Adı Soyadı: Sınıfı: 6/ No: Aldığı Not: 2014–2015 EĞİTİM

advertisement
Adı Soyadı:
Sınıfı: 6/
No:
1-Aşağıdaki
yapınız4p
Aldığı Not:
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 100.YIL ORTAOKULU
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
eşleştirmeleri
ortaya
ok
işareti
kullanarak
A) Kafatası kemiği
C) Parmak kemiği
Eklem çeşidi
Oynamaz eklem
Eklem
Kafatası
eklemi
Kol ve bacak
eklemi
omur kemiği
eklemi
8. Hangisi yassı kemiktir?
B)Kol kemiği
D) Bacak kemiği
9)
Yarı oynar eklem
Başladığı yer
Oynar eklem
Bittiği yer
Küçük Kan
Dolaşımı
Büyük kan Dolaşımı
2) Aşağıdaki eşleştirmeleri ortaya ok işareti kullanarak
yapınız4p
Kas Çeşidi
Özellikleri
İstemli hareket eder, hızlı
çalışır, çabuk yorulur, kol ve
bacaklarda bulunur.
İstem dışı hareket eder,
sürekli çalışır, yorulmaz, iç
organlarda bulunur
İstem dışı hareket eder,
sürekli ritmik çalışır, yapısı
çizgilidir
Kalp kası
Çizgili kas
Düz kas
3-) Aşağıdakilerden hangisi kanın hücresi
değildir?
a)lenf
c)alyuvar
b) Organ
c) Sindirim d) Dolaşım
parçası değildir ?
C) I-III
D) II-IV
7 ) .Aşağıdaki yapılardan hangisi kemik uçlarını
ince bir tabaka halinde sararak kemiklerin
aşınmasını önler?
a) Kıkırdak
c) Kemik zarı
b) Kas
d) Kemik iliği
b. 3
A)
B)
C)
D)
c. 2
d. 1
Hücre-Doku-Sistem-Organ-Canlı
Hücre-Doku-Organ-Sistem-Canlı
Hücre-Organ-Doku-Sistem-Canlı
Doku-Hücre-Organ-Sistem-Canlı
A) Hücre zarı
C) Hücre duvarı (çeperi)
II. Sağ karıncık
IV. Sol karıncık
B) III-IV
a. 4
etkilerden korur ve bitkiye dayanıklılık sağlar?
Yukarıda verilen kalbin bölümlerinden hangisinde temiz
kan bulunur. ?
A) I-II
Yukarıdaki şekle göre süngerimsi kemik kaç numaralı
ok ile gösterilmiştir?
12- Aşağıdaki yapılardan hangisi bitki hücresini dış
B) Damarlar
D) Kalp
6)
I. Sağ kulakçık
III. Sol kulakçık
4
2
sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
5) Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin bir
A) Kan
C) Karaciğer
1
11- Bir canlının yapıları basitten karmaşığa doğru
b)kan pulcukları
d)akyuvar
4) Kemiklerin bir araya gelerek oluşturdukları sisteme
ne denir?
a) İskelet
3
10)
B) Çekirdek
D) Koful
13 Aşağıda verilen organellerden hangi ikisi aynı
hücrede kesinlikle bulunmaz?
a) Ribozom-Sentrozom
b) Koful-Kloroplast
c) Sentrozom-Kloroplast d) Kloroplast-Golgi
14 Hücrede proteinlerin sentezlendiği yere ne ad
verilir?
A ) Golgi aygıtı
B ) Çekirdek
C ) Sitoplâzma
D ) Ribozom
15- Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısına onunla
ilgili bir olay yazılmamıştır?
A)Endoplazmik retikulum  madde iletimi
B)Lizozom  protein sentezi
C)Mitokondri Enerji merkezi
D)Golgi cisimciği salgı paketleme
16-Yemek gören insanın ağzı sulanır.Salgılanan
tükürükte aşağıdaki organellerden hangisi görevlidir?
A)Endoplazmik retikulum
B)Lizozom
C)Koful
D)Golgi
Harekete yardımcı olmak
Kan hücrelerini oluşturmak
Su kaybını önlemek
Mineral depolamak
Havadan alınan oksijenin kana geçinceye
izleyeceği yol sıralaması nasıl olmalıdır?
Kan
pulcuklari
A
Oksijen taşıma
B
Kanın
pıhtılaşması
Oksijen
Taşınması
Vücut
Savunması
Vücut
savunmasi
Vücut
savunması
Kanın
pıhtılaşması
Gaz
taşınması
Kanin
pihtilasmasi
Gaz
taşınması
Vücut
savunması
Kanın
pıhtılaşması
C
D
Göğüs boşluğu genişler.
Akciğer daralır.
Diyafram kası gevşer.
Alveollardaki karbondioksit dışarı atılır
Elif aşağıdaki hangi şıkta yanlış bilgi verir?
kadar
B) II-I-IV-V-III
D) V-IV-III-I-II
19.)Soluk alma aşağıdaki kaslardan hangilerinin aynı
anda kasılmasıyla gerçekleşir?
A)Kalp kası-Diyafram kası
B)Akciğer kası- Mide kası
C)Kaburga kasları-Diyafram kası
D)Kaburga kasları-Mide kasları
20.)Aşağıdaki kaslardan hangisinin çalışması yavaş
güçsüz,istemsiz ve devamlıdır?
B.Mide kasları
D.Kol kasları
21. Kalpteki kanı diğer organlara götüren
damarlar aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A)Toplar damarlar
C)Kılcal damarlar
akyuvar
24) Elif damarlarla ilgili bilgi vermektedir.Sizce
18) İnsanda solunum sistemini oluşturan bazı yapılar
şunlardır;
I-Soluk borusu
II-Burun
III-Alveol
IV- akciğer
V-Bronşçuk
A.Bacak kasları
C.Boyun kasları
Alyuvar
A)
B)
C)
D)
görevlerinden biri değildir?
A) I-II-III-IV-V
C) III-V-IV-I-II
hangisinde doğru verilmiştir?
23.)Soluk vermede aşağıdakilerden hangisi
olmaz?
17-) Aşağıdakilerden hangisi insan iskeletinin
a)
b)
c)
d)
22 )Kan hücrelerinin görevleri aşağıdakilerden
B)Atar damarlar
D)Lenf damarları
A) Toplardamarlar kirli kan taşır.
B) Kılcal damarların çeperleri ince ve
gözeneklidir.
C) Atardamarlar temiz kan taşır.
D) Akciğer atardamarı temiz kan taşır.
25.)
Büyük
dolaşımla
ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?
aşağıdaki
A)Amaç kanın temizlenmesini sağlamaktır.
B)Sağ karıncıktan başlar
C)Sol kulakçıkta biter
D)Hücrelere besin ve oksijen taşınmasını,
maddelerin hücrelerden alınmasını sağlar.
Not:Her soru 4 ‘er puandır
Başarılar…
artık
Download