Türkiye`nin En Büyük ve Güncel Eğitim Sitesinde

advertisement
www.derscalisiyorum.com
KPSS Bilişsel Öğrenme
İnsan öğrenmesinin söz konusu olduğu durumların hepsinde değilse bile çoğunda klasik ve edimsel koşullanmayı
incelerken ele aldığımız türden işlemler yoktur.insanlar bazı şeyleri sadece bunlara maruz kalarak öğrenirler.
Örneğin dün akşam televizyonda haberleri izlemişseniz büyük bir olasılıkla bir şeyler öğrenmişsinizdir; ve bunları
başka birisineanlatabilirsiniz. Burada bilişsel öğrenme vardır. Şimdi bu kitabı okurken de ne klasik koşullanmaya, ne
edimsel koşullanmaya ne de kaçma koşullanmasına benzeyen bir durumda öğrenme yapmaktasınız. Bu öğrenme
durumunun özelliği, yeni bilgilerin depolanması ve eski bilgilerin yeni anlamlar ve bağlar kazanmasıdır.
Pekiştirecin açık biçimde kullanılmadığı ve ağırlık noktasını bilgi depolama ve işlemenin oluşturduğu öğrenme
durumları için bir ad bulmak gerekir. "Bilişsel" (cognitive) kelimesi psikologlar tarafından, duyu organlarından gelen
girdilerin işlenmesini ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. "Öğrenme" ise daha önce de gördüğümüz gibi,
davranışlarda yaşantı sonucu meydana gelen oldukça devamlı bir değişikliktir. Bu iki terimin tanımını bir araya
getirince "bilişsel öğrenme"nin tanımını elde ederiz:
www.derscalisiyorum.com
Konu Anlatımlı Videolar, Ders Notları, Çözümlü Sorular, Çıkmış Sorular,Denemeler ve daha
fazlası
Türkiye'nin En Büyük ve Güncel Eğitim Sitesinde
www.derscalisiyorum.com
Download