Uploaded by User5909

veritabanı ders 1

advertisement
BP+IAT
İlk Hafta
Veritabanı -2
İnternet Programlama
Dersleri
Sunucu
Sunucu
SQL dili ile anlaşma
Sunucu
Sunucu
Örnek Veritabanı
Örnek Veritabanı
Master - Detay Tablo Yapısı
İlişkisel Veritabanı Nedir
İlişkisel Veritabanı Nedir(Örnek
Quiz/Yorumlama Sorusu)
 Neden adres tablo olarak tutulmuş
 Ve neden address_id kullanılıyor?
 Cevap: Bir müşteri birden fazla adrese sahip olabilir.
 Örnek amazon.com.tr arayüzünü ve ödeme kısımlarını
inceleyiniz.
İlişkisel Veritabanı
İlişkisel Veritabanı
 Ana anahtar – Primary key
 Yabancı anahtar - Foreign key
 kavramları
Veritabanı Yönetim Sistemleri
 Microsoft Sql Server – tSql
 Oracle -PLSql
Veritabanı Yönetim Sistemleri
Network Temelleri
Submarinecablemap.com
Dünya ile Bağlantı Noktaları
Geo-ip
Web Sitesi Mantığı
HTML
En önemli Metotlar
 Get
 Post(örnek:kullanıcı adı şifre gönderme)
Örnek Sayfa Görüntüsü
Örnek Sayfa Görüntüsü(google)
Örnek Sayfa Görüntüsü(wikipedia)
Back-end Front-end Ayrımı
Full Stack Developer Nedir
Hangi Editor Kullanılmalı
(Örnek: VScode)
code.visualstudio.com
Online Editor
 Örnek:Plunker
HTML 5
Eklemeniz gereken
özellikler(kolaylık için)
BracketPairColorization
Prettier
PathIntellisense
İlk Ders bitti
 Veritabanı -2 Gözden Geçirme Dersleri
 İnternet Programlama-2 Giriş Dersi
 Tavşanlı Myo
Download