yetişkinlerde madde bağımlılığı

advertisement
YETİŞKİNLERDE
MADDE
BAĞIMLILIĞI
DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D.
Madde deyince ne anlıyoruz?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alkol
Amfetamin gibi uyarıcılar
Kafein
Esrar ve sentetik kannabinoidler
Kokain
Hallüsinojenler
Uçucular
Nikotin
Opiyatlar
Fensiklidin (veya benzerleri)
Sedatif, Hipnotik ve Anksiyolitikler
Bağımlılık tanımı
Madde kullanıcısının beyninde yapısal ve
nörokimyasal değişikliklere bağlı olarak istemli
madde kullanma davranışının zorlantılı madde
kullanımına dönüşmesi biçiminde sonuçlanan bir
beyin hastalığıdır
Bağımlılığın temel özelliği;
Madde kullanımına bağlı belirgin sorunlara
rağmen bireyin madde kullanımını sürdüreceğini
işaret eden
bilişsel
davranışsal
psikolojik
belirtiler göstermesi
Bağımlılık psikolojik ve fiziksel bağımlılık
olarak ikiye ayrılmıştır
• Fiziksel bağımlılık, maddenin varlığına karşın duyulan
fizyolojik bir istektir. Beden maddeye karşı bir uyum
geliştirir
• Psikolojik bağımlılık ise gereksinimlerini tatmin etme,
doyum ve haz alma amacıyla maddeye düşkünlüktür
Madde bağımlılığı tanısı koymak için gerekli
bazı kriterler vardır;
1. Tolerans gelişmesi
2. Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında fiziksel ya da
psikolojik yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması
3. Maddenin tasarlandığından fazla miktarda ve sürede
alınması
4. Madde kullanımını bırakmak ya da denetlemek için
yineleyen çabalar
5. Maddeyi elde etmek için çok zaman harcama
6. Madde etkisi altında olduğu için günlük işlerini yerine
getirememe
7. Sosyal, bedensel ya da ruhsal bir sorunun varlığına
karşın madde kullanımını sürdürme
Dünya ve Türkiye’de;
• hızla madde kullanımları artmakta,
• maddeye başlama yaşları ise gittikçe düşmektedir
Sigara
• Yılda yaklaşık 400 000 ölümde sigara içme önemli
• Yaşam boyu yaygınlığı %18.7-24
(Hughes ve ark. 1987, Kessler ve ark. 1997)
• Manisa ili kent merkezinde;
- 15-65 yaş arası 1086 kişiden oluşan bir örneklemde
- “şimdiye kadar altı ay veya daha uzun süre günde en
az bir tane olmak üzere sigara içtiniz mi?” sorusuna
evet diyenler %39.7
(Deveci ve ark. 2005)
Madde kullanımına yol açan etmenler
• Birçok etmen madde kullanım kararını, ergenlik
yıllarında ve 20’li yaşlarda geçici madde ile
bağlantılı zorlukların gelişimini ve madde
bağımlılığının oluşumunu etkilemektedir
• Özellikle ergenlik döneminde sigara ve alkol
kullanımı genelde otoriteye baş kaldırışın sembolik
ifadesi olarak başlar
• Aile ve okul önemli !!!
Madde kullanımına yol açan etmenler
• Araştırma sonuçları, madde kullanımına başlamada
en önemli etmenin “merak” olduğunu
göstermektedir
• İlk madde alımında sosyal, dini ve psikolojik
etmenler önemlidir
• Özellikle genetik etmenler madde alımına, madde
kullanımından bağımlılığa geçişte önemli katkıda
bulunmaktadır
Madde bağımlılığının
temel davranışsal özelliği
• Uzun yıllar boyu maddeden uzak kalınsa dahi tekrar
eden madde alma arzusudur
• Bu hassasiyet, maddeye duyulan yoğun arzu ve bu
arzuyu kontrol edebilme kapasitesinin azalmasından
kaynaklanabilir
Madde kullanan kişilerde görülen
davranış değişiklikleri
• Çevre ve arkadaş değişikliği
• Kimi zaman neşeli, sakin; kimi zaman öfkeli,
saldırgan olma
• Aile ilişkilerini azaltma, evde daha az bulunma
• Ev içinde yalnız kalmayı tercih etme
• Sık sık banyoya gitme
• Aşırı para harcama
• Kendine bakımın azalması
• Okul veya iş başarısında düşme
Madde kullanan kişilerde görülen
fiziksel değişiklikler
•
•
•
•
Uyku bozukluğu
Dalgınlık, halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik
Beslenme bozukluğu ve kilo kaybı
Gözlerde kanlanma, göz bebeklerinde daralma
ya da genişleme
• Konuşma güçlüğü, peltek ya da mırıldanır gibi
konuşma
• Sarhoşluk hali
• Ciltte leke, yara ve enjeksiyon izleri
Koruyucu Yaklaşım
Birincil Koruyucu Yaklaşım
Yaşamı boyunca hiç madde ile karşılaşmamış
kişilerin bu maddeleri kullanmaya başlamasını
engellemek amacı ile yapılan çalışmalardır
(Bilgilendirme toplantıları, konferanslar,
seminerler vs)
Koruyucu Yaklaşım
İkincil Koruyucu Yaklaşım
Madde kullanmaya başlamış ancak bağımlı hale
gelmemiş kişilerin bağımlı hale gelmesini önlemek
amacı ile yapılan çalışmalardır
(Kişinin kendi durumunu değerlendirmesini,
kendisine yardımcı olunabileceğini kavramasını
sağlamak, sağlık kurumlarına baş vurabileceğini
öğretmek vs)
Koruyucu Yaklaşım
Üçüncül Koruyucu Yaklaşım
Belirli bir süre madde kullanarak madde bağımlısı
haline gelmiş kişilerin tedavisinin sağlanarak geriye
dönüşü olmayan sosyal ve tıbbi kayıplardan korumak,
ölümü engellemek için yapılan çalışmalardır
(Ayaktan ya da yatarak tedavi vs)
Tedavi yöntemleri
• Bağımlılığın bir hastalık olarak kabul edilmesi ve
tedavi edilebilir bir durum olduğu bilinmelidir
• Madde bağımlılığının tedavisi oldukça güç ve
zahmetli bir iştir
• Bağımlılık tedavisindeki başarı kişiye, çevreye,
yönteme ve iyileşme ölçütlerine göre değişkenlik
gösterir
Bağımlıya;
• Maddeyi tamamen bırakmasını önerin
• Bir uzman kontrolü altında olmasını ve terapi
programlarına katılmasını önerin, bu programlara
gitmesi için cesaretlendirin
• Bağımlıların tamamen maddeyi bırakması gerekir.
Çünkü bağımlılar kontrollü kullanma programı
uygulayamazlar. Bağımlılık ömür boyu süren bir
hastalıktır
Maddeden arınmış bir
yaşam tarzı oluşturma
• Yoksunluk için hastayı en üst
düzeyde motive etme
• Etkinliklerini tümüyle madde
dışı konulara odaklayarak
yaşamlarını yeniden nasıl
kurabilecekleri konusunda
hastaların eğitilmesi
Sonuç
• Yaygın
• Kronik ve nüksler
• Eşlik eden tıbbi ve psikiyatrik hastalıklar
• Kişiler arası, sosyal ve mesleki becerilerde zorluk
• Tedavi süreci zor
Maddeye değil
Hayata bağlan
Download