Obezite ve Kalp Hastalıkları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

advertisement
Obezite ve Kalp Hastalıkları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Obezitenin ciddi bir sağlık sorunu olduğu artık herkes tarafından kabul görmektedir. Bütün bilim
dalları obezite ile ilişkili hastalıklarını tespit etmekte ve bunun üzerinde çalışmaktadırlar. Bu
yazımızda obezite ile kalp hastalıkları ve hipertansiyon ilişkisini ele alacağız.
Yazar : Yavuz Furuncuoğlu
OBEZİTE ile KALP HASTALIKLARI ve HİPERTANSİYON İLİŞKİSİ
1/3
Obezite ve Kalp Hastalıkları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Obezitenin ciddi bir sağlık sorunu olduğu artık herkes tarafından kabul görmektedir. Bütün bilim
dalları obezite ile ilişkili hastalıklarını tespit etmekte ve bunun üzerinde çalışmaktadırlar. Bu
yazımızda obezite ile kalp hastalıkları ve hipertansiyon ilişkisini ele alacağız.
1. Şişmanlarda ölüm riski artmıştır.
2. İskemik kalp hastalığı ve kalp yetersizliği riski artmıştır.
3. Aşırı şişman kişilerde genç yaş ölümleri daha sık görülmektedir.
4. Obez kişilerin sigara-alkol gibi kötü alışkanlıkları da varsa ölüm riski daha da artmaktadır.
5. Obez insanların kalbi dışa doğru büyürken (eksantrik) hipertansiyona bağlı kalp büyümesi
ise kalp kası kalınlaşması şeklinde (konsantrik sol ventrikül hipertrofisi) olur.
6. Obezlerde hipertansiyon da varsa iki türlü büyüme bir arada olabilir.
7. Ritm ileti bozuklukları obezlerde daha sık görülmektedir.
8. Göbek büyümesi şeklinde kilo alanlarda (elma tipi- visseral obezite- erkek tipi obezite) kalp
damar hastalıkları daha sık görülmektedir.
9. Bel çevresi erkeklerde 94 cm kadınlarda 88 cm’i geçmemelidir. Erkeklerde 102 cm
kadınlarda 88 cm’i geçtiğinde risk çok artmaktadır.
10. Göbek çevresi artışı insülin direnci ile ilişkilidir. İnsülin direnci ise birçok hastalığa zemin
hazırlamaktadır.
11. İnsülin direnci dolaylı olarak zararlı kolesterol artışı, yararlı kolesterol düşüşü ve
trigliseritlerde artma ile ilişkilidir, bunun sonucunda da kalp hastalıklarına zemin hazırlamaktadır.
12. Ayrıca göbek çevresi fazla olanlarda şeker hastalığı da daha sık görülmektedir.
13. Fazla kilolu olmayanlarda bile; göbek çevresi fazla ise, aynı risklere maruz kalacağı ifade
edilmektedir.
14. Diyet ve ilaç tedavisi ile kan lipidleri ve göbek çevresi azaltılarak, kalp hastalığı gelişme
ihtimali azaltılabilmektedir.
15. Sigara içen kadınlarda koroner arter hastalığı daha kolay gelişmektedir.
16. Obezlerde hipertansiyon riski zayıflara göre 3 kat artmıştır.
17. Kilodaki her 1 kg artış kan basıncını 0.5-1mmHg artırmaktadır.
2/3
Obezite ve Kalp Hastalıkları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
18. Kan basıncındaki bu artışta kalp hastalığı ve beyin kanaması riskini artırmaktadır.
19. Hipertansiyon tedavisi ile inme riskinde bariz olarak azalma meydana gelmektedir.
20. Obezite ile hipertansiyon arasında genç hastalarda daha çok ilişki bulunmuştur.
21. Hipertansiyonu olan obez hastalarda -şekere meyil varsa buna göre- tansiyon ilacını
seçmek gerekir. Çünkü bazı tansiyon ilaçları şeker hastaların da tavsiye edilmezken bazıları ise
kaçınılmaz olarak tercih edilmektedir.
22. Obezitenin azalması ve insülin direncinin ortadan kaybolması ile hastalıklar daha iyi kontrol
altına alınmaktadır.
23. Obezitenin tedavisi ile diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gelişme ihtimali
azaltılmaktadır.
3/3
Download