Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

advertisement
T.C
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI
I. YARIYIL*
II. YARIYIL**
DERS
KODU
DERS ADI
DERS
KODU
DERS ADI
Kat.
UTI5100
Seminer
Z
0
0
0
0
6
UTI5200
Sosyal Bilimlerde Araşt. Yön.ve Yayın
Etiği
Z
3
0
0
3
UTI5101
Uluslararası Ticarette Finansman
Yöntemleri
S
3
0
0
3
6
UTI5201
Uluslararası Ticaret Hukuku
S
3
0
0
3
UTI5102
Uluslararası Pazarlama Stratejileri
S
3
0
0
3
6
UTI5202
Uluslararası Bankacılık ve Kambiyo
Rejimleri
S
3
0
0
3
UTI5103
Uluslararası İşletme Yönetimi
S
3
0
0
3
6
UTI5203
Uluslararası Pazarlama Araştırması
S
3
0
0
3
UTI5104
Uluslararası Rekabet Stratejileri
S
UTI5105
Uluslararası Yatırım Stratejileri ve
Portföy Yönetimi
3
0
0
3
6
UTI5204
Uluslararası Finansal Yönetim
S
3
0
0
3
S
3
0
0
3
6
UTI5205
Yönetim Kontrol Sistemleri
S
3
0
0
3
UTI5106
Uluslararası Girişimcilik
S
3
0
0
3
6
UTI5206
Uluslararası Ticarette Güncel
Konular
S
3
0
0
3
UTI5107
Çokuluslu Şirketler ve
Küreselleşmedeki Konular
S
3
0
0
3
6
UTI5207
Türkiye ve AB Bölgesel Kalkınma
Politikaları
S
3
0
0
3
UTI5108
Uluslararası İktisat
S
3
0
0
3
6
UTI5208
Uluslararası Sermaye Hareketleri
S
3
0
0
3
UTI5109
Uluslararası Muhasebe ve Finansal
Raporlama Standartları
S
3
0
0
3
6
UTI5209
Kültürlerarası Yönetim
S
3
0
0
3
UTI5110
AB Ekonomisi
S
3
0
0
3
6
UTI5210
Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri
S
3
0
0
3
UTI5111
Vadeli İşlem Piyasaları
S
3
0
0
3
6
UTI5211
Satış Yönetimi
S
3
0
0
3
UTI5112
İletişim ve Müzakere Teknikleri
S
3
0
0
3
6
UTI5212
Elektronik Ticaret
S
3
0
0
3
S
3
0
0
3
Kat. T U L K AKTS
T U L K AKTS
UTI5113
Örgütsel Davranış
S
3
0
0
3
6
UTI5213
Uluslararası Pazarlarda Yeni Ürün
Geliştirme
UTI5114
Ticaret Operasyonları ve Tedarik
Zinciri Yönetimi
S
3
0
0
3
6
UTI5214
İnovasyon Yönetimi
S
3
0
0
3
UTI5115
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi ve
Yönetimi
S
3
0
0
3
6
UTI5215
Stratejik Yönetim
S
3
0
0
3
UTI5116
Küresel Marka Yönetimi
S
3
0
0
3
6
UTI5216
Finansal Tablolar Analizi ve Yönetimi
S
3
0
0
3
S
3
0
0
3
6
30
UTI5217
Hizmet Pazarlaması
S
3
0
0
3
UTI5117
Tüketici Davranışları
TOPLAM*
III.YARIYIL
DERS
KODU
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30
IV.YARIYIL
DERS ADI
TEZ
TOPLAM
6
Kat. T U L K AKTS
Z
0
0
0
0
DERS
KODU
30
30
DERS ADI
Kat.
TEZ
Z
TOPLAM
Kategori:
Z= Zorunlu
S= Seçmeli
*I.Yarıyılda öğrenciler Seminer dersi dışında dört seçmeli ders daha almak zorundadırlar.
**II.Yarıyılda öğrenciler uzmanlık alan dersi ve seminer dersi dışında dört seçmeli ders daha almak zorundadır.
T U L K AKTS
0
0
0
0
30
30
Download