Taq DNA Polimeraz 500Ü ( PCR çalışmaları için ) DNA polimeraz `ın

advertisement
1.
Taq DNA Polimeraz 500Ü ( PCR çalışmaları için )
a. DNA polimeraz ‘ın az miktarda yüksek verimlilik özelliği olmalı.
b. HN DNA Polimeraz , PCR reaksiyonu verimini ve performansını artırmak için Pwo(
Pyrococcus woesei ) hipertermofilik bakteriden izole edilen ve redaksiyon (proofreading )
özelliği olan enzim karışımı özelliğinde olmalıdır.
c. 3’ den 5’ e exonuclease aktivitesi (proofreading activity) olmalıdır.5’ den 3 ‘e exonuclease
aktivitesi olmamalıdır.( PCR ürünü verimini arttırmak için)
d. 1000 U lik veya 500 U lik orijinal ambalajlarda teslim edilmelidir.
e. Konsantrasyonu 1ünite / ul şeklinde olmalıdır.
f. 10 kb ye kadar olan PCR ürünleri ile çalışma yapılabilmelidir.
g. Amplifikasyonu zor bölgeler ( G-C ce zengin ) de kullanıma uygun olmalıdır.
h. Jel e direkt yüklenebilir özellikte olmalıdır.Bu amaç ile DNA polymerase enzim içeriğinde
reaksiyona zarar vermeyen kırmızı boyar madde bulunmalıdır.
i.
Enzim içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.
j.
k.
2.
- HN-RED DNA Polymerase
(1U/μl)
- 10x HN Reaction Buffer
5 x2 ml
- 10x Shark Reaction Buffer
5 x 2 ml
- 50 mM MgCl2
4 x 1 ml
Enzim moleküler klonlama çalışmaları için uygun olmalı bu amaçla 3’ de blunt-ended (
kör
uç ‘’ özelliği bulunmalı .
Enzimler soğuk zincir ortamında teslim edilmelidir.
dNTP Set 100 Mm
a. Yüksek amplifikasyon verimliliğini garanti ve sentezlenen DNA sarmalı içinde dNTP'lerin
uygun birleşmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.
b. 100mm Konsantrasyonlu olmalıdır.
c. deoksinükleosid 5'-trifosfatlar (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 250 ul lik ayrı ayrı tüplerde
olmalıdır.
d. Yüksek çözünürlüklü HPLC (>% 99 dNTP, <% 0.9 dNDP) aracılığıyla belirlenen en yüksek
saflık elde edilmiş olmalıdır.
e. Az miktardaki template DNA lar ile çalışma yapılabilecek şekilde verimliliği ve duyarlılığı
yüksek olmalıdır.
f. DNase, RNase, ATPase and pyrophosphatase’ları içermemelidir.
g. PCR reaksiyonunun gerçekleşmesine engel olan tetraphosphorane ve pirophosphorane
kontaminasyonlar içermemelidir.
h. deoksinükleosid 5'-trifosfatlar (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), PH ‘ı 7.5 olan ultra saf lityum tuz
tampon çözeltisi içerisinde olmalıdır. Lityum tuz tampon çözeltisi ile sık donma -çözünme
döngülerinde ürün stabilitesi korunmuş olmalıdır.
i.
Uygun ve yüksek amplifikasyonun gerçekleşmesi için Taq DNA polymerase ile aynı marka
olmalıdır.
j.
Enzimler soğuk zincir ortamında teslim edilmelidir.
3. 2 -Propanol ( DNA izolasyonu )
a. Moleküler Biology Grade özellikte olmalıdır.
b. 1 litrelik ( veya 2 x 500 ml ) ambalajlarda teslim edilmelidir.
c. DNA -RNA izolasyonu uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.
d. Saflık oranı %99.5 ve üzeri olmalıdır.
4. Eldiven ( Pudrasız – nitril )
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Eldiven ambulanslarda kullanım amaçlı anatomik yapıda olmalıdır.
Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte olmalıdır.
Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.
Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.
Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.
Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.
Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.
5. PCR Tüpü 0.2 ml
a. 200 ul hacimli olmalıdır.
b. Tüpler DNASE RNASE PYROGEN FREE özellikte olmalıdır.
c. Sterilizasyonun korunması amacı ile tüpler içerisinde 100ad/paket lik küçük
poşetlerden 10 adet olan 1000 lik büyük poşet ( 10 x 100ad ) lerden oluşmalıdır.
d. Tüplerin kapak kısmı PCR reaksiyonu sırasında açılmayacak şekilde sağlam yapılı
olmalıdır.
e. Tüpler işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.
f. Tüplerin kenar kısımları ısıyı elverişli geçirecek şekilde ince cidarlı olmalıdır.
g. Tüplerin kapak üst kısmı yazı yazmaya elverişli şekilde düz olmalıdır.
h. Tüpler 20.000 x g kuvvetindeki santrifüjleme işlemine karşı dayanıklı olmalıdır.
i. Fabrika üretiminde her üretim lot’u maksimum kalite ve uyumluluk sağlanması
hassasiyeti için test edilir özellikte olmalıdır.
j. Teklif edilen markalar , daha önce laboratuvarımızda demenmiş PCR reaksiyonu
sırasında kapağı açılmayan , kırılma -çatlama olmayan sağlam yapılı , ısı geçirgenliği
yüksek denemeleri yapılmış ve olumlu netice görülmüş olmalıdır.
k. 3423.x veya muadili olmalıdır.
6. Pipet ucu 200 ul
a. Pipet ucu 200 ul hacminde olmalıdır.
b. Pipet ucu DNASE RNASE PYROGEN FREE özellikte olmalıdır.
c. Pipet ucu 1000ad/ pk ambalajlı olmalıdır.
d. Pipetleme doğruluğunu arttırmak için tasarlanmış S3 ( Sample- Saving -Surface )
polimer teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
e. Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.
f. Sarı renkli olmalıdır.
g. 2100.YN veya muadili olmalıdır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards