UÜ-SK YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLARIN YÖNETİMİ TALİMATI 1. Amaç

advertisement
UÜ-SK YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLARIN YÖNETİMİ TALİMATI
Dok.Kodu
:
TA-İYK-08
İlk Yay.Tarihi
:
17 Mayıs 2010
Rev. No
:
01
Rev.Tarihi
:
06 Haziran 2013
Sayfa
1/2
1. Amaç:
Bu talimat, UÜ-SK da yüksek riskli ilaçların (YRİ) doğru stoklanması paketlenmesi,
hazırlanması ve uygulama sırasında dikkat edilecek kurallar için standart bir yöntem
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2. Kapsam:
Bu talimat UÜ-SK da yüksek riskli ilaçların (YRİ) doğru stoklanması paketlenmesi,
hazırlanması ve uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır.
3. Sorumlular:
Bu talimatın uygulanmasından anabilim/bilim dallarında görevli hekim, hemşire
başeczacı ve eczane personeli sorumludur.
4. Tanımlar:
Yüksek Riskli İlaçlar (YRİ): Hatalı kullanıldıklarında hasta üzerinde geri dönüşsüz
veya kalıcı olumsuz etki yaratan (örneğin; sakatlık, ölüm) ve maliyeti yüksek olan
ilaçlardır.
5. Dağıtım:
UÜ-SK Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının tümü elektronik ortamda
yayınlanmaktadır. Bu dokümana, UÜ-SK İntranet ağı üzerindeki kullanıcılar ulaşabilir.
6. İlgili Dokümanlar:
•
•
•
•
PR-İYK-01 Antineoplastik Kemoterapi Hazırlama ve Uygulama Prosedürü
KL-İYK-KT Antineoplastik İlaç Hazırlama, Sulandırma ve Saklama Kılavuzu
TA-İYK-04 Kontrole Tabi İlaçların Saklanması, Dağıtımı ve Uygulanması Talimatı
FR-İYK-10 Yüksek Riskli İlaçlar Listesi
7. Uygulama:
7.1. Hatalı kullanıldıklarında hasta üzerinde geri dönüşsüz veya kalıcı olumsuz etki yaratan
(örneğin; sakatlık, ölüm) ve maliyeti yüksek olan ilaçlar Yüksek Riskli İlaçlar
Listesi’nde belirlenmiştir.
7.2. UÜ-SK’na alınacak Yüksek Riskli İlaçlar Listesi’ndeki ilaçlar sınırlandırılmış ve
konsantrasyonları standardize edilmiştir. Mümkün olan en az sayıda ve doz çeşitliliği
az olan formlar bulundurulur.
7.3. Konsantre ilaçlar, elektrolitler hasta bakım alanlarında bulundurulmaz (potasyum klorit,
potasyum fosfat, sodyum klorit > %0.9 dahil fakat limitli değil, % 50 ve üzerindeki
magnezyum sulfat). Bulundurulması gereken zorunlu bölümlerde (Kalp-damar
Cerrahisi, Ameliyathane) uyarıcı etiketli ve/veya sulandırılmış olarak eczane tarafından
gönderilmiş ve diğer ilaçlardan ayrı kilit altında, sınırlı sayıda, kullanım talimatı ile
birlikte bulundurulur.
7.4. YRİ eczanede ve Başhekimlik tarafından belirlenmiş alanlarda bulundurulur. Bu ilaçlar
eczanede ve ilgili servislerde ayrı raflarda saklanır ve ilaçların saklandığı kutuların
üzerine “YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ” şeklinde dikkat çekici kırmızı renkli uyarı etiketleri
yapıştırılır. Bu ilaçlar kutularından alınırken ve kutulara yerleştirilirken ilacın doğruluğu
iki kez kontrol edilir.
7.5. YRİ hekim tarafından ordere yazılıp imzalanır. Acil olaylar dışında hiçbir şekilde sözel
order alınmaz, “lüzumu halinde” yazılmaz. Bu şekilde yapılan ilaç istemleri hastane
eczanesi tarafından karşılanmaz.
Bu doküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLARIN YÖNETİMİ TALİMATI
Dok.Kodu
:
TA-İYK-08
İlk Yay.Tarihi
:
17 Mayıs 2010
Rev. No
:
01
Rev.Tarihi
:
06 Haziran 2013
Sayfa
2/2
7.6. YRİ orderi eczanede eczacı tarafından kontrol edildikten sonra hazırlanır. İlaç üzerine
“YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ” olduğunu belirten KIRMIZI renkli uyarı etiketi yapıştırılır.
7.7. Yüksek Konsantrasyonlu Elektrolitleri Sulandırma Ünitesi, sulandırılacak olan
elektrolitleri belirli konsantrasyonlarda hazırlar.
7.8. Sulandırılmış sabit konsantrasyonlu YRİ hemşire tarafından uygulama protokolüne
göre ve hekim orderi esas alınarak uygulanır.
7.9. Kemoterapötik ilaçlar Yüksek Riskli İlaçlar Listesinde bulunur. Kematörapötik ilaçların
hazırlanması ve uygulanması Antineoplastik Kemoterapi Hazırlama ve Uygulama
Prosedürü’ne uygun olarak yapılır. Hazırlama aşamasında Antineoplastik İlaç
Hazırlama, Sulandırma ve Saklama Kılavuzu (KL-İYK-KT)’ndan gerekli bilgiler elde
edilir.
7.10. Kemoterapi orderları düzenlendikten sonra sorumlu uzman hekim tarafından da
imzalanır. Bu orderlar Merkezi Kemoterapötik İlaç Hazırlama Ünitesi tarafından
görülerek hasta bazı ilaç şeklinde hazırlanır. İki ayrı sağlık personeli tarafından uygun
dolum yapıldığı hazırlanan ilaç etiketi üzerinde imzalanarak kayıt altına alınır.
Uygulama alanına gönderilen ilaç hastaya uygulanmadan önce hemşire tarafından bir
kere daha kontrol edilerek ilaç üzerindeki etiket imzalanır.
7.11.YRİ kullanan hastalar yakından takip edilerek izlenir, hekim tarafından istemi yapılan
laboratuvar testleri uygulanır. Bazı YRİ dozları laboratuvar sonuçlarına göre ayarlanır.
Test sonucu çıktıktan sonra hekim doza karar verir ve orderı değiştirir.
7.12.Sıfır rakamı ile karışma olasılığı nedeni ile tüm ilaçlarda olduğu gibi YRİ’lerde de ilaç
dozunun birimi yazılır (örn: 100 miligram), kesinlikle kısaltma kullanılmaz.
7.13.YRİ için kullanılacak antidotlar (varsa) her zaman kullanıma hazır halde
bulundurulmalıdır.
7.14.Yeni çıkan ilaçları kullanan hastalar çok dikkatli bir şekilde izlenirler. Prospektüste
belirtilen yan etkiler dışında bir etki gözlemlenirse en kısa zamanda hastanın primer
hekimine bilgi verilir.
7.15.Alışılmışın dışında fazla doz talepleri prospektüsten, ilaç rehberinden veya bilgisayar
programlarından kontrol edilir ve gerekirse hekime ulaşılarak doz netleştirilir.
7.16.Hastanın YRİ kullanımı sona erdirildiğinde artan ilaçlar 24 saat içinde eczaneye iade
edilir, hastanın taburcu olması beklenmez.
7.17.Narkotik ilaçlar için Kontrole Tabi İlaçların Saklanması, Dağıtımı ve Uygulanması
Talimatı’na göre işlem yapılır.
8. Gözden Geçirme ve Onaylama:
Süreç sahibinin gözden geçirmesi:
Yönetim temsilcisinin gözden geçirmesi:
Yönetim temsilcisinin onayı:
: —————————
Tarih : —————————
Bu doküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
Download