KALP KRİZİ

advertisement
K ALP K RİZ İ
KALP
 Türkiye’de ölüm neden-
leri üzerine yapılan
araştırmalar da ortaya
çıkan verilere göre
ölümlerin % 39,9’u
dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Bu oran içe-
KRİZİ NASIL OLUŞUR?
Kalp krizi, kalp kasını
besleyen damarların bir
pıhtı veya spazm nedeniyle aniden tıkanması
sonucu oluşan ve kalp
duvarında beslenme bozukluğu yaratarak kalbin
pompa fonksiyonunu
bozan bir durumdur.
Kalp krizinin oluşturacağı etki, tıkanıklık sonucunda beslenmesi bozulan kalp kası miktarına
bağlıdır. Bu duruma
bağlı olarak kalp durabilir, ritim bozukluğu veya
kalp yetmezliği gelişebilir.
Genellikle orta yaşın
üzerinde erkeklerde ve
menopoz dönemi sonrasında kadınlarda görülür.
risinde koroner kalp
hastalıkları önemli bir
Kalp krizinde tanımlayıcı bulgulardan en
önemlisinin göğüsteki
kuvvetli ağrı olduğu
bilinir. Bu bulgunun
teşhis için tek başına
yeterli olmadığını hatırlatmakta fayda var.
Ayrıca bilim adamlarının son zamanlarda
yaptıkları araştırmalarda nefes darlığı çeken
hastaların kalp krizi
için daha yüksek riske
sahip oldukları ortaya
çıkmaktadır.
yer kaplamaktadır
 Her 5 ani ölümün biri
kalp krizinden dolayı
gerçekleşmektedir.
Kalp krizi yetişkinlerdeki ani ölümün başlıca
nedenlerinden biridir.
KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ
Göğüste tam yeri
belli olmayan sıkışma
hissi veren bir ağrı ortaya çıkar.
 Ağrı, sol kola ve çeneye doğru yayılır.
 Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken
azalır, fakat geçmez.
 Ağrı yarım saatten
uzun sürer.

Ağrıyla birlikte soğuk
soğuk terleme ve mide
bulantısı vardır.
 Nefes darlığı olur.
 Ölüm korkusu, karında rahatsızlık hissi, kusma,
 Solgunluk, dudaklarda morarma, nabızda
zayıflama ve düzensizlik.

www.artidanismanlik.com.tr
S ayf a 2
KALP
K R İ Z İ N D E İ L K YA R D I M
gelişebilecek temel yaşam desteği
gereksinimi açısından çok yakından
izlenmeli.
+ Sıkı giysiler (kravat vb) gevşetilmeli
+ Kişinin kullandığı kalp ilaçları var+ Hasta yarı oturur pozisyona getiril- sa alması sağlanmalı
meli,
+ Hastaya ait olmayan ilaçlar verilmemelidir.
+ Hastanın sırtı ve başı desteklenmeli
+ Nabız ve solunum, aniden
Kalp krizi şüphesi olan bir durumda kalbin iş yükünü azaltmak için hastanın
hareketsizliğini ve acil sağlık görevlilerinin hızla olay yerine ulaşmasını sağlamak gerekir.
Kalp krizine bağlı
ölümlerin yüzde 4065’’i kalp krizi belirtilerinin başlamasından
itibaren 1 saat içinde
hastaneye ulaşmadan
gerçekleşir. Dolayısıyla ilk müdahale
çok önemlidir.
Kalp krizi hastalarının tedavi sürecini belirleyen iki faktör var:krizin ne
zaman geçirildiği ve doktorun tecrübesi. Yurt dışında yapılan araştırmalar
gece saatlerinde ve hafta sonları kalp krizi kurbanlarına müdahale edilmesi açıkça daha uzun zaman alıyor. Ayrıca tedaviyi yapan doktorların
tecrübesinin, diğer tıbbi müdahalelere kıyasla daha da önemli olduğu görülmektedir. (Cahillikler Kitabı 3 : Sağlık , Werner BARTENS)
KALP
K R İ Z İ N D E R İ S K FA K T Ö R L E R İ
Artı Sağlık Çevre
Kalite
Mahmut Yesari Cad. No:8
Koşuyolu / İstanbul
Tel: 0216 340 17 03-04
Faks: 0216 340 17 09
Ailede erken yaşta kalp
krizi geçiren bireylerin
bulunması, erkek cinsiyet, ileri yaş, şeker has-
talığı ve stresli kişilik
yapısına sahip olmak
başta gelen risk faktörlerini oluşturmaktadır.
Kalp krizi riskinizi
azaltmak için ;
 Sigara içmemek,
 Kolesterolü
kontrol
altında tutmak,
 Stresten uzak durmak
www.artidanismanlik.com.tr
 Düzenli egzersiz yap-
mak
 Kan basıncınızı kontrol
etmek,
 Şeker hastalığınız varsa tedavi ve bakımını
aksatmamak,
 Fazla kilolarınızdan
kurtulmak gerekir.
Download