pomza nedir - pomza | pomza tozu | pomza taşı

advertisement
POMZA NEDİR
POMZA NEDİR ve NASIL OLUŞUR?
Pomza (bims) İtalyan dilinden gelir ve değişik dillerde farklı
adlandırılır. Türkçe'de ise süngertaşı, nasır taşı, hasır taşı,
topuktaşı gibi adlarla bilinmektedir. Pomza (bims) volkanik bir
kayaç türüdür. Volkanik bir cam yapısındadır. Yeryüzünde en
yaygın olarak bulunan ve kullanılan türü asidik pomzadır. Bu tür
beyaz, kirli renkte olanıdır. Oluşum esnasında ani soğuma ve
gazların bünyeyi ani olarak terketmesi sonucu oldukça
gözenekli bir yapı kazanmıştır. Gözenekler birbirleri ile
bağlantılı değildir. Yoğunluğu 0,5-1 gr/cm3 arasında
değişmektedir. Pomzanın fazla gözenekliliğinden dolayı ısı ve
ses geçirgenliği oldukça düşüktür. Kristal suyu ihtiva etmez.
Dünya kabuğunun derinliklerinde, bazaltın kısmi erimesiyle
oluşan magma cepleri bulunmaktadır. Çok yüksek basınçta bu
magma normal koşullarda sıvı yada gaz olabilecek tüm
maddeleri emer. (H2O, CO2, F) Zaman içerisinde, bu magma
cepleri üzerindeki basınç, yer hareketlerinin etkisiyle azalır. Yer
hareketleri meydana geldiğinde, volkanik bir patlama başlar ve
bu gazlar magmanın içinden püskürür.
1/3
POMZA NEDİR
Gazların serbest kalmasıyla magmanın yapışkanlığı çok hızlı
şekilde artar ve katılaştırma ısısı yükselir. Böylece magma
köpürür, parçalara ayrılır ve pomza taşı diye bildigimiz maddeyi
oluşturur. Bu madde kraterden havaya çok büyük bir gaz
patlamasıya atılır ve çevreye dağılır. Ana Britannica
Ansiklopedisinin Pomza (bims) için açıklaması şöyledir.
"Aşındırıcı olarak temizlikte ve cilalama da kullanılan, çok
gözenekli , donmuş volkanik cam. Aynı zamanda yapı
malzemesi olarakta kullanılmaktadır." Pomza (bims) , çok ani
soğumasından dolayı kristalize olmaya zaman bulamamış kaya
türüdür. Katılaştığında içinde çözülen buhar aniden salınır ve
püskürerek gözenekli yapıyı oluşturur. Bu şartlar oluştuğunda
her tür lav, pomza haline gelebilir.
Ürettiğimiz pomza (bims) yumuşak kategorisindedir. Firmamız
üretiminde, pomza (bims) içindeki volkanik çakılların, diğer
yabancı maddelerin ayıklanmasına büyük özen göstermektedir.
Elemeden sonra pomzanın her gurubunun ebatları aynı
ölçülerdedir. Temiz bir ürün için yıkama işlemi yapılmakta ve
daha sonra kurutulmaktadır. Tekstil sanayiinde kullanılacak
pomzalar 1-7 cm tane boyutunda elenmekte ve yeterli süre
içerisinde tamburlanarak yuvarlatılmaya tabii tutulmaktadır. Bu
sektör için beyaz pomza üretilmektedir.
Ürettiğimiz pomza (bims) plastik çuvallarla ambalajlanmaktadır.
(Sipariş doğrultusunda dökme nakliye ile gönderilebilir.)
Üretimimiz satışa göre ayarlanmakta ve yüksek miktarlarda stok
tutulmamaktadır ki bu nedenle çuvalların çürümesi gibi
nedenlerden dolayı yükleme, nakliye, boşaltma ve varış
noktasındaki depolama sürecinde pomzanın dağılması gibi
problemler yaşanmamaktadır.
TARİHTE POMZA (bims)
2/3
POMZA NEDİR
MÖ 1.yüzyılda Vitruvio'ya ait mimari özette pomza (bims)
taşından bahsedilmektedir. Vitruvio yığınları sudan hafif bu
nedenle de yüzücü olarak tanımlar. Ayrıca suyu emmediğini ve
hijyenik olduğunu da belirtir. Eski Romalılar zamanında pomza
(bims) taşı çoğunlukla termal banyoların ve tapınakların
yapımında kullanılmıştır. Bu eserlerin bazıları halen görülebilir.
Bu dönemlere ait en belirgin örnekler Roma Pantheonu ve
İstanbul'daki Ayasofya Kilisesi'dir. Almanya 'da ise 1800 lü
yıllarda Rhinenland şehrinde kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa
genelinde ise pomza (bims) taşına ilgi gösterilmemiştir. ABD de
ise Pomza (bims) taşının yapı malzemesi olarak kullanılması
18. yüzyılın ortalarında California'da başlamıştır. Son 30 yıl
içerisinde ise teknolojinin gelişmesi ve çevre bilincinin artması
pomza (bims) taşının kullanımını yaygınlaştırmıştır.
3/3
Download