Hastane Bilgi Formları Eğitimi

advertisement
WEB TABANLI BİLGİ FORMLARI
EĞİTİMİ
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Bil.İşl. Ve Sağlık İstatistikleri Şubesi
Bil.Uzm.Hem.Aslı İŞLEK
2008
Hastane bilgi formlarında 3 ana menü
vardır.
GİRİŞ
FORMLAR
Giriş Menüsü 2(iki) Ekrandan
oluşur
Giriş Ekranı
İletişim Ekranı
Formlar Menüsü 16(on altı) Formdan oluşur.






Yönetim Formu
Bina Bilgileri Formu
Bilişim Altyapısı Formu
Hizmet Durumu Formu
Acil Formu
Ameliyathane Formu






Yoğun Bakım Formu
Doğum Salonu Formu
Personel Durumu Formu
Laboratuvar Cihazları Formu
Görüntüleme Cihazları Formu
Diğer Tıbbi Cihazlar Formu
 Kan
Merkezi Formu
 Diyaliz Ünitesi Formu
 Aylık Yatan, Muayene, Ameliyat Formu
 Formu Düzenleyen
İl
Sağlık
Müdürlükleri
ve
hastaneler
www.saglik.gov.tr adresinden, Web Uygulamaları
üzerinden Hastane Bilgi Formları’ na ulaşarak veya
http://sbu.saglik.gov.tr/sbhbf/ adresinden, kendi
Kullanıcı Kod ve Şifrelerini ilgili alana yazdıktan
sonra, GİRİŞ tuşuna tıklayarak giriş yaparlar.
 İl Sağlık Müdürlükleri giriş yaptıktan sonra, Veri
Girişi Yapan Kurumlar Formu’ na ulaşır. Bu ekranda
bulunan Kurum Türü linkine tıklayarak illerindeki
Devlet, Özel, Üniversite ve Belediye Hastaneleri
seçeneklerinden birini seçip, SORGULA’ ya
tıklayarak ilgili hastanelerin verilerine ulaşabilirler.

 İl
Sağlık Müdürlükleri, ekranın sol alt
köşesindeki,Veri Girişi Yapan linkine
tıklayıp
sonra
SORGULA
butonuna
tıklayarak veri girişi yapan kurumları, Veri
Girişi Yapmayan linkine tıklayıp sonra
SORGULA butonuna tıklayarak, veri girişi
yapmayan kurumları görebilirler.
 İlçe Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı
Poliklinikleri,
Tıp
Merkezleri,
özel
Poliklinikler ve Dal Merkezleri de, Web
Uygulamaları sayfasından ilgili formlara
tıklayarak, kendi kullanıcı kod ve şifreleri
ile sisteme veri girişlerini yaparlar.
Başhekim ve Hastane Müdürü ile ilgili bilgiler ve
özellikle E-mail adresleri mutlaka doğru olmalı,
yanlış ve eksik karakter girilmemelidir. İletişim
açısından bu husus çok önemlidir.
 Web Sayfası alanına,internette Web sayfası olan
hastaneler, web adreslerini gireceklerdir. Bu
alana E-mail adresi girilmeyecek.
 Yazışma Adresi alanına E-mail adresi değil, posta
adresi yazılacaktır (mahalle, cadde, sokak, no).
 Özel Hastaneler ve döner sermaye uygulaması
olmayan kurumlar, Personele En Son Döner
Sermayeden Ödeme Yapılan Ay/Yıl seçeneğinde
Ay alanına herhangi bir ay girebilirler.Bu seçenek
boş bırakılırsa, diğer veriler de kayıt edilemez.

 Bütün
veriler girildikten sonra KAYDET
tuşuna
tıklanır.
Böylece
veriler
kaydedilmiş olur.
 Yanlış girilen verileri düzeltmek için,
yanlış veriler silinir, doğru veriler girilir ve
GÜNCELLE butonuna tıklanır.
 Kaydetme
veya düzeltme işleminde,
birden
fazla
tekrarlamaya
rağmen
başarısızlık olursa, bilgisayar tamamen
kapatılıp tekrar açılarak veya başka
bilgisayardan veriler yeniden girilir.

a)
b)
Binaların Kaç Farklı Yerleşim Yerinde Olduğu
verisi girilirken şu hususlara dikkat edilir:
Birden fazla ya da çok sayıda bina, aynı
yerleşim veya bahçe içinde bulunmakta ise,
Yerleşim Yeri 1 olarak gösterilir. Örneğin; aynı
yerleşim yerinde 6 binası varsa, Yerleşim
Yeri:1 girilir.
Hastaneye ait toplam bina sayısı birden fazla
ise, binalar aynı bahçe yada yürüme
mesafesi(ortalama 500 metre) kadar yakın
yerleşim yerinde değilse, Yerleşim Yeri 1’den
fazla olarak gösterilir. Örneğin; Hastanenin
toplam iki binası var, biri ana bina diğeri semt
polikliniği ve ana binaya yürüme mesafesinden
uzak ise, Yerleşim Yeri: 2 olarak girilir.
 Ek
Bina sayıları 5’den fazla ise, önem
sırasına göre ilk 5 bina bilgileri girilir,
diğerleri girilmez.
 Bina bilgileri girilirken tam sayılar girilir,
kesirli sayılar ve noktalama işaretleri (. ,)
kullanılmaz.
 Otopark Alanı(m2); ortalama
otopark
alanı m2 cinsinden girilir.Kaç araçlık
olduğu,aynı formda ilgili alanda gösterilir.
 Isınma Şekli, Yakıt Türü, Merkezi Klima,
Merkezi Tıbbi Gaz, Sedye Asansörü,
Jeneratör için, Ana Bina bilgileri girilir.
 Bütün
bilgiler girildikten sonra KAYDET
tuşuna basılır; ekranda Verileriniz Sisteme
Başarıyla Kaydedilmiştir yazısı çıktığında
veriler kaydedilmiş olur. Başka bir uyarı
çıktığında, eksik ya da yanlış veri girilmiş
demektir.
 Yanlış girilen verileri düzeltmek için; yanlış
veriler silinir, doğru veriler girilir ve
GÜNCELLE butonuna tıklanır.
 Kaydetme
veya düzeltme işleminde, birden
fazla tekrarlamaya rağmen başarısızlık
olursa, bilgisayar tamamen kapatılıp tekrar
açılarak veya başka bilgisayardan veriler
yeniden girilir.
 Mevcut
Yatak (Fiili): Fiili hasta yatağı, fiili
yoğun bakım ve yanık ünitesi yataklarının
toplamı yazılacaktır.
 Aylık Toplam Sevk Edilen Hasta Sayısı: Her
ayın 1-31’ i arası polikliniklerden ve
kliniklerden sevk edilen toplam hasta sayısı
yazılacaktır.
 Aylık Toplam Muayene’ ye diş muayeneleri
hariç, poliklinik, klinik ve acil muayene
sayılarının toplamı yazılacaktır.

Aylık Yatan Hasta: Yatış işlemi yapılan hasta sayılarının toplamıdır.

Ameliyat Grupları; (A, B-C, D-E ) Bütçe Uygulama Talimatı’ndaki kriterlere göre
sınıflandırılacaktır.
Baypass Ameliyatları, Aylık Toplam A Grubu Ameliyat sayılarına dahil edilecektir.
Sezeryan ameliyatları, Aylık B-C Grubu Ameliyat sayılarına dahil edilecektir.
Acilde yapılan ameliyatlar, ilgili ameliyat gruplarına dahil edilecektir.
Toplam Ameliyat Sayısı; A, B-C, D-E ameliyat sayılarının toplamı olacaktır.

Her Klinisyen Hekime Ait Poliklinik Odası Var mı? Sorusuna;
YOK seçeneği işaretlenmişse; Yoksa Eksik Poliklinik Oda Sayısı seçeneğine
0(sıfır) girilmez.Eksik olan poliklinik oda sayısı girilir.
VAR seçeneği işaretlenmişse; eksik poliklinik odası yok demektir ve sadece 0
girilir, başka sayı girilemez.

Vardiya Uygulaması’nda;
VAR seçeneği işaretlenmişse; Vardiya Uygulaması Kaç Branşta alanına 0(sıfır)
girilmez. Vardiya uygulaması branş sayısı girilir.
YOK seçeneği işaretlenmişse sadece 0(sıfır) girilir, başka rakam girilmez.
 Wc’li
olup duşlu olmayan ya da duşlu olup wc li
olmayan odalar da wc li/duşlu oda sayıları içinde
gösterilecektir.
 Oda sayıları alanlarına, oda sayıları yerine yatak
sayıları girilmeyecektir.
 Toplam Küvöz Sayısı: Yoğun Bakım ünitesinde ve
diğer birimlerde bulunan bütün küvözlerin toplam
sayısıdır.
 Yanık Ünitesi bölümünde; sertifikalı personel
bilgilerinde, sadece Yanık Tedavi Kursu alıp, Yanık
Tedavi Sertifikası bulunan personel sayıları
girilecektir. (Başka sertifikası olan personel
sayıları bu alanda gösterilmeyecektir.)
Veri
alanlarına girilecek verisi
olmayan kurumlar, bu alanlara 0
(sıfır) gireceklerdir.
Boş
alan kalmaksızın, bütün
bilgiler girildikten sonra KAYDET
tuşuna basılır; ekranda Verileriniz
Sisteme Başarıyla Kaydedilmiştir
yazısı
çıktığında
veriler
kaydedilmiş olur. Başka bir uyarı
çıktığında, eksik ya da yanlış veri
girilmiş demektir
 Yanlış
girilen verileri düzeltmek için; yanlış
veriler silinir, doğru veriler girilir ve
GÜNCELLE butonuna tıklanır.
 Kaydetme veya düzeltme işleminde, birden
fazla tekrarlamaya rağmen başarısızlık
olursa, bilgisayar tamamen kapatılıp tekrar
açılarak veya başka bilgisayardan veriler
yeniden girilir.
 Acil
de bulunan Röntgen, USG, Tomografi ve MR
cihazları Görüntüleme Cihazları ekranında da
gösterilecektir.
 Acil de yapılan ameliyatlar Hizmet Durumu
formundaki ameliyat gurupları içerisinde,
ameliyat olan hasta sayıları ise Aylık Yatan Ve
Muayene Olan Hasta Sayıları Formunda, ilgili
branş içinde gösterilecektir.
 Acil formundaki muayene sayısı ile,Aylık Yatan,
Muayene Ve Ameliyat Olan Hasta Sayıları
formundaki Acil muayene sayısı
aynı
olacak,tutarsızlık olmayacak.
 Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar,
bu alanlara 0 (sıfır) gireceklerdir.
 Boş
alan kalmaksızın, bütün bilgiler
girildikten sonra KAYDET tuşuna basılır;
ekranda
Verileriniz
Sisteme
Başarıyla
Kaydedilmiştir yazısı çıktığında veriler
kaydedilmiş olur. Başka bir uyarı çıktığında,
eksik ya da yanlış veri girilmiş demektir
 Yanlış girilen verileri düzeltmek için; yanlış
veriler silinir, doğru veriler girilir ve
GÜNCELLE butonuna tıklanır.
 Kaydetme veya düzeltme işleminde, birden
fazla tekrarlamaya rağmen başarısızlık
olursa, bilgisayar tamamen kapatılıp tekrar
açılarak veya başka bilgisayardan veriler
yeniden girilir.
 Enfekte
Ameliyathane;Apse, gazlı
gangren gibi enfeksiyon bulaştırma
riskinin yüksek olduğu hastaların
ameliyatlarının yapıldığı,
ameliyathane odası olup olmadığı
yazılacaktır.
 1.
Basamak Yoğun Bakım Ünitesi’nde
yatak sayısı en az 2, 2. Basamak Yoğun
Bakım Ünitesi’nde yatak sayısı en az 4,
3. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri’nde
yatak sayısı en az 6 olmalıdır.
 Yoğun Bakım Ünitelerinin standartları
için,
www.saglik.gov.tr
adresinden
(Sağlık Bakanlığı ana sayfası) sırası ile;
Sağlık Mevzuatı, Genelgeler, Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yoğun
Bakım
Ünitelerinin
Standartları
Genelgesi
(2007/73) ne tıklayarak
ulaşılır.
Sertifikalı Hemşire Sayısı alanına, Yoğun Bakım
Sertifikası olan hemşire veya diğer sağlık personeli
sayısı girilecektir.
 Genel Yoğun Bakım yatak sayıları branşlara göre
ayrılmış
ise,braşlarda
belirtilecek,ayrılmamış
ise,Genel Yoğun Bakım’da belirtilecektir.İki yerde
birden belirtilmeyecektir.
 Diyaliz Cihazı alanına; Yoğun Bakım Ünitesinde
diyaliz cihazı varsa, sayısı girilecek.Diyaliz
Ünitesindeki cihaz sayıları buraya yazılmayacaktır.
 Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu
alanlara 0 (sıfır) gireceklerdir.
 Boş alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten
sonra KAYDET tuşuna basılır; ekranda Verileriniz
Sisteme Başarıyla Kaydedilmiştir yazısı çıktığında
veriler kaydedilmiş olur. Başka bir uyarı çıktığında,
eksik ya da yanlış veri girilmiş demektir.

Yanlış
girilen verileri düzeltmek
için; yanlış veriler silinir, doğru
veriler
girilir
ve
GÜNCELLE
butonuna tıklanır.
Kaydetme veya düzeltme işleminde,
birden fazla tekrarlamaya rağmen
başarısızlık
olursa,
bilgisayar
tamamen kapatılıp tekrar açılarak
veya başka bilgisayardan veriler
yeniden girilir.
 Müdahaleli
Doğum; sezeryan dışında vakum,
forseps gibi müdahaleler sonucu yaptırılan
doğumları kapsar.
 Sezeryan
ameliyat sayıları,Hizmet Durumu
formunda B-C grubu ameliyatlara dahil
edilecektir ve Aylık Yatan, Muayene ve Ameliyat
Olan Hasta Sayıları Formunda ilgili alanda
gösterilecektir.
 Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar,
bu alanlara 0 (sıfır) girecekler.
 Boş alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten
sonra KAYDET tuşuna basılır; ekranda Verileriniz
Sisteme Başarıyla Kaydedilmiştir yazısı çıktığında
veriler kaydedilmiş olur. Başka bir uyarı
çıktığında, eksik ya da yanlış veri girilmiş
demektir.
Yanlış
girilen verileri düzeltmek
için; yanlış veriler silinir, doğru
veriler
girilir
ve
GÜNCELLE
butonuna tıklanır.
Kaydetme
veya
düzeltme
işleminde,
birden
fazla
tekrarlamaya rağmen başarısızlık
olursa,
bilgisayar
tamamen
kapatılıp tekrar açılarak veya
başka bilgisayardan veriler yeniden
girilir.
 Personel
bilgileri o ayın son günü itibari ile,
fiilen çalışan personeli kapsayacaktır.
Kadrosu bu hastanede olup, başka
kurumlarda çalışan, ücretsiz izinli, askerde
vb sebeplerle hastanede bulunmayan
personel tabloda gösterilmeyecek, buna
karşılık kadrosu başka kurumda olup, bu
hastanede fiilen görev yapan personel
formda gösterilecektir.
 Semt
polikliniklerinde çalışan personel
sayısı ve verilen sağlık hizmetlerinin
tamamı, bağlı olduğu hastane bilgilerine
dahil edilerek yazılacaktır.
 İç
Hastalıkları ile başlayan, Diğer Uzman
Hekim Sayısı’na kadar olan seçenekler uzman
hekim sayıları içindir. Bu alanlara asistan
hekim sayıları ve serviste çalışan diğer
personel sayıları yazılmayacaktır.
 Uzman Hekim Toplamı alanına; yan dallarla
beraber, bütün uzman hekimlerin toplam
sayısı yazılacaktır.
 Diğer Uzman Hekim Sayısı alanına; tabloda
branşı bulunmayan, fiili olarak çalışan anadal
ve yandal uzmanlarının sayısı yazılacaktır.
 Başka
bir hastaneden, haftada 1-2 gün
görevli gelen hekimler, formda
gösterilmeyecektir.
 Diğer SHS Personeli alanına; tabloda
gösterilmeyen diğer sağlık çalışanlarının
toplam sayısı yazılacaktır.
 Asistan Hekim alanına; Üniversite ve Eğitim
ve Araştırma Hastaneleri’ndeki asistan
hekimlerin toplam sayısı yazılacaktır.
 Veri alanlarına girilecek verisi olmayan
kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) gireceklerdir.
 Boş
alan kalmaksızın, bütün bilgiler
girildikten sonra KAYDET tuşuna basılır;
ekranda
Verileriniz
Sisteme
Başarıyla
Kaydedilmiştir yazısı çıktığında veriler
kaydedilmiş olur. Başka bir uyarı çıktığında,
eksik ya da yanlış veri girilmiş demektir.
 Yanlış girilen verileri düzeltmek için; yanlış
veriler silinir, doğru veriler girilir ve
GÜNCELLE butonuna tıklanır.
 Kaydetme veya düzeltme işleminde, birden
fazla tekrarlamaya rağmen başarısızlık
olursa, bilgisayar tamamen kapatılıp tekrar
açılarak veya başka bilgisayardan veriler
yeniden girilir
 Kit
Karşılığı Yapılan Tetkik: Laboratuvar
kitlerinin satın alınarak ve cihazların firma
tarafından kurulması şeklinde yapılan hizmet
alımlarıdır. Bu tür hizmet alımında personel
hastaneye aittir.
 Hizmet Alımı ile Yapılan Tetkik:’Laboratuvar
tetkik sonucu alımı’ şeklinde hizmet alımıdır.
Bu tür hizmet alımında tüm kitler, cihazlar ve
personel yüklenici firmaya aittir.
 Veri
alanlarına girilecek verisi olmayan
kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) gireceklerdir.
 Boş alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten
sonra KAYDET tuşuna basılır; ekranda
Verileriniz Sisteme Başarıyla Kaydedilmiştir
yazısı çıktığında veriler kaydedilmiş olur.
Başka bir uyarı çıktığında, eksik ya da yanlış
veri girilmiş demektir.
Yanlış
girilen verileri düzeltmek
için; yanlış veriler silinir, doğru
veriler
girilir
ve
GÜNCELLE
butonuna tıklanır.
Kaydetme
veya
düzeltme
işleminde,
birden
fazla
tekrarlamaya rağmen başarısızlık
olursa, bilgisayar kasası kapatılıp
tekrar
açılarak
veya
başka
bilgisayardan veriler yeniden girilir
 Acil
Servis de bulunan görüntüleme cihazları bu
formdaki cihazlara dahil edilecektir.
 Radyoloji
Ünitesi
dışında
polikliniklerde
(özellikle
kadın-doğum
polikliniklerinde)
kullanılan
USG
cihazları
ilgili
alanda
gösterilecek,
radyoloji
ünitesindeki
USG
cihazlarına dahil edilmeyecektir.
 Aynı cihazla yapılan farklı tetkikler için, verilen
randevu süresi yazılırken, tetkik sayıları dikkate
alınarak, ortalama süre yazılır.
Veri
alanlarına girilecek verisi
olmayan kurumlar, bu alanlara 0
(sıfır) gireceklerdir.
Boş
alan kalmaksızın, bütün
bilgiler girildikten sonra KAYDET
tuşuna basılır; ekranda Verileriniz
Sisteme Başarıyla Kaydedilmiştir
yazısı
çıktığında
veriler
kaydedilmiş olur. Başka bir uyarı
çıktığında, eksik ya da yanlış veri
girilmiş demektir
 Yanlış
girilen verileri düzeltmek için; yanlış
veriler silinir, doğru veriler girilir ve GÜNCELLE
butonuna tıklanır.
 Kaydetme veya düzeltme işleminde, birden
fazla tekrarlamaya rağmen başarısızlık olursa,
bilgisayar tamamen kapatılıp tekrar açılarak
veya başka bilgisayardan veriler yeniden girilir.
 Hastanede
bulunan tıbbi cihaz sayıları, yapılan
işlem sayıları ve verilen ortalama randevu
süreleri (gün olarak) yazılır.
 Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar,
bu alanlara 0 (sıfır) gireceklerdir.
 Boş alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten
sonra KAYDET tuşuna basılır; ekranda Verileriniz
Sisteme Başarıyla Kaydedilmiştir yazısı çıktığında
veriler kaydedilmiş olur. Başka bir uyarı
çıktığında, eksik ya da yanlış veri girilmiş
demektir.
 Yanlış
girilen verileri düzeltmek için; yanlış
veriler silinir, doğru veriler girilir ve GÜNCELLE
butonuna tıklanır.
 Kaydetme veya düzeltme işleminde, birden fazla
tekrarlamaya
rağmen
başarısızlık
olursa,
bilgisayar tamamen kapatılıp tekrar açılarak
veya başka bilgisayardan veriler yeniden girilir.
Onaylı
Kan Birimi olan hastaneler
bu
formu
dolduracaktır,
olmayanlar doldurmayacaktır.
Kan Grubu Dağılımı, sadece donör
olarak kan verenlerin verileri
yazılacaktır.
Tarama testleri, sadece donör
olarak alınan kanlara yapılan
testlerdir.
Sertifikalı Hekim Sayısı: Sağlık Bakanlığınca
düzenlenen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı
sertifika programında başarılı olup sertifika almış ve
kan merkezinde tam gün çalışan hekim sayısı.
 Sertifikasız Hekim Sayısı: Sağlık Bakanlığınca verilen
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı sertifikası
bulunmayan ve kan merkezinde tam gün çalışan
hekim sayısı.
 Sertifikalı Hekim Dışı Sağlık Personeli Sayısı: Sağlık
Bakanlığınca
düzenlenen
Kan
Bankacılığı
ve
Transfüzyon tıbbı sertifika programında başarılı olup
sertifika almış ve kan merkezinde tam gün çalışan
hekim dışı sağlık personelini (hemşire, teknisyen,
biyolog, laborant, vb) sayısı.
 Sertifikasız Hekim Dışı Sağlık Personeli Sayısı: Sağlık
Bakanlığınca verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon
tıbbı sertifikası bulunmayan ve kan merkezinde tam
gün çalışan hekim dışı sağlık personelini (hemşire,
teknisyen, biyolog, laborant, vb) sayısı

AY İÇİNDE TEMİN EDİLEN
 Geçen Aydan Devir: Bir önceki aydan devir olan
bilgiler
 Kan Birimi: Formun ait olduğu kan birimini,
AY İÇİNDE TÜKETİLEN
 Kızılay Kan Birimi: Türkiye Kızılay Derneğine ait kan
birimini,
 Diğer Kan Birimi: Kızılay dışındaki kan birimlerini
tanımlar.
 Kullanılan: Formun ait olduğu ayın son günü dahil
transfüze edilen miktarı belirler.
 İmha Edilen: Formun ait olduğu ayın son günü dahil
imha edilen miktarı belirler.
 Başka Kan Merkezine Gönderilen: Formun ait olduğu
ayın son günü dahil başka kan merkezine yollanan
miktarı belirler.
 Gelecek Aya Devir: Döneme ait aydan bir sonraki aya
devir olan bilgiler.
ÜRÜNLER
 Tam
Kan: Donörden alındıktan sonra hiçbir
uygulanmaya tabii tutulmamış 63 ml antikoagülan
içinde saklanan 450 ml (± % 10) tam kanı tanımlar.
 Eritrosit Süspansiyonu(ES): Tam kanın plazmasının
¾ ü alınarak elde edilen ES’nu tanımlar.
 Yıkanmış ES: Eritrosit süspansiyonunun manüel veya
yıkama cihazları ile yıkanarak plazması tamamen
uzaklaştırılmış ES’nu tanımlar.
 Ek Solüsyonlu ES: Tam kanın plazmasının tamamının
uzaklaştırılması ve üzerine ek solüsyon (besleme ve
koruma solüsyonu) ilave edilmiş ES’nu tanımlar.
 Dikkat: ES sayısı yazılırken her tipteki ES kendi
hanesine yazılacaktır.
 Taze Donmuş Plazma (TDP): Tam kanın kuralına
uygun santrifüj edilip dondurulması ile elde edilen
kan bileşenini tanımlar.
Taze Donmuş Plazma (TDP): Tam kanın kuralına uygun
santrifüj edilip dondurulması ile elde edilen kan
bileşenini tanımlar.
 Random Trombosit Süspansiyonu: Tam kanın kuralına
uygun santrifüj edilmesi ile elde edilen ve içeriğinin
%90’nını trombositlerin oluşturduğu kan bileşenini
tanımlar.
 Aferez
Trombosit Süspansiyonu: Aferez cihazı
kullanılarak tek donörden alınan ve yaklaşık 6-7 ünite
random trombosit süspansiyonuna eş değerdeki kan
bileşenini tanımlar.
 Granülosit Süspansiyonu: Aferez cihazı kullanılarak
premedikasyon yapılmış tek donörden alınan granülosit
süspansiyonunu tanımlar.
 Kriyopresipitat: Bir ünite TDP’den kuralına uygun
olarak 10-15 cc plazma ile birlikte elde edilen torbaya
yapışık peltemsi kısma denir. İçinde en azından 80
ünite Faktör VIII 200 mg Fibrinojen, orjinalinin
ortalama %50 si oranında von

MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ:
 Bu testler tarama amaçlı olup elde edilen sonuçlar
bilimsel kabul gören yöntemlerle doğrulanmadıkça
“kesin (+) pozitif” olarak değerlendirilemezler.
 HBsAg
:
 Anti HCV
:
 Anti HIV
:
 Sifiliz Serolojisi :
İMMÜNOHEMATOLOJİK TEST YÖNTEMLERİ:
 Lam: Fayans üzerinde yapılan kan grup tayini
bilimsel kabul gören bir uygulama olmayıp bu yöntem
içinde değerlendirilemez.
 Kart: Jel veya silikadan oluşmuş mikro tüpler içeren
kartı tanımlar.









BAĞIŞ/BAĞIŞÇI GRUBU DAĞILIMI :
Gönüllü: Kan bağış aralığı bir yıldan fazla olan gönüllü kan
bağışçısını tanımlar.
Düzenli Gönüllü: 12 aylık süre içinde en az bir kez kan veren
gönüllü kan bağışçısını tanımlar.
Hasta Yakını: Hasta adına kan veren kişi veya kişilerdir.
* Red Olunan(Uygun Olmayan) : Donör değerlendirme
sonucuna göre geçici veya sürekli olarak kan bağışı kabul
edilmeyen kişileri tanımlar.
* İstenmeyen(Advers) Etki Sayısı : Kan bağışı sırasında görülen
istenmeyen etkilerin (fenalaşma, iğne yerinde şişme, vb)
sayısını tanımlar
1-Onaylı Kan Merkezi olan hastaneler bu formu dolduracaktır,
olmayanlar doldurmayacaktır.
2-Kan Grubu Dağılımı, sadece donör olarak kan verenlerin
verileri yazılacaktır.
3-Tarama testleri, sadece donör olarak alınan kanlara yapılan
testlerdir
 Bu
formda sertifikalı personel alanına,
Diyaliz Eğitimi Sertifikası olan personel
sayıları girilecek.
 Diyaliz Cihaz Toplamı’na yedek cihaz
sayıları dahil edilecek, Yoğun Bakım
Ünitesi’nde bulunan diyaliz cihaz/ları
dahil edilmeyecektir.
 Hemodiyaliz Hasta Toplamı’na; o ay
içinde diyalize giren akut ve kronik
böbrek yetmezlikli bütün hastaların
toplam sayısı yazılacaktır.
 Aylık
Diyaliz İşlemi; ay içinde yapılan, bütün
diyaliz işlemlerinin toplam sayısıdır.
 Periton Diyalizi Hasta Toplamı; Periton diyalizi
yapılan
merkezlerdeki,
periton
diyalizi
hastalarının toplamıdır.(Hemodiyaliz hasta
sayıları ile karıştırılmamalıdır.)
 Eritropoetin kullanan hasta sayısı, hemodiyaliz
ve periton diyalizi hastaları için ayrı ayrı
doldurulmalı, birbirine karıştırılmamalıdır.
 Veri
alanlarına girilecek verisi olmayan
kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) gireceklerdir.
 Boş
alan kalmaksızın, bütün bilgiler
girildikten sonra KAYDET tuşuna basılır;
ekranda
Verileriniz
Sisteme
Başarıyla
Kaydedilmiştir yazısı çıktığında veriler
kaydedilmiş olur. Başka bir uyarı çıktığında,
eksik ya da yanlış veri girilmiş demektir.
 Yanlış
girilen verileri düzeltmek için; yanlış
veriler silinir, doğru veriler girilir ve GÜNCELLE
butonuna tıklanır.
 Kaydetme veya düzeltme işleminde, birden
fazla tekrarlamaya rağmen başarısızlık olursa,
bilgisayar tamamen kapatılıp tekrar açılarak
veya başka bilgisayardan veriler yeniden girilir.
 Formların
doldurulduğu ay içinde, ayın 1-31’i
arasında yatan, muayene edilen ve ameliyat
edilen hasta sayıları yazılacaktır.
 Toplam’lar
mutlaka ve doğru olarak
yazılacak, Hizmet Durumu ekranındaki Aylık
Toplam Muayene ve Aylık Yatan Hasta sayıları
ile aynı olacaktır.
 Bu formda Ameliyat Olan Hasta sayıları
belirtilecek, ameliyat sayıları ise Hizmet
Durumu
ekranındaki
Ameliyat
Sayıları
alanlarında gösterilecektir. Örneğin bir hasta,
aynı seansda
2 ameliyat olmuş ise, bu
formda 1 hasta(olduğu ameliyatların büyüğü
grubunda), Hizmet Durumu formunda 2
ameliyat gösterilecek.
 Yandalların
muayene, yatan ve ameliyat
olan hasta sayıları anadallara ilave
edilecektir.
 Acil Servis’de yapılan ameliyatlar kendi
branşları içinde gösterilecektir.
 Sezeryan ameliyatı olan hasta sayıları,
Kadın Hast. ve Doğum branşında B-C Grubu
ameliyat olan hasta sayısı alanında
gösterilecektir.
 Veri alanlarına girilecek verisi olmayan
kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) gireceklerdir.
 Boş
alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten
sonra KAYDET tuşuna basılır; ekranda Verileriniz
Sisteme Başarıyla Kaydedilmiştir yazısı çıktığında
veriler kaydedilmiş olur. Başka bir uyarı
çıktığında, eksik ya da yanlış veri girilmiş
demektir.
 Yanlış girilen verileri düzeltmek için; yanlış
veriler silinir, doğru veriler girilir ve GÜNCELLE
butonuna tıklanır.
 Kaydetme veya düzeltme işleminde, birden fazla
tekrarlamaya
rağmen
başarısızlık
olursa,
bilgisayar tamamen kapatılıp tekrar açılarak
veya başka bilgisayardan veriler yeniden girilir
 Sorumlu
İl Sağlık Müdür Yardımcısı alanına,
formlardan sorumlu olan müdür yardımcısının
bilgileri girilecektir.
 Sorumlu Hastane Yönetici alanına Başhekim
veya başhekim yardımcısı olan kişi bilgileri
girilecektir.
 Formu düzenleyen kişi alanına,form bilgilerini
giren sağlık çalışanının bilgileri girilecektir.
 Bütün veriler girildikten sonra ONAY
KUTUSUNA TIKLANACAKTIR. Aksi halde veriler
bakanlığımıza ulaşmaz.
 Periodontolojiye
ait Detartraj Sayıları;Yarım
çene olarak girilmeyecektir.Detartraj yapılan
seans sayısı girilecektir.
 Uzman
Diş hekimi Sayısı Alanına;Protez ve
ortodonti uzmanların sayısı girilecektir.Bu
alana Doktoralı diş hekimleri sayısı
girilmeyecektir.
 Doktoralı Diş Hekimleri, Diş Hekimi Sayısı
Alanına girilecektir.
Download