Türk mimarlık tarihinin Anadolu Beylikleri dönemine ait en eski ve
gösterişli eserlerindendir. 19.yy.da kervansaray olarak da kullanılmıştır.
TÜRKİYE’NİN
SLAYT PORTALI
Download