Slayt 1

advertisement
Hz. Mevlana 1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur.
Babası Sultan-ül-Ülema diye bilinen Bahaeddin Veled
annesi Mümine Hatun 'dur. Bahaeddin Veled ailesi ile
birlikte Belh 'den ayrıldıktan sonra Bağdat 'a buradan
da Hac için Mekke 'ye gitmiş ve daha sonra Anadolu
Selçuklularının en ihtişamlı dönemlerinde Anadolu 'ya
geçmiştir.
Malatya, Erzincan, Akşehir yoluyla Larende 'ye (
bugünkü Karaman ) geldi. 1225 yılında oğlu
Hz.Mevlana 'yı Gevher Hatun 'la evlendirdi.
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad 'ın daveti üzerine
1228 yılında Hz.Mevlana ile birlikte Konya 'ya geldi.
Bahaeddin Veled 1231 yılında vefat etti.
İ
Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf
erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en
büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre'nin
hayatı ve kimliğine dair hemen hemen hiçbir şey
bilinmemektedir.
Yunus'un bazı mısralarından, 1273'de Konya'da
ölen, tasavvuf edebiyatının büyük ustası
Mevlana Celalettin Rumî ile karşılaştığı
anlaşılmaktadır; buradan da Yunus'un 1240'larda
ya da daha geç bir tarihte doğduğu sonucu
çıkarılabilir.
İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi
aldı. Değişik konular üzerine 240'ı günümüze gelen 450
kadar makale yazdı.
Elimizdeki yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp
üzerinedir.
Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren
çok geniş bir çalışma olan Kitabü'ş-Şifa(İyileşme Kitabı)
ile EL-KANUN FİT TIB'dır
Türk gemilerinin Karadeniz, Ege ve Akdeniz'den baska
Kizildeniz'i de bir Türk gölü haline getirdiklerini, Bati
Hindistan kiyilarinda sancak dalgalandirdiklarini
görmüstük.
Hint seferine çikan ünlü deniz kumandanlarindan biri de
Piri Reistir. Pirî Reis Hint seferine 30 kadar gemi ile çikmisti.
Herhangi bir fetih gerçeklestiremedi ama Türk gemilerinin
Hint Okyanusu'nda büyük bir güç oldugunu gösterdi.
Fakat, Hürmüz'ü kusatan Pirî Reis'in burasini ele
geçirmeden kusatmayi kaldirmasi hos karsilanmadi ve
azline sebep oldu.
Download