obezite ve cinsellik - Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı

advertisement
OBEZİTE VE CİNSELLİK
Aylin Ertekin Yazıcı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri AD
Şişman diye eşini boşadı
İZMİR'de şişman olduğu gerekçesiyle eşi
37 yaşındaki E.A.‘dan boşanmak isteyen,
ancak açtığı ilk dava reddedilen 40
yaşındaki Doktor M. A. vazgeçmedi. İkinci
kez mahkemeye başvuran Dr. M. A., bu
defa ikna ettiği eşinden boşandı.
Fiziksel Sağlık
Cinsel Sağlık
Ruhsal Sağlık
fiziksel
görünüm
inanışlar
değerler
tutumlar
CİNSELLİK
kişilik
sevilen/
sevilmeyen şeyler
davranışlar
İçinde
yaşanılan toplum
Orgazm
Plato
Uyarılma
Çözülme
Çözülme
Çözülme
Alıcı olmaya
isteklilik
Motivasyon
Uygun içerikte
cinsel uyaranlar
Psikolojik ve
biyolojik
işleme
Kendiliğinden
İçsel istek
Öznel uyarılma
Cinsellik için
özendirici çeşitli
nedenler
Cinsel olmayan ödüller:
Duygusal yakınlık,
iyi hissetme
Cinsel tatmin
Uyarılma ve
yanıt verici
cinsel istek
Obezite
•  Yaşam süresini kısaltır
•  Yaşam kalitesini bozar
•  Son 20 yılda, bütün
dünyada arttı
Ülkemizde kadın ve erkeklerdeki obezite oranları
60
50
40
K adın
% 30
E rkek
20
10
0
1974
1984
2010
Türkiye Obezite ile mücadele ve kontrol grubu raporu, 2010
VKİ=vücut ağırlığı(kg)/boy²(m²)
18.5↓
Zayıf
18.5-24.9
normal
25-29.9
fazla kilolu
30-39.9
obez
40↑
morbid obez
Cinsellik
•  Kendisini seven, sayan ve
güvenen insan
karşısındakine de bu
olumlu duygularla
yönelebilir
Obez Kişiler
•  Olumsuz beden imgesi,
•  Düşük kendilik saygısı,
•  Kişilerarası ilişkilerde zorluk yaşarlar.
•  Kadınlarda VKİ arttıkça;
–  uyarılma, lubrikasyon, orgazm ve tatmin azalıyor
–  İstek değişmiyor
Esposito ve ark. 2007
•  Metabolik sendromlu kadınlarda CİB daha fazla
•  Sadece istek alt puanında fark yok
Esposito ve ark. 2006
•  Obezite cerrahisi sonrası
–  Hastaların beden imgelerinde iyileşme
–  Partnerlerinin hastayı daha çekici bulması
–  Partnerlerinin yanında karanlıkta soyunma
davranışında azalma
–  Cinsel ilişki sıklığında artma
Camps ve ark 1996
•  VKİ ne kadar yüksekse cinsel yaşam
kalitesi (CYK) o kadar bozuk.
•  CYK obez kadınlarda obez erkeklere göre
daha kötü.
Kolotkin ve ark 2006
•  VKİ farklı kadınlarda;
–  İlk ilişki yaşı
–  Heteroseksüel ilişki sıklığı
–  Yaşam boyu veya şimdiki erkek partner
sayısında fark yok
Kaneshiro ve ark 2008
•  Obezite ve metabolik sendrom erektil
disfonksiyon için risk faktörü
•  Yaşam tarzı değişikliği ve diyet ile kilo
kaybı CİB’nun düzelmesini sağlıyor
Giugliano ve ark 2006, Esposito ve ark 2008, Esposito ve ark 2009
Obez kadın
Bedeniyle barışık
Cinsellikle ilgili problem yok
Obez kadın
Benlik imajı kötü
Kendini değersiz hissediyor
Eşi kendisini beğenmeyecek kaygısı
Cinsel istek azlığı
Orgazm bozukluğu
Obez erkek
Östrojen yüksekliği
yüksek tansiyon
uyku apnesi vb
Cinsel istek azlığı
Erektil disfonksiyon
Eşi obez olan erkek
Eşini eskisi kadar uyarıcı bulmuyor
Eşine yönelik cinsel istek azlığı
Sonuç olarak
•  Cinsel sağlık genel
sağlığın önemli bir parçası
•  Obezite kadın ve erkekte
farklı mekanizmalarla
cinselliği etkiler
Download