To be prepared within the 1st week of the course

advertisement
MIS101T: Bilişim Yönetimi için Java
Dönem:
2017 Güz
Dersin Seviyesi:
Lisans
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Web Sayfası:
Course-Online
Ders Saatleri:
MM 34
Öğretim Üyesi:
Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE
[email protected]
Ofis ve Ofis Saatleri:
LMF414 (randevu alarak)
Laboratuvar Saatleri:
MIS101T-L.01 TT56
MIS101T-L.02 TT78
Laboratuvar Asistanı:
Mert İlhan ECEVİT
[email protected]
Ders Tanımı:
Bu ders Java programlama ve ana kavramları konularında gerekli olan bilgileri ve
temeli sunmaktadır; bilgisayarlar, programlama ve Java programlama dili, Java
geliştirme ortamı, bellek yönetimi, okuma ve yazma, tanımlayıcılar, değerler,
atama ifadeleri, sabit değerler, kontrol ve döngü yapıları, veri türleri, diziler,
metotlar, dosya işlemleri, karakterler ve Stringler, sınıflara ve nesnelere giriş.
Dersin Amaçları:
Bu ders öğrencilerimizi, Java Programlama ve buna bağlı ana kavramlar
konularında bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan
öğrenciler:
(a) Nesne yönelimli programlama (Object Oriented Programming, OOP)
kavramını ve OOP temelli yazılım geliştirme yöntemini anlayabilecek,
(b) Java programlama temellerini kapsamlı bir şekilde anlama kabiliyeti elde
edecek,
(c) Java programlama dili ile problem çözme yeteneklerini geliştirebilecek,
(d) Java geliştirme ortamı kullanarak Java programları geliştirme yeteneği
kazanabilecektir.
Ders Kitabı:
İşte JAVA (Türkçe), Birinci Baskı
Vedat Coşkun, Büşra Özdenizci and Kerem Ok,
Papatya Yayıncılık, 2016
ISBN: 978-6059594028
Ders notları, laboratuvar uygulamaları ve verilen okumalar
Önerilen Okumalar:
Introduction to Java Programming, 8. Baskı
Y. Daniel Liang
Pearson Publishing, 2011
ISBN: 978-0132473118
1
MIS101T DERS PROGRAMI
Hafta
Konu
01
Derse Giriş
02
Bilgisayarlar ve Programlar
Sayı Sistemleri
03
Java Programlama Dili
Java Geliştirme Ortamı Kullanma
04
Basit ve Adres Veri Türleri
Bellek Yönetimi
05
Boolean Veri Türü
Kontrol Yapıları, IF, IF-ELSE, SWITCH
06
Karakter Veri Türü
Karakter İşlemleri
07
Döngü Yapıları
WHILE, DO-WHILE, FOR Döngüler
08
Diziler
Dizi Temelleri ve Uygulamaları
09
Ara Sınav
10
Diziler
Karmaşık Dizi Uygulamaları
11
Metotlar
Metot Oluşturma ve Çağırma
12
Metot İsmini Yükleme, Akış Kesme/Bekleme
Metotlar ve Diziler
13
Stringler
String İşlemleri ve Metotlar
14
Dosyalar
I/O İşlemleri
NOTLANDIRMA: Dersin notlandırılması, aşağıdaki unsurlara bağlı olarak gerçekleştirilecektir:
Pop Quizler (In-Class)
Lab Uygulamaları
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam
% 20
% 20
% 25
% 35
% 100
Dersi geçmek için, aşağıda verilen tüm unsurları sağlamalısınız; aksi takdirde F harf notu alarak dersi bir sonraki
sene tekrar etmek durumunda kalacaksınız:
 Bir gerekçeye (sağlık durumları dâhil) bağlı olsun/olmasın, 3 haftadan fazla laboratuvar uygulama saati
kaçırmamak
 Ara sınavdan 25 üzerinden en az 10 puan almak
 Final sınavından 35 üzerinden en az 10 puan almak
2
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards