MAT214 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II I. ÖDEVİ Ders Kitabı

advertisement
MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
I. ÖDEVİ
Bölümümüz Matematik Noktasında yer alan “bir sayı tut” oyununu 1 ile 63 arasındaki sayılara genişletip Java
programlama dili yardımıyla bilgisayara aktarınız.
AÇIKLAMALAR:




Teslim edilen ödevde hem yazdığınız program (.java dosyası), hem de program çalıştığında verdiği çıktılar
(konsolda yazan ifadeler) yer almalıdır.
Ödevinizde derslerde anlatılmayan komutlar, konular yer almamalıdır.
Ödevler 30 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 11:45’e kadar Araş. Gör. Gökçe ÇAKMAK’a teslim edilmelidir. Bu
tarihten sonra teslim edilen ödevler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
Ödevinizin üzerinde hem isminiz, hem de öğrenci numaranız yazılmalıdır.
Yol Göstermeler:
1) Matematik Noktasını ziyaret ediniz.
2) http://ceadserv1.nku.edu/longa/shows/binary/binomialcards.pdf internet adresini ziyaret ediniz.
3) 10’luk sistemdeki sayıların 2’lik sistemde nasıl yazıldığını öğreniniz.
UYARI:
Ödevlerde, öğrencilerin birbirlerine danışması veya beraber çalışması, genelde olağan sürecin bir parçasıdır ve teşvik
edilmelidir. Ancak, ortak çalışmalardan sonra, her öğrenci kendi ödevini kendi başına yazmalıdır. Bir öğrencinin ödevinin
başka bir öğrencide bulunması, otomatik olarak kopya sayılır. Ödevlerde kopya yaptığı belirlenen öğrencilere uygulanacak
işlemler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir.
Download
Study collections