Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Araçlar ile Tank

advertisement
TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASINDA KULLANILAN ARAÇLAR İLE TANK,
AMBALAJ VE KAPLARA İLK ULUSAL UYGUNLUK BELGESİ VERİLDİ
Bilindiği üzere, Tehlikeli yüklerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu
ile uluslararası taşınması dört farklı uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile
düzenlenmektedir. Ülkemizin de taraf olduğu bu anlaşma ve sözleşmeler
kapsamında, tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili ulusal otorite Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır. Bakanlığımız, uluslararası taşımacılıkta
olduğu gibi yurtiçinde de tehlikeli maddelerin kurallara uygun taşınması için
fiziki, teknik ve beşeri kapasite eksiklikleri ile bir kısım ikincil düzenlemeleri
tamamlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Bakanlığımız ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının işbirliği neticesinde;
Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçlar ile tank, ambalaj ve
kapların test ve sertifikalandırılmalarıyla ilgili iş ve işlemlerin ülkemizde
yapılmasına imkân verecek önemli bir adım atılmış ve 6 Mart 2013 tarihinde her
iki bakanımızın huzurlarında imzalanan Protokolle bu kapsamdaki iş ve
işlemleri yapmak üzere Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiştir.
Bakanlığımız ile TSE arasında imzalanan bu protokol sonucunda oluşturulan
fiziki, teknik ve beşeri kapasiteyle söz konusu test ve belgelendirme işlemi 6
aylık bir süre sonunda Türkiye’de yapılabilir hale gelmiştir.
İmzalanan bu protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, TSE’ye
tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalaj, tank ve kaplar için tasarım
onayı ile ADR araç onay sertifikası ‘İlk Ulusal Belge’lerini almak için
başvuruda bulunan ilk 7 firmanın belgeleri, 25 Ekim 2013 tarihinde
Bakanlarımız sayın Binali YILDIRIM ve sayın Nihat ERGİN’in katıldığı Türk
Standardları Enstitüsü’nde düzenlenen törenle sahiplerine verilmiştir.
Bu güne kadar, bu tür araç, ambalaj ve kapları üreten firmalarımız ürettikleri
mallarını onaylatmak ve sertifikalarını (UN Numarası) alabilmek için
numunelerini yurt dışına gönderip, yüksek ücretler ödemekteydiler. Yapılan
çalışmalar sonucu oluşturulan sistemle tehlikeli madde taşımacılığında
kullanılan ambalajlara ilişkin test, onama, sertifikalandırma ve UN numarası
almak için yabancı ülkelerden yüksek ücretler karşılığında hizmet alma
zorunluluğu ortadan kalkmış ve Türkiye’nin teknik kapasitesine yeni bir değer
katılmıştır.
Download