Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı

advertisement
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
1
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Hz. Muhammed
Güvenilir Bir İnsandı
* Allah sevgili peygamberimize
yüce bir ahlak bahşetmiştir. Babasını
hiç görememiş, annesini çok küçük
yaşlarda kaybetmiş ve hiç okula
gitmemiş biri olarak onun, böyle
güzel bir ahlaka sahip olması
tesadüf olamaz.
2
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
* O bir sözünde “Beni Rabbim terbiye
etti ve terbiyemi güzel yaptı.” demekte
ve eşsiz ahlakının kaynağını açıkça
belirtmektedir.
Hz. Ayşe’ye onun yüce ahlakını
soranlara; “onun ahlakı Kur'an'dır”
demiştir.
3
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
* Mekkeliler Peygamber efendimize
güvenilir Muhammed anlamına gelen
“Muhammed-ül Emin” diyorlardı.
Çünkü onu çocukluğundan beri
tanıyanlar bir kez dahi olsun yalan
söylediğine şahit olmamıştır. Verdiği
her sözü mutlaka tutar, tutamayacağı
sözler vermezdi.
4
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
* Mekkeliler onu, dürüstlüğü ve güvenilirliğinden
dolayı daha genç yaşta Mekke’nin en önemli meclisi
olan “Hılful Fudul” (Erdemliler Topluluğu) üyesi
yapmıştır.
* Kâbe’nin onarımında ortaya çıkan anlaşmazlık
onun hakemliği sayesinde çözülmüştür.
* Peygamberimiz bir yerde buluşmak için bir
arkadaşıyla sözleşir. Ancak arkadaşı sözünü
unutarak buluşma yerine gelmemesine rağmen
ertesi güne kadar onu beklemiştir.
* Ticaretteki dürüstlüğü sayesinde herkes onunla
ticarette işbirliği yapmak istemiştir.
5
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
* Hz. Muhammed (s.a.s.) peygamber
olarak görevlendirildikten sonra birçok
baskılara ve haksızlıklara maruz
kalmıştır. Bu baskıları yapanlar onu,
zayıf insanların aklını çelmekle,
kâhinlikle, büyücülükle suçlamışlar
ancak hiç kimse onu yalancılıkla ya da
sahtekârlıkla suçlayamamıştır.
İnsanları ikna etmesindeki en önemli
etken, dürüstlüğü ile verdiği güven
duygusudur. Bu sayede birçok insan
müslüman olmuştur.
6
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
* İnsanlar peygamberimize o kadar çok
güveniyordu ki, düşmanlık edenler bile
şehir dışına gidecekleri zaman kıymetli
eşyalarını ona emanet ediyorlardı.
7
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
* Hz. Muhammed tüm Mekkelilere
İslam’ı anlatmak için onları Safa
Tepesi’ne çağırıp, “Ey insanlar şu dağın
arkasında size karşı hazırlanmış bir
ordu vardır desem bana inanır mısınız?”
diye sormuştu. Orada bulunanların
hepsi birden, “Evet inanırız. Çünkü
senden hiçbir zaman yalan söz
duymadık.” diyerek cevap vermişlerdi.
8
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
O, güzel ahlakını şu ayetleri kendisine ilke
edinerek sürdürmüştür:
* “...Verdiğiniz sözü yerine getirin.
Çünkü verilen söz, sorumluluk
gerektirir.” İsrâ Suresi, 34. Ayet.
* “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!...”
Hûd Suresi, 112. Ayet.
9
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Peygamberimiz kendisi de inanan insanlara
güvenilir ve dürüst olmaları konusunda şu
tavsiyelerde bulunmuştur:
“Müslüman, elinden ve dilinden
başkalarının güvende olduğu kimsedir.”
Tirmizî, İman, 12; Nesai, İman, 8.
“Bizi aldatan bizden değildir.”
Müslim, İman, 43.
“Allah’a inandım, de. Sonra da dosdoğru ol…”
Müslim, İman, 38.
10
- Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Hz. Muhammed
Güvenilir Bir İnsandı
* Toplumu ayakta tutan en önemli
değerlerden olan dürüstlük ve güveni
hayatımıza ilke edinelim ve bu konuda
kutlu nebiyi kendimize örnek alalım.
11
Download