Matematik(501-600)

advertisement
501- 35 kişilik bir sınıfta 17 öğrenci matematik kursuna, 22 öğrenci Türkçe kursuna
katılmıştır.Her öğrenci mutlaka bir kursa katıldığına göre sadece matematik kursuna katılan
öğrenci sayısı kaçtır?
A) 4
B) 13
C) 17
D) 18
502-
Yukarıdaki şekilde verilen boyalı kısım aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A) A
B
B) C\ (A
B)
503- A={ a, b, c, d }
A B = {c, d } ve A
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) { e, f, g, h }
B) { c, d, e, f, g, h }
C) (A
B)\C
D) (A
B = { a, b, c, d, e, f, g, h } olduğuna göre B
C) { a, b, c, e, f, g, h } D) {a, e, f, g, h }
504- 12 x (13 x 0 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0
B) 13
C) 17
D) 18
505- a.(8 + b) = 9.8 + 9.4 ifadesinde a+b ifadesi kaçtır?
A) 36
B) 24
C) 13
506- Asagidakilerden hangisi kume belirtmez?
A) Kis mevsimini olusturan aylar
B) M harfi ile baslayan aylar
C) “Matematik” kelimesinin harfleri
D) Duvardaki guzel afisler
507- A ve B kumeleri icin, s(B/A)+ s(A/B) =15 ve s(A)+s(B) = 23 ise
AnB nin eleman sayisi kactir?
A) 6
B) 5
C) 4
B)\C
D) 3
D) 7
508- Bir okuldaki ogrencilerin %50 si voleybol, %60 i ise basketbol oynamaktadir. Sadece
voleybol oynayan 8 kisi olduguna gore bu okulda basketbol oynayan kac kisi vardir?
A) 12
B) 10
C) 8
D) 6
509- Asagidaki ifadelerinden kac tanesi dogrudur?
- Ayni elemanlardan olusan kumelere denk kume denir.
- Dogal sayilar kumesinde carpma islemine gore 1 sayisi etkisiz elemandir.
- Ortak elemani olmayan kumelere ayrik kume denir.
- Herhangi iki kumenin kesisimi her iki kumedeki elemanlardan olusan kumedir.
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
510- D={m, n, p, r, s} kumesinin alt kumelerinin kac tanesinde “n” bulunmaz?
A) 8
B) 16
C) 32
D) 64
511- 48 kişilik bir topluluktaki turistler ingilizce veya almanca konusabilmektedir. İngilizce
konuşan 32, bu dillerden herhangi birini konuşamayan 6 kişi olduğuna göre yalnızca almanca
konuşan kaç turist vardır?
A) 2
B) 16
C) 10
D) 14
512- s(A) = 4 , s(B)= 5 ve A≡C olduğuna göre; s(AuBuC) kümesinin alabileceği en küçük
değer kaçtır?
A) 6
B) 9
C) 12
D) 13
513- Ahmet, yemek yemek için gittiği bir lokantada 4 çeşit ana yemek, 2 çeşit salata ve 3
çeşit tatlı türü olduğunu biliyor. Buna göre; Ahmet 1 ana yemek, 1 salata ve 1 tatlı türünü kaç
farklı şekilde seçebilir?
A) 6
B) 12
C) 18
514- (+5)+(-7)+(3)=? İşleminin sonucu nedir?
A)
B)
C)
D)
1
9
5
15
D) 24
23
kesrinin basit kesir olabilmesi için “a” yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı
4a
515kaçtır?
A)
B)
C)
D)
4
5
6
7
516- Bir zarı havaya attığımızda , zarın üst yüzüne 2’den büyük sayı gelme olasılığı kaçtır?
a)
2
3
b)
3
4
c) 4
d) 2
517- Bütünler iki açıdan büyüğü küçüğünün 5 katından 30 fazladır . Bu açılardan küçüğü
kaç derecedir?
a) 30
b) 25
c) 20
518- (-5) + A +(-7) = (+4)
(+7) +( -2 ) + B = (-3)
ise A- B kaçtır?
A) 8
C) 24
B)
16
d) 15
D) 30
519- Funda, matematik dersinin birinci sınavından 90, ikinci
sınavından 70 almıştır.
Ortalamasının 85 düşmesi için üçüncü sınavdan kaç puan almalıdır?
A) 80
B) 85
C) 90
D) 95
520- 25’den küçük en büyük asal sayı ile 30 ‘dan büyük en küçük asal sayının toplamının 5
ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 3
D) 4
521-
A
C
C
C
1
B
D
F
1
A ile B ‘nin asal çarpanlarına ayrılmış
şekli yanda verilmiştir.Her harf farklı bir
sayıyı göstermektedir.Aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
3
5
5
7
A ile B’ nin ebob’u 3’tür.
A ile B’ nin ekok’u 525’ tir.
A ile B’ nin toplamı 96’ dir.
A ile B’ nin farkı 50 ‘dir.
A)
B)
C)
D)
522-
Yandaki şekile göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
d1  d4
I)
II)
IV)
A) 1
B) 2
d3  d 4
d 3 // d 4
V)
C) 3
d1  D  AB
d1  d 2  d 3   
III)
D) 4
523- A={0,1,5,7,8,9} kümesinin elemanları ile dört basamaklı rakamları farklı 5000 den
küçük kaç sayı
yazılabilir?
A) 120
B) 240
C) 360
D) 480
524A
d
K
B
C
L

ABC ile d doğrusunun kesişimi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
B) KL
A) K, L
C) KL
D) LK
525A
A
0
60


s( B)  s(C ) kaç derecedir?
B
C
A) 1150
B) 1200
C) 1100
D) 1000
CEVAP ANAHTARI ( 501/ 525)
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
B
C
B
A
C
D
B
A
C
B
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
C
B
D
A
C
A
B
C
D
D
521
522
523
524
525
D
A
A
B
1 1
2 
3 2 işleminin sonucu nedir?
3
3
4
526-
A) 1
C)
B) 0
44
27
D)
527- Kenan’ın yaşı annesinin yaşının
22
27
1
’ünden 8 fazladır. Annenin yaşı 40 olduğuna göre,
4
Kenan kaç yaşındadır?
A) 16
B) 18
528-
C) 17
D) 20
0,4
0,08 0,6
işleminin sonucu kaçtır?


0,04 0,008 0,2
A) 17
B) 170
C) 7
D) 9
529- 2,054 sayısından büyük 9,214 sayısından küçük olan doğal sayıların toplamı kaçtır?
530-
4
a
A) 34
B) 33
C) 29
D) 23
kesrinin
12
kesrine denk olması için a kaç olmalıdır?
27
A)3
531-
B)6
C)9
D)12
Aşağıdakilerden hangisinin sonucu bir asal sayıdır?
2
2
A) 4 +5
2
C) 3 +5
B) 4.5+7
D) 2.3-5
532- Aşağıdaki sayılardan hangisi 4 ile kalansız bölünebilir?
A) 674
B) 948
C) 213
D) 726
533- Üç basamaklı 23a sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için a yerine aşağıdakilerden
hangisi gelebilir?
A)1
B)3
C)5
D)8
534- -3<A<4 arasındaki doğal sayılar kümesi ile -2<B<7 arasındaki tamsayılar kümesinin
kesişim kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A){1,2,3}
B){1,2,3,4,5}
C){-1,0,1,2,3}
D){0,1,2,3}
535-  17 - [(-9)+(-13)] işleminin sonucu kaçtır?
A)-5
B)5
C)39
D)-35
536- -22, +3, -5, -35, 0 küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)-5<-22<-35<0<+3
C)-35<-22<-5<0<+3
B)0<-5<-22<-35<+3
D)-35<-22<-5<+3<0
537- -7 ile +7 arasındaki tamsayıların toplamı kaçtır?
A) -1
B) +7
C) 0
D) 2
538- (-3) ile (-8) < 0 < l -3 l sıralamasında hangi sayılar yer değiştirirse sıralama doğru olur?
A) 0 ile l-3 l
C) (-8) ile 0
B) (-3) ile (-8)
D) (-8) ile (-3)
539- 45 kg, 60 kg ve 75 kg lık çuvallardaki fasulyeler birbirine karıştırılmadan eşit
ağırlıktaki torbalara doldurulmak isteniyor . Bu iş için en az kaç torba gerekir?
A) 15
540-
B)13
C)12
D)10
 1  1  1  1
1    1    1    1    ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
 6  7  8  9
A)
5
6
B)
5
3
C)
10
12
D)
6
5
541- Kenar uzunlukları 15 m ve 18 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafı, 30 cm
genişliğinde bir duvarla içten çevrilecektir. Duvarın içinde kalan kısmın çevresinin uzunluğu
kaç metredir?
A) 61,2
B) 63,6
C) 64,8
D) 66
542- Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir yüzme havuzunun taban ayrıtlarının uzunlukları 5
m ve 8 m, derinliği 3,5 m dir. Bu havuzun içi, bir kenarının uzunluğu 10 cm olan kare
şeklindeki fayanslarla döşenecektir. Bunun için, kaç tane fayans gerekir?
A) 13 100
C) 17 100
B) 14 100
D) 19 500
543- İki sayının
EBOB’u 2 ve EKOK’u 24’ tür. Buna göre bu sayılardan biri 6
olduğuna göre diğer sayı kaçtır?
A) 7
B)8
C)9
D)10
544- İki basamaklı en büyük asal sayı ile çift asal sayının toplamı kaçtır?
A)97
B)98
C)99
D)100
545- 142 sayısına en küçük hangi doğal sayı eklenmelidir ki; 9,12,16 ile tam olarak
bölünebilsin?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
546- 2 sayısının e.b.o.b ‘u 12, e.k.o.k’u 72 dir. Sayılardan biri 36 ise diğer sayı kaçtır?
A) 12
B) 72
C) 36
547- Alttaki örüntüye göre 8. adımda kaç tane kare oluşur?
A) 256
548-
B) 128
C) 64
D) 32
( 5  6  12  3  15 ) işleminin sonucu kaçtır?
A) 30
B) 24
C) 19
D) 10
D) 24
549- Bir koşu pistinde üç koşucu koşmaktadır. 1. koşucu bir turu 10 dakikada , 2. koşucu 12
dakikada , 3. koşucu 15 dakikada tamamlamaktadır. Üçü birlikte saat 10 00 da başladığına
göre tekrar saat kaçta üçü yan yana gelirler ?
A ) 10 30
B ) 11 00
C ) 11 30
D ) 12 00
550- Bir çocuk 10 basamaklı bir merdiveni 3 adım ileri, 2 adım geri atarak çıkmaya
çalışıyor. Kaç adım sonra merdivenin üstüne çıkmış olur ?
A ) 10
B ) 24
C ) 38
D ) 50
CEVAP ANAHTARI ( 526/ 550)
526 D 536
C
546
D
527 B 537
C
547
B
528 A 538
D
548
C
529 B 539
C
549
B
530 C 540
B
550
C
531 A 541
C
532 B 542
A
533 A 543
B
534 C 544
C
535 B 545
B
551-
a=-5
b=-(+5)
c=|-5|
d)=+(-5)
sayılardan en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) a
552-
B)b
C)c
D)d
6 yıl önce yaşları toplamı 15 olan iki kardeşin 6 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?
A) 21
B) 27
C) 28
D) 30
553- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kesişen iki doğrunun bir tane ortak noktası vardır.
B)İki doğru dik kesişiyorsa aralarındaki açı 90’ dir
C)Paralel olan doğru ve düzlemler bir noktada kesişirler.
D)Doğrudaş olmayan üç noktadan yalnız bir düzlem geçer.
554- Bir doğrunun üzerinde K,L ve M noktaları vardır.Bu doğru kaç değişik şekilde
isimlendirilir?
A) 1
B) 4
C)6
D)8
555- Doğrudaş olmayan 4 farklı noktadan kaç farklı doğru geçer?
A) 6
B) 8
C)10
D)12
556- Aşağıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
IIIIIIIV-
Aynı düzlemdeki iki doğru daima doğrudaştır.
Bir doğrunun uzunluğu ölçülebilir.
Doğrudaş olmayan 3 nokta düzlem belirtir.
İki noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.
A) 1
B) 2
C)3
D)4
557- m=20003 ve n=199997 olduğuna göre m+n toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 1
B) 4
C) 5
D) 7
558- Sayıları 45 ve 72 olan iki farklı öğrenci grubu her grupta öğrenci sayısı eşit olacak
şekilde en az sayıda kaç gruba ayrılır?
A) 9
B) 11
C) 13
D) 5
559- Aritmetik ortalaması 120 olan üç sayı ile aritmetik ortalaması 70 olan iki sayı bir araya
getiriliyor. Oluşan yeni grubun aritmetik ortalaması kaçtır?
a) 95
b) 100
c) 85
d) 25
560- 1261a beş basamaklı sayısı 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre a yerine
gelebilecek sayıların toplamı kaçtır?
a)18
b)12
c)15
d)16
561- Üç basamaklı 6ab sayısı hem 2 hem de 9 ile tam bölünüyorsa, a sayısı kaç farklı değer
alır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
562- Biri 6 saatte bir,diğeri 8 saatte çalan iki zil,aynı anda çaldıktan kaç saat sonra tekrar
aynı anda çalar?
A) 12
B) 24
563- a= |+2|
b=|-4| c=-8
aşağıdakilerden hangisidir?
C) 36
D) 48
d= -1 sayıları veriliyor .a,b,c,d nin doğru sıralaması
A)d<c<a<b
B)c<d<a<b
C)c<b<d<a
D)c<d<b<a
564- [( -11) + ( -13)] – (-24) işleminin sonucu kaçtır?
A) -48
B) -24
C)0
D)2
565- Aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur?
A)
B)
C)
D)
İki asal sayının toplamı bir çift sayıdır.
İki asal sayının toplamı bir asal sayıdır.
İki asal sayının çarpımı bir asal sayıdır.
İkiden büyük asal sayılar tek sayıdır.
566- Aralarında asal iki sayının EKOK u 240 dır. Sayılardan biri 16 ise diğeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
567- s(A\B)=8, s(B\A)=6 s(AUB)=32 ise (AnB) kaçtır?
A) 18
B) 16
C) 24
D) 26
568- -5 ile +5 arasında bulunan tam sayılar kaç tanedir?
A) 8
B) 4
C) 5
D) 9
569- Beş basamaklı 2341a doğal sayısı 2 ve 3 ile kalansız olarak bölünebilmektedir.”a” nın
yerine kaç farklı rakam yazılabilir?
A) 3
B) 4
C) 1
D) 2
570- Aşağıdaki sayı ikililerinden hangisi aralarında asal değildir?
A) 15,16
B) 18,25
C) 64,65
D) 27,45
571- Bir çalışma grubunda 6 kız 5 erkek öğrenci bulunuyor.Sınıf öğretmeni gruptan bir
öğrenciyi rasgele seçerek grup başkanı yapıyor.Bir kız öğrencinin başkan olma olasılığı
nedir?
a) 5
b)
6
c) 1
d)1
572- Hangi sayının 2 katının 7 fazlasının 5 katı 50 eder? Probleminin denklemi nedir?
A) 5(2x-7)=50
573-
B) 5(2x+7)=50
D) 5.2x+7=50
d1 //d2 ‘dir. Aşağıdaki şekilde verilenlere göre y kaç derecedir?
A) 52
574-
C) 2(5x+7)=50
B) 58
C) 62
D) 68
-18 ile +20 arasında bulunan tam sayıların toplamı kaçtır?
A) 19
B) 37
C) 38
D) 39
575- Aşağıdakilerden hangisi 6 ve 4’e kalansız bölünebilir?
A)72
B) 40
C)74
D)110
CEVAP ANAHTARI ( 551/ 575)
551 C 561
C
571
552 B 562
B
572
B
553 C 563
B
573
D
554 C 564
C
574
B
555 A 565
D
575
A
556 B 566
C
557 B 567
A
558 C 568
D
559 B 569
D
560 C 570
D
576- Aşağıdakilerden hangisi 18 ile 45’in en büyük ortak bölenidir?
A) 12
B)6
C)8
D)9
577- [ (-4-3)-(3-4) ] - [ -2-3 ] = ?
A) -3
B) -2
C) -1
D) 0
578- 24 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?
A) 2
579-
B) 3
C) 5
D) 8
I . 7  =7
II . -10 = 10
III . -5  = +5 
IV . -2  < -5 
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I , II , III
D) Hepsi
580- -3+x =5
12+y =7
-3– z =6
Yandaki işlemlerde x,y ve z birer tamsayı olduğuna göre x+y+z işleminin
sonucu kaçtır?
A) 14
B) 6
C) -6
D) -14
581- 3a2b sayısı 5 ile tam bölünebildiğine göre a+b toplamı en fazla kaç olur ?
A) 5
B) 9
C) 11
D) 14
582- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?
A)
B)
C)
D)
|+4| = |-4|
|-5| > |+2|
-3 < -1
-3 = +3
583- 1 hafta kaç dakikadır?
A) 168
B) 420
C) 1008
D) 10080
584- 25.8 Yandaki işlem aşağıdaki problemlerden hangisin çözümü değildir?
A)
B)
C)
D)
Tanesi 8 YTL olan kalemlerin 25 tanesi kaç YTL eder?
8‘in 25 katı kaçtır?
25 i kendisiyle 8 kez toplarsak toplam kaç olur?
25 i kendisiyle 8 defa çarparsak çarpım kaç olur?
1
ünü yiyor.sonra kalanın yarısını yiyor. Geriye 36 fındık
3
kaldığına göre , başlangıçta kaç fındık vardı?
585- Bir sincap fındığın önce
A) 216
B) 108
C) 54
D) 156
586- Kısa kenarı 15 cm uzun kenarı 20cm olan dikdörtgenler kullanarak oluşturulan
en küçük karenin bir kenar uzunluğu nedir?
A) 60
B) 15
C) 20
D) 30
587- Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asaldır?
A) 16 ile 29
B) 42 ile 51
C) 70 ile 86
D) 37 ile 74
588- Aşağıdaki sayı örüntüsünde “ A “ yerine hangi sayı gelmelidir?
8
A) 26
11
16
B ) 32
23
A
C ) 36
43
D ) 40
589- 33  3  5  5  5  6 =? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A ) 20
B) 25
C) 15
D ) 10
590- 24 dakika ve 36 dakikada bir çalan iki zilin birlikte çaldıktan en az kaç
dakika sonra tekrar birlikte çalarlar?
A) 36
B) 72
C) 144
D) 216
591- 124 sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki 5,7 ve 35 ile tam bölünsün?
A) 4
592-
C) 24
D) 54
__
1,36 devirli ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir ?
A) 29
_____
25
593-
B) 19
B) 14
____
9
C)
3
___ inin
1
___
5
3
A) 60
B) 45
‘ü
15
___
11
D)
34
___
25
5 olan sayı kaçtır?
C) 30
D) 25
594İki sayıdan büyük olanı diğerinin 2 katından 10 fazladır.Toplamları 40 olan bu iki
sayıdan küçük olanı kaçtır?
Probleminin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x + 2 (x+10)=40
B) x + 2x +10 =40
C) 3x – 10 = 40
D) x +10 +x=40
3x2.2x – 7x + 3.5 ifadesinin terim sayısı ile sabit teriminin toplamı kaçtır?
595-
A) 3
B) 18
C) 21
D) 24
596- Aralarında asal iki sayının EBOB ve EKOK larının toplamı 73 ve sayılardan biri 8
ise diğeri kaçtır?
A) 8
597-
5
2
,
9
7
A)
5
9
B) 9
,
C) 12
10 3
,
11 5
B)
D) 18
kesirlerinden 1 en yakın olan kesir hangisidir?
2
7
C)
10
11
D)
3
5
598- Aşağıdaki sayıların hangisi 6 ile tam bölünür?
A) 648
B) 651
C) 652
D) 653
599- İki hastaya aynı anda birer şişe serum takılıyor. Birisinin serumu daha sık akıyor ve 4
saatte bitiyor diğer hastanın serumu daha seyrek damlıyor ve 5 saatte bitiyor. Her birine 6’şar
şişe serum takılacağına göre bir daha kaç saat sora aynı anda serum takılır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
600- 116 sayısına en az kaç eklenmelidir ki 6 , 8 , 12 ile kalansız bölünebilsin?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
CEVAP ANAHTARI ( 576/ 600)
576 D 586
B
596
B
577 C 587
D
597
C
578 C 588
B
598
A
579 D 589
A
599
C
580 C 590
B
600
C
581 D 591
D
582 D 592
C
583 D 593
D
584 D 594
B
585 B 595
B
Download