Veritabanı Dersi

advertisement
Veritabanı Dersi
Teoriden Pratiğe
Çağıltay N.E., Tokdemir G.
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
BÖLÜM 10
III. Aşama: Mantıksal Model
•
•
•
•
•
Varlık
Zayıf Varlık
Alt Sınıf
Birleşim
Birden fazla
değer alan nitelik
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
• Birleşik Nitelik
• İkinci Derece
Bağıntı
• Birinci Derece
Bağıntı
• N-li Bağıntı
• Örnek Veritabanı
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
III. Aşama: Mantıksal Model
İlişkisel Modele Dönüşüm
(relational mapping)
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Varlıklar
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Varlıklar
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Zayıf Varlıklar
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Alt Sınıflar
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Birleşim
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Birden Fazla Değer Alan
Nitelikler
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Birleşik Nitelik
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İkinci Derece Bağıntılar
Bire-Bir
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İkinci Derece Bağıntılar
Bire-Çok
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
İkinci Derece Bağıntılar
Çoğa-Çok
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Birinci Derece Bağıntılar
Bire-Bir
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Birinci Derece Bağıntılar
Bire-Çok
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Birinci Derece Bağıntılar
Çoğa-Çok
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
N-li Bağıntılar
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Örnek Veritabanı Mantıksal
Modeli
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Örnek Veritabanı Mantıksal
Modeli
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm X: III. Aşama: Mantıksal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Download