Kan Bankalarını Merkezileştirme Çalışmaları

advertisement
Kan Bankalarını
Merkezileştirme Çalışmaları
Serkan Sakarya
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Birimi
Semih Utku, Derya Birant, Alp Kut
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İçerik
1. Giriş
2. Kan Bankaları
3. ISBT 128 Barkod Sistemi
4. Modelin Genel Yapısı
5. XML Alt Yapısı
6. Sonuçlar
Giriş

Kan bankaları, sağlık sektörünün en önemli parçalarından birisidir.

Kan bankalarının hızlı çalışması ve aranılan kan ürünlerinin en kısa sürede
bulunabilmesi insan hayatı üzerinde büyük önem taşır.

Kan bankası sistemleri





Kendi ürünlerinin takibi
Donasyon süreçleri
Stok miktarları
...
Kan bankası sistemleri




Farklı platformlar
Farklı programlama dilleri
Farklı yazılım özellikleri
Farklı veritabanı sistemleri
Kan Bankaları

Kan bankası sistemleri bağımsız olarak çalışmaktadır.

Kan bankası sistemlerinin kendi aralarında iletişimlerinin olmaması kan arama
işlemini yavaşlatmaktadır.

Aranılan kan ürününün bir kan bankasında bulunamadığı takdirde, diğer kan
bankalarına telefon ile temasa geçilerek ürün sorgulanmaktır.

Kan arama işleminde


zorluklar yaşanmakta
büyük bir zaman kaybı meydana gelmektedir.
Ülkemizde Kan Grubu Dağılımı Grafiği (%)
Çalışmanın Amacı

Çalışmanın amacı : Birbirinden bağımsız olarak çalışan kan bankalarının XML
teknolojisi kullanılarak birbirleriyle haberleşmesinin sağlanması

Her kan bankası merkezi bir yerde bulunan veritabanı sunucusuna kendi stok
durumunun her değişimini bildirmesi gerekmektedir.
Kan Merkezi 1
Kan Merkezi 2
Kan Merkezi 1
Kan Merkezi 2
Veritabanı
Kan Merkezi 3
Kan Merkezi 4
Kan Merkezi 3
Kan Merkezi 4
Tasarlanan Modelin Genel Yapısı



Bütün kan bankaları merkezde bulunan veritabanı ile sürekli iletişim halinde
olacaktır.
Herhangi bir kan bankasına bir kan ürünü geldiği zaman, bunu kendi
veritabanlarına eklerlerken, basit bir işlem daha yaparak bu bilgiyi merkez
veritabanına da göndermeleri gerekmektedir.
Merkez veritabanında bütün kan bankalarının anlık stok bilgileri güncel bir
şekilde saklanacaktır.
Kan Merkezi 1
Kan Merkezi 2
Veritabanı
Kan Merkezi 3
Kan Merkezi 4
ISBT 128 Kan Barkod Standardı

Her kan ürünün üzerinde o kanın özelliklerini belirten bir etiket bulunmaktadır.



ISBT



Eski kan etiketleme sistemi : ABC Codabar
Yeni kan etiketleme sistemi : ISBT 128 (Ocak 2002)
International Society of Blood Transfusion
Uluslararası Kan Nakli Derneği
ISBT 128 sistemi ile her kan ürünü belirli bir kod ile tanımlanmaktadır.
ISBT 128 Kan Barkod Standardı

ISBT 128 standardının öngördüğü etiket dört parçadan oluşmaktadır:




1. parça - Donör Tanımlayıcı Numarasını
2. parça - Kan grubunu
3. parça - Kan ürününe ait tanımlamaları (ne tür hücreler içerdiği, hangi koşullarda
saklanması gerektiği, lisans numarası gibi)
4. parça - Kanın son kullanım tarihi gibi kritik bilgiler
XML ile Veri İletişimi

Her kan bankası farklı platformlarda çalışan farklı yazılımlar kullanmaktadır.

Bu yüzden platformdan bağımsız bir şekilde çalışabilen XML teknolojisi
seçilmiştir.

XML esnek, genişletilebilir ve kolayca geliştirilebilir bir yapıya sahiptir.

Nesne yapısına dayanan, güçlü bir teknolojidir.

Bilgiye hızlı, kolay ve ortamdan bağımsız olarak erişebilme imkanı sunar.
XML ile Veri İletişimi

XML alt yapısı ISBT 128 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

ISBT 128 standardının öngördüğü etiket, XML de tagler kullanılarak
<upperleft ></upperleft >
sağlanmıştır.
<identification_number></identification_number>
<blood_center></blood_center>
<donor_statement></donor_statement>
<upperright ></upperright >
<abo_barcode></abo_barcode>
<abo_text ></abo_text>
<intended_recipient></intended_recipient>
<lowerleft></lowerleft >
<product_code></product_code>
<product_text></product_text>
<lowerright></lowerright>
<expiration_date></expiration_date>
<special_test></special_test>
<label></label>
Örnek XML
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<message type=“2”>
<upperleft >
<identification_number> W00239512234500K</ identification_number>
<blood_center>Account Blood Center</ blood_center>
<donor_statement> Volunteer Donor</donor_statement>
</upperleft >
<upperright >
<abo_barcode> 8500</ abo_barcode>
<abo_text > AB Rh Positive</ abo_text>
<intended_recipient> Directed Donation</ intended_recipient>
</upperright >
Örnek XML
<lowerleft>
<product_code>E0001V00</product_code>
<product_text> Red Blood Cells </product_text>
</lowerleft >
<lowerright>
<expiration_date>9972941645</ expiration_date>
<special_test> abcde</ special_test>
<label>Further by X</ label>
</lowerright>
</message>
Güvenlik Kontrolleri

Merkez veritabanında bulunan bilgilere erişim hakları kontrol edilmelidir.

Sadece kan bankası çalışanları stok bilgilerini değiştirebilmeli.

Bir kan bankası çalışanı, başka bir kan bankasına ait stok bilgilerini değiştirmemeli.

Bir kan bankası çalışanı kendi kan bankasında olan bir ürünün aynısını başka bir
kan bankasında sorgulayamamalı.

Kritik stok miktarının altına düşen ürünler hakkında kan bankalarına uyarı
gönderilmeli.
Sonuçlar

Bu çalışmada bütün kan bankalarının anlık stok bilgilerine erişilebilmesine
yönelik bir model sunulmaktadır.

Önerilen model ile kan ürünü arama işlemleri kolaylaşacaktır.

Aranılan ürünün size en yakın hangi kan bankasında bulunduğu bilindiği için
ürüne erişim süresi azalacaktır.
Sonuçlar

Çalışmada tasarlanan model ISBT 128 standartlarına uygun olarak hazırlanan
XML alt yapısına sahiptir.

Böylece platformdan bağımsızlık, esneklik ve kolayca genişletilebilirlik
özellikler sağlanmış olacaktır.

Kan bankasının varolan sistemlerinde değişiklik yapmadan, ek bir programın
çağrılması yeterli olacaktır.

Modelde merkezi veritabanında bulunan bilgilere erişim hakları, sorgulama
kısıtlamaları da tasarlanmıştır.
İlginiz için teşekkür ederim …
Download