(MEROR Teras ) Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich)

advertisement
1)- YENİ ALINAN PROJELER
1)- Mersin Yöresinde Karstik Arazilerde Ekskavatörle Toprak İşlemenin (MEROR Teras ) Toros
Sediri (Cedrus libani A.Rich) Fidanlarının Yaşamı ve Gelişimi ile Bazı Toprak Özellikleri Üzerine
Etkisi
2)- Mersin Yöresinde Değişik Kökenli Bazı BAdem Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Meyve
Özelliklerinin Saptanması
3)- Okaliptüs’ün Biyokütle Üretimi İçin Dar Dikim Aralıklarının Araştırılması
2)- BİTEN PROJELER
1)- Yarı Kurak Alanların Mikorizalı Meşe Fidanları ile Ağaçlandırılmasının Fidan Gelişmesi ve
Tutma Başarısına Etkileri
2)- Okaliptüs Gal Arıları Leptocybe İnvasa ve Ophelimus Maskelli (Hym:Eulophidae)’nin
Eucalyptus Grandis ile E.Cemaldulensis Türlerinde Fotosentez ve Tarnspirasyon Hızları ile
Biyokütleye Etkileri
3)- SÜRE UZATIMI İSTENEN PROJELER
1) Türkiye’de Yayılış Gösteren Doğal Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Popülasyonlarının Genetik
Varyasyonu
4)- DEVAM EDEN PROJELER
1)- Doğu Akdeniz Bölge’sinde Yoğun Olarak Üretimi Yapılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin
Yaş/Kuru Ağırlık Oranlarının Belirlenmesi
2)- Okaliptüs Melez Klon (Eucalyptus camaldulensis Dehn. X E. Grandis W.Hill ex Maiden)
Denemesi
3)- Fidanlıkta Kök Kesimi ve Tepe Budamasının Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L) Fidanlarının
Bazı Morfolojik Özellikleri ve Dikim Başarısına Etkisi
4)- Kızılçam ve Karaçamın Üretim İşlerinde Birim Zaman Analizi
5)- Doğu Akdeniz Bölgesinde, Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Gençliklerindeki Seyreltme
İşlemi Şiddetinin Belirlenmesi
6)- Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Meşcerelerinde İlk Aralama Bakımı
7)- Ips sexdentatus (Borner 1776) (Col.:Curculionidae, Scolytinae)’un Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki
Yayılışı ve Biyolojisinin Belirlenmesi
8)- Doğu Akdeniz Bölgesinde Doğal Alıç Türlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi ve
Korunmasına Yönelik Çalışmalar
9)- Mersin Bal Ormanlarının Nektar ve Polen Üretimiyle İlişkili Olarak Bitki Çeşitliliğinin
Araştırılması
10)- Okaliptüs Camaldulensis (E. camaldulensis) Mukayese Okaliptetumu
11)- Doğu Akdeniz Bölgesindeki Özel Ağaçlandırma Sahalarının Mevcut Durumu ve Sorunlarının
Araştırılması
Download