FEANI Davranış Kodu

advertisement
FEANI Davranış Kodu
Not : FEANI Davranış kod belgesi, ek olarak hazırlanmış bir belgedir ve okuyucunun kendi
ülkesinde tabi olabileceği herhangi bir etik kural veya yasanın yerini tutamaz.
FEANI’ye kayıt yaptırmış olan bütün kişiler, profesyonel aktiviteler içerisine girdiklerinde
kendilerinin sosyal sorumluluklarının, ve bilim ve teknolojinin insanlık için öneminin
farkında olma zorunluluğunu taşırlar.
Bu kişiler, mesleklerini Avrupa toplulukları tarafından belirlenmiş mesleki etik kurallarına
uygun biçimde yaparken, profesyonel haklara ve birlikte çalıştıkları kişilerin şereflerine saygı
duyarlar.
Bu şekilde, aşağıda verilen etik kurallara uymayı ve uygulamayı kabul ederler.
………………………
1.Kişisel Etik :
Mühendis, mesleğini iyi bir şekilde icra etmek olarak görülebilecek eylemler bütünüyle uyum
sağlamak üzere, hizmetlerinde mükemmelliği sağlayarak kendi mesleki seviyesini en üst
düzeyde tutar.
Onun profesyonel bütünlüğü, entelektüel dürüstlüğü, mühendisin yapacağı analiz, yargı ve
kararların garantisi olmalıdır.
Download